Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > Tổng hợp tính năng trên các phiên bản bán hàng

Tổng hợp tính năng trên các phiên bản bán hàng

Dưới đây là bảng tổng hợp, so sánh tính năng đáp ứng nghiệp vụ bán hàng trên các thiết bị, hệ điều hành.
Tải file chi tiết tại đây: Bảng tổng hợp tính năng trên các thiết bị bán hàng.xlsx.

 

Xem thêm