Ghi nhầm món thì phải sửa như thế nào?

Trường hợp ghi nhầm món ăn khách gọi vào order, có thể sửa lại như sau:

  • Chạm vào món cần xóa.
  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_ba_cham, chọn Hủy món.
  • Khi đó món sẽ được xóa khỏi order.

  • Ghi lại món vào order:
  • Chạm Thêm món.
  • Chạm vào món khách gọi, số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô Số lượng để nhập nhanh.

  • Chọn xong món, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận