1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?

Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?

Để lập chương trình khuyến mại trên, thực hiện các thao tác sau:

1. Vào Khuyến mại, chọn tab Chương trình khuyến mại.


2. Nhấn mũi tên bên phải chức năng Thêm, chọn Giảm giá hóa đơn.

3. Khai báo tên chương trình khuyến mại, đối tượng áp dụng, thời gian, tỷ lệ % hay số tiền được khuyến mại,…

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan