Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R68.1

R68.1

 

Tính năng mới

1. Cho phép xuất khẩu báo cáo Tình hình đặt chỗ 
2. Cho phép áp dụng nhiều chương trình ưu đãi khi thanh toán đơn hàng

1. Cho phép xuất khẩu báo cáo Tình hình đặt chỗ 
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại không cho phép xuất khẩu báo cáo Tình hình đặt chỗ, Quản lý nhà hàng không đối chiếu danh sách với tình trạng chuẩn bị thực tế ở từng bộ phận. Vì vậy, kể từ R68.1, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép xuất khẩu báo cáo Tình hình đặt chỗ giúp Quản lý nhà hàng theo dõi được danh sách các bàn được đặt trong 1 ngày nhất định và kiểm tra việc chuẩn bị bàn/nguyên vật liệu của các bộ phận trong nhà hàng đã đầy đủ và đúng yêu cầu của khách chưa.
Các bước thực hiện: 
Trên trang quản lý, tại phân hệ Báo cáo\Bán hàng, chọn báo cáo Tình hình đặt chỗ, tìm kiếm dữ liệu. Ấn Xuất khẩu để xuất dữ liệu ra file 

2. Cho phép áp dụng nhiều chương trình ưu đãi khi thanh toán đơn hàng
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại khách hàng chỉ được áp dụng 1 mã giảm giá cho toàn bộ đơn hàng khi thanh toán, không đáp ứng được tình huống khách hàng có nhiều mã giảm giá khác nhau áp dụng cho các gói sản phẩm tương ứng. Vì vậy, kể từ R68.1, phần mềm CUKCUK thay đổi quy tắc áp dụng mã giảm giá khi thanh toán, cho phép áp dụng đồng thời nhiều mã giảm giá tương ứng với gói sản phẩm được áp dụng
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Trên trang thanh toán đơn hàng, tại bước 1 chọn các gói sản phẩmBước 2: Trên trang thanh toán đơn hàng, tại bước 2 nhập và áp dụng lần lượt các mã giảm giá nếu có. Phần mềm sẽ ghi nhận toàn bộ mã giảm giá hợp lệ mà khách hàng nhập vào.
Ví dụ: nhà hàng có 2 mã giảm giá (1 mã giảm 10% cho gói Nâng cấp lên Enterprise và 1 mã giảm 10% cho gói Tư vấn triển khai). Nhập lần lượt 2 mã chương trình sẽ ghi nhận số tiền giảm giá tương ứng với từng gói sản phẩm đặt mua.Lưu ý:
- Đối với mã giảm giá áp dụng cho nhiều gói trong đơn hàng, chương trình sẽ tự động áp dụng cho gói sản phẩm có số tiền giảm giá lớn nhất.
- Không được áp dụng chung mã giảm giá cho toàn bộ đơn hàng với mã giảm giá theo từng gói sản phẩm.
 

Xem thêm