Mô hình Quán Cafe

Mô hình Quán Cafe

CUKCUK Starter giúp thu ngân nhanh chóng ghi nhận order theo từng bàn khách ngồi hay ghi nhận order khách mang về/giao hàng. Với danh sách đồ uống được khởi tạo theo đúng thực tế tại các quán, giúp quản lý/thu ngân dễ dàng tiếp cận và sử dụng ngay.