Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý > Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?

Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?

Để xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đăng ký sử dụng chính thức, thực hiện như sau:

  • Tại phần Thiết lập hệ thống, nhấn Xóa dữ liệu nhà hàng.
  • Chương trình sẽ đưa ra cảnh báo, nhấn Tiếp tục nếu chắc chắn muốn xóa dữ liệu.
  • Nhập mật khẩu tài khoản Quản trị hệ thống để xác nhận. 
  • Lựa chọn các mục muốn xóa dữ liệu: Xóa danh mục, toàn bộ doanh thu và phát sinh hoặc Chỉ xóa doanh thu nhà hàng.
  • Trường hợp lựa chọn Xóa danh mục, toàn bộ doanh thu và phát sinh, bỏ tích chọn đối với các danh mục muốn xóa.

  • Nhấn Thực hiện.
  • Chương trình sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại hoặc email khi khai báo tài khoản Quản trị hệ thống. Trường hợp chưa khai báo đủ số điện thoại và email tài khoản Quản trị hệ thống, cần thực hiện khai báo trong mục Danh muc/Nhân viên.
  • Nhập Mã xác nhận, nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ xóa dữ liệu nhà hàng đã lựa chọn.

Lưu ý: 
  • Khi xóa dữ liệu nhà hàng, cần đảm bảo tất cả các thiết bị tại nhà hàng đều có kết nối Internet.
  • Chỉ xóa dữ liệu nhà hàng khi dữ liệu cũ, không đúng hoặc không quan trọng do sau khi xóa dữ liệu sẽ không thể khôi phục lại.

(Tính năng hiện tại chỉ thí điểm đối với một số nhà hàng. Vui lòng liên hệ MISA để được sử dụng tính năng này.)

 

Xem thêm
Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?
Thiết lập bếp/bar theo từng mô hình nhà hàng
Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc?
Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?
Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?
Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào?
Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào?
Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?
Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào?
Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng?
Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?
Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?
Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định
Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?
Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?
Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?
Các gói thuê bao phần mềm CUKCUK.VN khác nhau như thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn ghép order, tách order, chuyển bàn và chuyển món sang order khác phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Quản lý muốn thu ngân thay đổi số lượng món khi kiểm đồ, tính tiền cần có sự xác nhận của mình thì thiết lập thế nào?
Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?
Điều kiện để nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline thông qua máy chủ nội bộ là gì?
Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online
Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?
Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn
Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?
Làm thế nào để nhân viên phục vụ ghi nhận được số lượng cân của món nguyên vật liệu từ nhân viên cân đồ?
Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?
Làm thế nào để thiết lập chính sách giá bán theo thời gian?
Làm thế nào để nhà hàng thiết lập chỉ hiển thị các món chỉ bán trong dịp tết?