Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Đối tác giao hàng

Đối tác giao hàng

 

Mục đích:

Để tăng doanh số bán hàng từ hình thức giao hàng, cửa hàng có thể thực hiện kết nối đến các đơn vị giao vận để giảm thiểu thao tác thu công và quản lý bằng tay khi giao cho khách hàng. Phần mềm bổ sung tiện ích Đối tác giao hàng nhằm kết nối với các đối tác giao vận như: AhaMove, Viettel Post, Giao hàng tiết kiếm giúp cửa hàng có thể giao hàng cho khách hàng nhanh chóng, dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại chương trình chỉ đáp ứng kết nối với Ahamove, hai dịch vụ còn lại đang được phát triển.
Xem phim hướng dẫn 


Các bước thực hiện:

  1. Các bước kết nối với nhà cung cấp dịch vụ giao vận, xem tại đây.
  2. Giao hàng qua đối tác giao vận, xem tại đây.
 

Xem thêm