1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
  3. Quản lý
  4. Quản lý nhà hàng trên điện thoại
  5. Tính năng mới
  6. R69
  7. Quản lý
  8. QLNH muốn thường xuyên cập nhật tình hình tồn kho NVL, NVL sắp hết hạn sử dụng, nhận thông báo khi chương trình tự động sinh phiếu xuất kho thì làm thế nào?

QLNH muốn thường xuyên cập nhật tình hình tồn kho NVL, NVL sắp hết hạn sử dụng, nhận thông báo khi chương trình tự động sinh phiếu xuất kho thì làm thế nào?

Để thường xuyên cập nhật tình hình tồn kho NVL, NVL sắp hết hạn sử dụng, và nhận được thông báo khi chương trình tự động sinh phiếu xuất kho bán hàng, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập vào ứng dụng Quản lý, chọn Thông báo

Chọn icon 

Bật thiết lập Hàng hóa tồn kho dưới mức tối thiểu, Nguyên vật liệu hết hạn, Thông báo khi tự động sinh phiếu xuất kho bán hàng và thiết lập thời gian nhận thông báo

Khi đó quản lý sẽ nhận được các thông báo như sau

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận