Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Ghi order > Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ?

Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ?

Thực tế: Tại nhà hàng, nhân viên phục vụ dùng máy tính bảng gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar thông qua máy tính của thu ngân, tuy nhiên xảy ra trường hợp máy in bếp/bar không in ra phiếu.

Nguyên nhân: Do cơ chế xử lý của chương trình, với những order đã lập quá 1 ngày thì khi nhân viên gửi yêu cầu chế biến, chương trình sẽ không thực hiện in phiếu nữa.
Cách xử lý: Thực hiện lập order mới.
 

Xem thêm