Khách gọi món không có trong thực đơn thì ghi như thế nào?

Trường hợp khách gọi món không có trong thực đơn nhưng nhà hàng vẫn mua hộ cho khách, có thể ghi vào order như sau:

  • Chọn Thêm món khác trên giao diện ghi order.

Goi_mon_khong_co_trong_thuc_don_1 copy 1

  • Khai báo món mua hộ khách.

  • Chạm vào Đồng ý, khi đó món khách gọi thêm sẽ được ghi vào order.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận