1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Nhân viên ghi order
 4. Bán hàng trên thiết bị di động
 5. Ghi order
 6. Khách gọi món có yêu cầu thêm trong cách chế biến thì ghi nhận như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Nhân viên ghi order
 4. Trên điện thoại
 5. Ghi order
 6. Khách gọi món có yêu cầu thêm trong cách chế biến thì ghi nhận như thế nào?

Khách gọi món có yêu cầu thêm trong cách chế biến thì ghi nhận như thế nào?

Khi gọi món, khách có lưu ý trong chế biến (VD: phở không hành, nước cam không đá, pizza thêm phomai…) thì sẽ ghi nhận như sau:

Tại màn hình Lập order

 • Chọn món khách gọi.

 • Vuốt từ trái sang, chạm vào biểu tượng  để ghi nhận Sở thích phục vụ

 • Chọn sở thích phục vụ trong danh sách.

 • Trường hợp muốn thêm sở thích phục vụ, nhập sở thích phục vụ, sau đó chạm vào biểu tượng dấu + để ghi nhận.

 • Chạm vào Đồng ý.

Lưu ý: Với các yêu cầu được nhân viên ghi order tự thêm bằng chức năng Sở thích phục vụ khác…:

 • Phần mềm sẽ tự động cập nhật vào tab Sở thích phục vụ của món trên danh sách thực đơn.
 • Nếu yêu cầu khác có phát sinh giá thì quản lý nhà hàng sẽ phải vào thực đơn, chọn món có yêu cầu và thêm yêu cầu vào tab Sở thích phục vụ.

STPV-mobile-4

Trường hợp khách có yêu cầu về cách chế biến, tuy nhiên yêu cầu này nhà hàng ít sử dụng, không muốn lưu lại trong danh sách Sở thích phục vụ, nhân viên ghi order có thể ghi nhận và gửi yêu cầu này cho bếp/bar như sau:

 • Tại món có yêu cầu, nhấn biểu tượng  để thêm ghi chú nhanh.

 • Nhập yêu cầu và nhấn Đồng ý.

Tại màn hình chi tiết order

 • Chạm vào món có yêu cầu Sở thích phục vụ.
 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-YCkhac trên món.

STPV-mobile-1

Trường hợp khách có yêu cầu về cách chế biến, tuy nhiên yêu cầu này nhà hàng ít sử dụng, không muốn lưu lại trong danh sách Sở thích phục vụ, nhân viên ghi order có thể ghi nhận và gửi yêu cầu này cho bếp/bar như sau:

 • Chạm vào món khách yêu cầu, chạm vào biểu tượng 3-cham-1 và chọn Ghi chú nhanh.

them-STPV-00000010

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận