Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R73

R73

Tính năng mới

I. Web & PC - Bán hàng
1. Cho phép chủ quán tạo và in QR Code điều hướng đến chức năng Đặt món giao hàng của quán trên 5Food
2. Cho phép tất cả các chi nhánh hoạt động cho đến khi hết hạn thuê bao trong trường hợp nâng gói, hạ gói và bỏ bớt chi nhánh trước thời hạn 
3. Bổ sung tính năng ghi nhận đơn hàng qua đối tác giao hàng và chiết khấu theo từng đối tác
4. Bổ sung tính năng tự động hạ hạng thẻ thành viên 5food khi nhà hàng thực hiện hủy hóa đơn


I. Web & PC - Bán hàng
1. Cho phép chủ quán tạo và in QR Code điều hướng đến chức năng Đặt món giao hàng của quán trên 5Food
Chi tiết thay đổi: Nhà hàng có tập khách hàng quen, ở gần và chủ quán muốn tận dụng kênh 5Food để hướng khách hàng đặt giao hàng mà không qua đối tác Grab, NOW. Chủ quán mong muốn tạo được QR Code, điều hướng đến chức năng Đặt món giao hàng của quán trên 5Food, chủ quán sẽ đăng QR Code này trên các group của Chợ/Cộng đồng dân cư gần khu mình bán, trên trang cá nhân của mình để khách quét và đặt hàng. Ngoài ra, chủ quán có thể in QR Code này lên hóa đơn giao hàng, tờ rơi để khách dùng và quét trong các lần đặt hàng tiếp theo. 
Vì vậy, kể từ R73, phần mềm CUKCUK đã bổ sung yêu cầu cho phép chủ quán tạo và in QR Code điều hướng đến chức năng Đặt món giao hàng của quán trên 5Food.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản lý: Nhà hàng có sử dụng tính năng Đặt món giao hàng qua 5Food. Chủ nhà hàng có thể tạo Standee và link liên kết trên màn hình Đặt món giao hàng

Chủ nhà hàng có thể tạo và tải Standee, QR Code trên màn hình Standee

Bước 2: Trên thiết bị bán hàng: Nhân viên bán hàng tích chọn thiết lập "Hiển thị mã QR đặt món giao hàng qua 5food" trong Thiết lập/Máy in và mẫu in/ Tùy chỉnh mẫu in/ Nội dung phần Chân hóa đơn để in ra mã QR Code trên hóa đơn.

Bước 3: Trên ứng dụng 5Food, khách hàng nhấn vào link liên kết hoặc quét mã QR code để đặt món giao hàng.

Chi tiết xem tại đây.
2. Cho phép tất cả các chi nhánh hoạt động cho đến khi hết hạn thuê bao trong trường hợp nâng gói, hạ gói và bỏ bớt chi nhánh trước thời hạn
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại khi nhà hàng đang còn hạn sử dụng thực hiện nâng gói hoặc hạ gói và bỏ bớt chi nhánh; nhà hàng không được phép dùng những chi nhánh đã bỏ kể từ thời điểm bỏ bớt chi nhánh. Vì vậy, kể từ R73, phần mềm CUKCUK vẫn cho phép tất cả các chi nhánh đã mua hoạt động cho đến khi hết hạn thuê bao. 
Ví dụ: Nhà hàng chuỗi có 2 chi nhánh và đang sử dụng gói Enterprise, thời hạn thuê bao là ngày 30/04/2020. Hôm nay ngày 10/04/2020, nhà hàng yêu cầu hạ xuống gói standard và bỏ bớt 1 chi nhánh. Phần mềm vẫn cho phép sử dụng cả 2 chi nhánh bình thường cho đến hết ngày 30/04/2020, tức đến ngày 01/05/2020 phần mềm mới cảnh báo hết hạn thuê bao và chỉ được sử dụng nhà hàng đã giữ lại.
3. Bổ sung tính năng ghi nhận đơn hàng qua đối tác giao hàng và chiết khấu theo từng đối tác
Chi tiết thay đổi: Tại nhà hàng có liên kết với bên thứ 3 để giao hàng (Grabfood, GoViet) mỗi đối tác giao hàng có mức chiết khấu khác nhau, Quản lý nhà hàng muốn ghi nhận chiết khấu trên từng đơn hàng và quản lý được danh sách hóa đơn chiết khấu theo từng đối tác. Phần mềm hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu này của nhà hàng. Vì vậy, kể từ R73, phần mềm CUKCUK cho phép nhà hàng thực hiện khai báo đối tác giao hàng và chiết khấu trên từng đơn hàng giúp nhà hàng quản lý được đơn hàng qua từng đối tác.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Khai báo đối tác giao hàng và chiết khấu trên trang quản lý
Chi tiết xem tại đây.
Bước 2: Thu ngân ghi nhận đơn giao hàng qua đối tác và chiết khấu cho hóa đơn
Chi tiết xem tại đây.
4. Bổ sung tính năng tự động hạ hạng thẻ thành viên 5Food khi nhà hàng thực hiện hủy hóa đơn
Chi tiết thay đổi: Hiện tại phần mềm khi hủy hóa đơn của khách hàng có thẻ thành viên 5Food đã giảm trừ điểm tích lũy trong kỳ nhưng chưa tự động hạ hạng thẻ theo múc tích lũy của hạng thẻ tương ứng. Vì vậy, kể từ R73 phần mềm bổ sung tính năng tự động hạ hạng thẻ 5Food của khách hàng khi khách hàng bị hủy hóa đơn giúp nhà hàng không phải thực hiện hạ hạng thẻ thủ công. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản lý của 5Food Nhà hàng thiết lập chính sách thẻ Chính sách nâng hạng
Ví dụ: nhà hàng thiết lập chính sách điểm tích lũy đạt 900 điểm sẽ là hạng thẻ Diamond, điểm tích lũy đạt 500 sẽ là hạng thẻ Gold. 

Khách hàng có điểm tích lũy 938 sẽ có hạng thẻ tương ứng là Diamond.


Bước 2: Thu ngân sau khi ghi nhận sai khách hàng cho hóa đơn, thực hiện hủy hóa đơn


Sau khi hóa đơn bị hủy, điểm tích lũy bị giảm hạng thẻ 5food của khách hàng sẽ tự động hạ xuống hạng thẻ có điểm tích lũy tương ứng
Theo ví dụ trên, khách hàng hạng thẻ Diamond có điểm tích lũy 938, thu ngân hủy hóa đơn làm giảm điểm tích lũy của khách hàng xuống còn 895, hạng thẻ của khách hàng sẽ tự động hạ xuống hạng thẻ Gold.
 

Xem thêm