Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?

Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?

Trường hợp nhà hàng chỉ tính thuế GTGT khi khách có nhu cầu in hóa đơn đỏ thì trong trường hợp khách không lấy hóa đơn, thu ngân muốn hiển thị ghi chú "Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT" trên hóa đơn của khách để giúp khách hàng biết được thông tin này khi thanh toán. Anh/chị cần thực hiện như sau:
Tại ứng dụng CUKCUK.VN Bán hàng trên thiết bị PC/POS:
  • Nhấn vào biểu tượng , chọn Thiết lập.

  • Tại mục Máy in và mẫu in, nhấn Sửa và chọn Tùy chỉnh mẫu in.

  • Tại tab Nội dung, tích chọn Khi không tính thuế thì hiển thị ghi chú là "Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT".
  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Cất.

Tại ứng dụng CUKCUK.VN Bán hàng trên máy tính bảng:

  • Chạm vào biểu tượng  và chọn Thiết lập.
  • Chạm vào phần Thiết lập máy in và mẫu in.
  • Tại tab Nội dung, tích chọn thông tin Hiển thị ghi chú "Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT" khi không tính thuế.
  • Chạm vào Đồng ý.
  • Mẫu hóa đơn in ra cho khách.
 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?