Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Thay đổi order

Thay đổi order

Khi khách có yêu cầu thay đổi liên quan đến order, thu ngân sẽ thực hiện các thao tác cập nhật thông tin order để đáp ứng nhu cầu của khách. Hướng dẫn chi tiết cho từng trường hợp mời xem tại các mục dưới đây:

 

Xem thêm