1. Trang chủ
  2. HDSD Mobile
  3. Đầu bếp/Nhân viên pha chế
  4. Làm thế nào để hiển thị được nhiều order hơn trên danh sách order chờ chế biến?

Làm thế nào để hiển thị được nhiều order hơn trên danh sách order chờ chế biến?

Tại màn hình danh sách order chờ chế biến, nhấn vào biểu tượng để danh sách hiển thị gấp đôi số order theo đúng kích cỡ (lớn, trung bình, nhỏ) đã chọn trong thiết lập.

Nhấn vào biểu tượng để màn hình danh sách hiển thị như ban đầu

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận