Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R71.1

R71.1

Tính năng mới

I. Web & PC - Bán hàng
1. Bổ sung yêu cầu nâng cấp bảo mật tài khoản đăng nhập phần mềm CUKCUK để được bảo vệ tài khoản tốt hơn
2. Bổ sung tính năng chuyển đổi chứng từ Mua hàng và thu chi sang phần mềm kế toán AMIS.VN - Kế toánI. Web & PC - Bán hàng
1. Bổ sung yêu cầu nâng cấp bảo mật tài khoản đăng nhập phần mềm CUKCUK để được bảo vệ tài khoản tốt hơn
Chi tiết thay đổi:
 Phần mềm hiện tại chưa yêu cầu nâng cấp bảo mật tài khoản đăng nhập phần mềm CUKCUK, khi chưa nâng cấp bảo mật tài khoản của khách hàng sẽ không được bảo vệ bằng hai lớp mật khẩu. Vì vậy, kể từ R71.1, phần mềm CUKCUK bổ sung yêu cầu nhập số điện thoại và xác thực cho tất cả tài khoản đăng nhập vào phần mềm CUKCUK giúp tài khoản của khách hàng được bảo vệ tốt hơn.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý: sau khi đăng nhập thành công phần mềm sẽ yêu cầu nâng cấp bảo mật tài khoản trong trường hợp tài khoản chưa được nâng cấp

Trên phần mềm bán hàng:
 sau khi đăng nhập thành công phần mềm sẽ yêu cầu nâng cấp bảo mật tài khoản trong trường hợp tài khoản chưa được nâng cấp

Chi tiết xem tại đây.


2. Bổ sung tính năng chuyển đổi chứng từ Mua hàng và thu chi sang phần mềm kế toán AMIS.VN - Kế toán
Chi tiết thay đổi: Hiện tại phần mềm CUKCUK đã kết nối với phần mềm AMIS.VN - Kế toán và đã chuyển đổi chứng từ bán hàng nhưng chưa thực hiện chuyển đổi chứng từ mua hàng, trả lại hàng và thu, chi. Vì vậy, kể từ R71.1, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép chuyển đổi chứng từ mua hàng, trả lại hàng, thu, chi từ phần mềm CUKCUK sang phần mềm AMIS.VN - Kế toán để tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.
Các bước thực hiện:
Tại trang quản lý, tại mục Ứng dụng\MISA AMIS - Kế toán chọn chứng từ Mua hàng hoặc Thu - chi ấn Chuyển chứng từ để chuyển sang phần mềm AMIS - Kế toán.


Chi tiết xem tại đây.
 

Xem thêm