Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R70

R70

Tính năng mới

I. Web & PC - Bán hàng
1. Bổ sung tính năng quản lý chấm công để thuận tiện hơn trong công tác quản lý nhân sự
2. Giới thiệu phiên bản CUKCUK Quick Service V2 dành cho nhà hàng phục vụ nhanh
3. Bổ sung tiện ích khi chọn sở thích phục vụ cho món sẽ hiển thị thứ tự nhóm sở thích phục vụ theo sắp xếp trên trang quản lý
4. Tích hợp thẻ cứng nhà hàng đã cấp cho khách hàng với thẻ thành viên 5food để khách hàng sử dụng và tích điểm
5. Bổ sung tính năng cho phép khách hàng đặt món giao hàng từ ứng dụng 5food

6. Nhà hàng bán combo cho khách tùy chọn các món con, QLNH muốn thiết lập các combo này trong thực đơn để Thu ngân/NVPV có thể xem và chọn cho khách.

I. Web & PC - Bán hàng
1. Bổ sung tính năng quản lý chấm công để thuận tiện hơn trong công tác quản lý nhân sự
Chi tiết thay đổi: Hiện nay phần mềm chỉ có mục thêm nhân viên, và phân quyền cho nhân viên, chưa có phần quản lý nhân sự như chấm công, tính tiền lương. Vì vậy, kể từ R70, phần mềm CUKCUK bổ sung nghiệp vụ chấm công giúp quản lý thời gian làm việc của nhân viên từ đó có thể tính toán được tiền lương của nhân viên và các nghiệp vụ khác liên quan.
Các bước thực hiện: Xem chi tiết tại đây.

2. Giới thiệu phiên bản CUKCUK Quick Service V2 dành cho nhà hàng phục vụ nhanh
Chi tiết thay đổi: Hiện tại phần mềm CUKCUK đã xây dựng được phiên bản CUKCUK Quick Service V2 ổn định dành cho nhà hàng phục vụ nhanh. Phiên bản CUKCUK Quick Service V2 đã được cải tiến về tốc độ xử lí cũng như giao diện so với V1. Vì vậy, kể từ R70, phần mềm CUKCUK sẽ dừng việc bảo trì cho phiên bản CUKCUK V1 dành cho nhà hàng phục vụ nhanh. Nhà hàng phục vụ nhanh đang sử dụng bản V1 có nhu cầu sử dụng nghiệp vụ mới và tính năng mới cần chuyển sang bản V2 để sử dụng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tìm hiểu phiên bản CUKCUK Quick Service V2 và download để sử dụng được các tính năng mới
Ấn 
Tìm hiểu thêm để tìm hiểu về phiên bản CUKCUK Quick Service V2
Ấn Tải ngay để chuyển đến trang tải về phiên bản CUKCUK Quick Service V2


Bước 2: Download phiên bản CUKCUK Quick Service V2 để sử dụng các tính năng mới
1. Truy cập trang web CUKCUK.VN, chọn mục Download.
2. Chọn bộ cài Nhà hàng phục vụ nhanh và tiến hành tải về. 


3. Bổ sung tiện ích khi chọn sở thích phục vụ cho món sẽ hiển thị thứ tự nhóm sở thích phục vụ theo sắp xếp trên trang quản lý
Chi tiết thay đổi: Hiện tại khi phục vụ chọn sở thích phục vụ cho món thì nhóm sở thích phục vụ đang sắp xếp không theo thứ tự mà quản lý nhà hàng đã thiết lập. Vì vậy, kể từ R70, phần mềm CUKCUK bổ sung tiện ích trên phần mềm bán hàng, sẽ hiển thị nhóm sở thích phục vụ theo sắp xếp trên trang quản lý để dễ theo dõi và chọn nhanh khi ghi order.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản lý, sắp xếp thứ tự các nhóm sở thích phục vụ

Bước 2: Trên phần mềm bán hàng, nhóm sở thích phục vụ sẽ được hiển thị theo thứ tự sắp xếp ở bước 1


4. Tích hợp thẻ cứng nhà hàng đã cấp cho khách hàng với thẻ thành viên 5food để khách hàng sử dụng và tích điểm
Chi tiết thay đổi: Hiện tại khi nhà hàng đã sử dụng thẻ thành viên 5food thì không ghi nhận được mã thẻ cứng nhà hàng đã cấp khách hàng gây khó khăn cho việc sử dụng thử cứng để tích điểm. Vì vậy, kể từ R70, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng tích hợp thẻ cứng nhà hàng đã cấp cho khách hàng với thẻ thành viên 5food giúp nhà hàng có thể sử dụng thẻ cứng để tích điểm cho khách hàng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Thực hiện khai báo mã thẻ cứng cho khách hàng.

Bước 2: Sử dụng mã thẻ cứng để sử dụng điểm thẻ thành viên 5food


5. Bổ sung tính năng cho phép khách hàng đặt món giao hàng từ ứng dụng 5food
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại khách hàng muốn đặt món giao hàng phải liên hệ đến nhà hàng và yêu cầu món giao hàng, thu ngân mất nhiều thời gian để ghi nhận món. Vì vậy, kể từ R70, phần mềm CUKCUK cho phép khách hàng đặt món giao hàng trực tiếp từ ứng dụng 5food. Giúp thu ngân ghi nhận yêu cầu của khách hàng nhanh hơn và hạn chế sai sót.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Thiết lập sử dụng dịch vụ và thực đơn giao hàngBước 2: Khách hàng thực hiện đặt món giao hàng từ ứng dụng 5food


Xem chi tiết tại đây. 
6. Nhà hàng bán combo cho khách tùy chọn các món con, QLNH muốn thiết lập các combo này trong thực đơn để Thu ngân/NVPV có thể xem và chọn cho khách.
Chi tiết thay đổi: Nhà hàng bán combo cho khách cho phép tùy chọn các món con. Kể từ R70, phần mềm CUKCUK bổ sung chức năng tùy chọn món khi thêm mới món Combo.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý
  • Chọn danh mục Thực đơn\Thêm món\Combo, chọn tích chọn Tùy chọn món
  • Tích chọn Thêm nhóm để thêm mới các nhóm món ăn trong combo


Xem chi tiết các bước thiết lập món combo tại đây.
Xem chi tiết cách ghi order chọn combo tùy chọn món tại đây. 
 

Xem thêm