Làm thế nào để chuyển món khách gọi cho bếp/bar chế biến?

Đối với những nhà hàng có triển khai phần mềm cho bộ phận bếp/bar, sau khi order được ghi xong, nhân viên ghi order có thể gửi thông tin xuống bộ phận bếp/bar theo một trong 2 cách sau:

  • Gửi khi đang lập order.

smorder91.1

  • Gửi từ danh sách order.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận