Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R8

R8

I. Web
1. Nếu nhà hàng chưa cập nhật thông tin loại hình nhà hàng (chi tiết theo tỉnh/thành phố, quận huyện, phường/xã, đường phố) thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo yêu cầu cập nhật thông tin nhà hàng
2. Ẩn chức năng thêm nhanh Đơn vị tính đối với món ăn theo nguyên vật liệu để tránh khó hiểu cho người dùng (hiện nay đang cho thêm nhanh nhưng lại không lưu được vào nguyên vật liệu vì không có tỷ lệ chuyển đổi)
3. Quản lý nhà hàng muốn mua giấy phép sử dụng gói Starter để sử dụng phần mềm
4. Quản lý nhà hàng muốn xem được báo cáo từ tổng hợp thì xem được danh sách chứng từ, từ chứng từ thì xem được chi tiết từng chứng từ để tiện ích hơn khi sử dụng. Báo cáo đáp ứng: Khuyến mại theo mặt hàng; Tần suất khách hàng và giá trị mua hàng trung bình; Lợi nhuận theo mặt hàng; Tình hình thu chi
5. Quản lý nhà hàng muốn biết nhân viên nào thực hiện hủy order, hủy món để kiểm tra và nhắc nhở nhân viên
6. Bổ sung câu cảnh báo trong trường hợp đang thiết lập sơ đồ mà lại chọn sang chức năng khác để có thể lưu lại sơ đồ đang thiết lập dở
II. PC - Bán hàng
1. Quản lý nhà hàng muốn khi không chọn hiển thị ảnh các món trên thực đơn thì ở màn hình order ẩn các khung ảnh màu xám đi để đỡ tốn diện tích
2. Cải tiến tốc độ chương trình ở màn hình danh sách order, danh sách thực đơn
3. Bổ sung câu thông báo khi máy thu ngân không đồng bộ được order/hóa đơn lên online
III. Mobile - Bán hàng
1. Nhân viên phục vụ muốn phân biệt rõ ràng hơn chế độ kết nối online và offline ở màn hình đăng nhập (Hiện tại 2 màu tab xanh/trắng chưa thể hiện rõ tab nào đang được chọn)
2. Nhân viên phục vụ không muốn mỗi khi đăng nhập thì phải chọn lại kết nối offline trong khi nhà hàng luôn sử dụng chế độ offline (hiện nay phần mềm luôn mặc định là online)
3. Quản lý nhà hàng muốn khi không chọn hiển thị ảnh các món trên thực đơn thì ở màn hình order ẩn các khung ảnh màu xám đi để đỡ tốn diện tích
4. Bổ sung câu thông báo khi máy tablet/smartphone không đồng bộ được order/hóa đơn lên online

I. Web
1. Nếu nhà hàng chưa cập nhật thông tin loại hình nhà hàng (chi tiết theo tỉnh/thành phố, quận huyện, phường/xã, đường phố) thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo yêu cầu cập nhật thông tin nhà hàng
Chi tiết thay đổi:

2. Ẩn chức năng thêm nhanh Đơn vị tính đối với món ăn theo nguyên vật liệu để tránh khó hiểu cho người dùng (hiện nay đang cho thêm nhanh nhưng lại không lưu được vào nguyên vật liệu vì không có tỷ lệ chuyển đổi)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R8, khi thêm/sửa món ăn theo nguyên vật liệu, phần mềm ẩn chức năng thêm nhanh  trong mục Đơn vị tính.

 • Với các trường hợp khác, giao diện vẫn được giữ nguyên.
3. Quản lý nhà hàng muốn mua giấy phép sử dụng gói Starter để sử dụng phần mềm
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R8, CUKCUK.VN cung cấp thêm gói sản phẩm Starter, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng và xem báo cáo tổng quan về doanh thu sử dụng trên thiết bị máy tính bảng và điện thoại.
Các bước thực hiện:
 • Sau khi đăng ký dùng thử thành công, đăng nhập vào địa chỉ nhà hàng trên CUKCUK.VN. Ví dụ: baotrang.cukcuk.vn
 • Tại menu hệ thống CUKCUK.VN, nhấn Mua ngay.

 • Chọn gói sản phẩm Starter và thực hiện thao tác mua hàng theo hướng dẫn trên phần mềm.

4. Quản lý nhà hàng muốn xem được báo cáo từ tổng hợp thì xem được danh sách chứng từ, từ chứng từ thì xem được chi tiết từng chứng từ để tiện ích hơn khi sử dụng. Báo cáo đáp ứng: Khuyến mại theo mặt hàng; Tần suất khách hàng và giá trị mua hàng trung bình; Lợi nhuận theo mặt hàng; Tình hình thu chi
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R8, khi xem các báo cáo Doanh thu theo mặt hàng; Khuyến mại theo mặt hàng; Tần suất khách hàng và giá trị mua hàng trung bình; Lợi nhuận theo mặt hàng; Tình hình thu chi, quản lý nhà hàng có thể xem được danh sách chứng từ và nội dung chi tiết của từng chứng từ mà không cần phải mất nhiều thao tác thực hiện.
1. Khi xem báo cáo Khuyến mại theo mặt hàng.
 • Nhấn vào Tên món để xem Chi tiết khuyến mại mặt hàng theo hóa đơn.
 • Nhấn vào Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.
2. Khi xem báo cáo Tần suất khách hàng và giá trị mua hàng trung bình.
 • Nhấn vào Tên khách hàng để xem Chi tiết doanh thu theo khách hàng.
 • Nhấn vào Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.
3. Khi xem báo cáo Lợi nhuận theo mặt hàng.
 • Nhấn vào Tên món để xem Chi tiết lợi nhuận mặt hàng theo hóa đơn.
 • Nhấn vào Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.
4. Khi xem báo cáo Tình hình thu chi.
 • Nhấn vào số Tiền cuối kỳ tại cột Tiền mặt/Tiền gửi để xem Sổ chi tiết tiền mặt.

5. Quản lý nhà hàng muốn biết nhân viên nào thực hiện hủy order, hủy món để kiểm tra và nhắc nhở nhân viên
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, tại báo cáo Số lượng hủy order/hủy món, phần mềm đã bổ sung cột Người hủy khi xem chi tiết Hủy order/Hủy món. Khi xem chi tiết order thì ẩn cột Người hủy.
 • Nhấn vào lý do hủy xem chi tiết.
 • Từ báo cáo chi tiết lý do hủy order/hủy món, nhấn vào số order.
6. Bổ sung câu cảnh báo trong trường hợp đang thiết lập sơ đồ mà lại chọn sang chức năng khác để có thể lưu lại sơ đồ đang thiết lập dở
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, khi đang thiết lập sơ đồ nhà hàng mà chọn sang chức năng khác thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo yêu cầu xác nhận có muốn lưu lại sơ đồ đang thiết lập hay không.
II. PC - Bán hàng
1. Quản lý nhà hàng muốn khi không chọn hiển thị ảnh các món trên thực đơn thì ở màn hình order ẩn các khung ảnh màu xám đi để đỡ tốn diện tích
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, khi bỏ tích chọn Hiển thị ảnh các món trên thực đơn thì ở màn hình order sẽ chỉ hiển thị tên và giá bán của món.
Các bước thực hiện:
 • Quản lý nhà hàng vào Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Mua hàng/Bán hàng.
 • Chọn Bán hàng.
 • Nhấn Sửa.
 • Bỏ tích chọn Hiển thị ảnh các món trên thực đơn.
 • Nhấn Cất.

 • Trên màn hình của nhân viên thu ngân, thông tin món sẽ chỉ hiển thị tên và giá của món.
2. Cải tiến tốc độ chương trình ở màn hình danh sách order, danh sách thực đơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, màn hình danh sách order được phân trang nhằm tối ưu tốc độ chương trình.

3. Bổ sung câu thông báo khi máy thu ngân không đồng bộ được order/hóa đơn lên online
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, trong trường hợp máy thu ngân không đồng bộ được order/hóa đơn lên online, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho thu ngân, giúp thu ngân dễ dàng nhận biết và chủ động xử lý công việc.
 • Thông báo đồng bộ không thành công sẽ hiển thị tại góc phải phía trên màn hình.
 • Nhấn vào biểu tượng hình đám mây để xem lại thông báo đồng bộ.
III. Mobile - Bán hàng
1. Nhân viên phục vụ muốn phân biệt rõ ràng hơn chế độ kết nối online và offline ở màn hình đăng nhập(Hiện tại 2 màu tab xanh/trắng chưa thể hiện rõ tab nào đang được chọn)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, giao diện tại màn hình đăng nhập được thay đổi lại, giúp cho người dùng dễ phân biệt được chế độ online và offline.
 • Giao diện màn hình đăng nhập.
2. Nhân viên phục vụ không muốn mỗi khi đăng nhập thì phải chọn lại kết nối offline trong khi nhà hàng luôn sử dụng chế độ offline (hiện nay phần mềm luôn mặc định là online)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R8, nếu phiên đăng nhập trước sử dụng chế độ kết nối offline thì trong các lần đăng nhập sau, hệ thống sẽ mặc định kết nối offline, giúp thuận tiện hơn cho những nhà hàng thường xuyên sử dụng kết nối mạng LAN.
3. Quản lý nhà hàng muốn khi không chọn hiển thị ảnh các món trên thực đơn thì ở màn hình order ẩn các khung ảnh màu xám đi để đỡ tốn diện tích
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R8, khi bỏ tích chọn Hiển thị ảnh trên thực đơn thì ở màn hình order sẽ chỉ hiển thị tên và giá bán của món.
Các bước thực hiện:
 • Quản lý nhà hàng thiết lập hệ thống.
  • Nhấn Thiết lập hệ thống, nhấn tab Mua hàng/Bán hàng.
  • Tại phần Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Bỏ tích chọn Hiển thị ảnh trên thực đơn.
  • Nhấn Cất.
 • Trên màn hình của nhân viên ghi order, thông tin món chỉ hiển thị tên và giá của món.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R8, trường hợp máy tính bảng/điện thoại thông minh không đồng bộ được order/hóa đơn lên online, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho người dùng, giúp dễ dàng nhận biết và chủ động xử lý công việc.
 • Khi đồng bộ không thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình.
 

Xem thêm