Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?

Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?

Khi kiểm két cuối ca, thu ngân phát hiện số tiền mặt thực tế trong két ít hơn số tiền trên sổ sách nguyên nhân là do khách đặt cọc trước khi đến ăn tại nhà hàng. Số tiền ăn thực tế của khách ít hơn số tiền khách đã đặt cọc vì thế nhà hàng trả lại phần tiền khách đưa thừa. Các bước xử lý như sau:  

1. Trên màn hình Đóng ca làm việc, thu ngân ghi nhận nguyên nhân chênh lệch trong ô Ghi chú.
2.
Quản lý nhà hàng hoặc kế toán vào nghiệp vụ Quỹ tiền mặt.
3. Tại tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Chi tiền.
4. Trên màn hình mặc định xuất hiện Phiếu chi tiền khác.
5. Thực hiện khai báo các thông tin cần thiết và số tiền chênh lệch cuối ca, nhấn Cất.

Ví dụ:
Khi kiểm két cuối ca, thu ngân phát hiện số tiền mặt thực tế trong két ít hơn số tiền trên sổ sách là 168.000 đồng. Nguyên nhân là do trong ca có trường hợp khách hàng Đỗ Hải Nam có đặt chỗ trước và đưa tiền đặt cọc là 1.000.000 đồng. Khách hàng dùng bữa xong, thu ngân tính tiền hết 842.000 đồng và đã đưa trả lại khách hàng 168.000 đồng.
Trong trường hợp này, làm thế nào để phần mềm phản ánh đúng số dư tiền mặt thực tế của nhà hàng?

1. Thu ngân cần ghi chú lại nguyên nhân chênh lệch trên biên bản bàn giao ca. Nhà hàng xử lý như sau:

2. Dựa vào biên bản bàn giao cuối ca của thu ngân, quản lý hoặc kế toán nhà hàng thực hiện các thao tác sau:

 • Vào nghiệp vụ Quỹ tiền mặt.
 • Tại tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Chi tiền.
 • Trên màn hình mặc định xuất hiện Phiếu chi tiền khác.
 • Thực hiện khai báo các thông tin cần thiết và số tiền chênh lệch cuối ca, nhấn Cất.

   

  Xem thêm
  Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
  Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
  Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
  Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
  Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
  Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
  Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
  Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
  Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
  Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
  Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
  Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
  Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
  Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
  Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
  Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
  Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
  Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
  Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
  Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
  Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
  Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?