Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > SMS Marketing

SMS Marketing

Mục đích:

Để tăng doanh số bán hàng và giữ chân khách hàng, cửa hàng có thể thực hiện quảng cáo, chăm sóc khách hàng bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp đến số điện thoại của khách hàng. Phần mềm bổ sung tiện ích SMS Marketing nhằm kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ SMS marketing như: VHT, Viettel và eSMS giúp cửa hàng có thể gửi tin nhắn cho khách hàng nhanh chóng, dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại chương trình chỉ đáp ứng kết nối với VHT, hai dịch vụ còn lại đang được phát triển.
Xem phim hướng dẫn 


Các bước thực hiện:

  1. Các bước kết nối với nhà cung cấp dịch vụ SMS marketing, xem tại đây.
  2. Các bước cài đặt tin nhắn mẫu, xem tại đây.
  3. Các bước gửi tin nhắn cho khách hàng, xem tại đây. 

Xem thêm