Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R67

R67

 

Tính năng mới

1. Bổ sung tính năng chi tiền mặt từ ứng dụng bán hàng
2. Bổ sung thiết lập cho phép chỉ mở két tiền khi thu bằng tiền mặt
3. Bổ sung tính năng cho phép nhân viên phục vụ ghi nhận nhanh thông tin mã ưu đãi của khách hàng lấy từ 5Food và gửi cho thu ngân
4. Bổ sung thiết lập yêu cầu quản lý xác nhận trong một số trường hợp thay đổi order
5. Bổ sung báo cáo cho phép quản lý theo dõi được lịch sử sửa/hủy hóa đơn


1. Bổ sung tính năng chi tiền mặt từ ứng dụng bán hàng
Chi tiết thay đổi: Trong quá trình bán hàng, thu ngân sẽ thực hiện chi tiền mặt cho các khoản chi của nhà hàng, phần mềm hiện tại không cho phép lập phiếu chi trên ứng dụng bán hàng nên không phản ánh đúng số tiền thực tế còn lại trong két tiền. Vì vậy, kể từ R67, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép thu ngân lập phiếu chi tiền mặt từ ứng dụng bán hàng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên phần mềm bán hàng, vào tính năng Chi tiền mặt và Thêm phiếu chiBước 2: Chọn Đối tượng nhận, nhập Lý do chi, Diễn giải, Số tiền chi, Hang mục chi. Ấn Đồng ý hoặ Đồng ý & In phiếu để thêm phiếu chiXem chi tiết tại đây.

2
. Bổ sung thiết lập cho phép chỉ mở két tiền khi thu bằng tiền mặt

Chi tiết thay đổi: Chương trình hiện tại khi có thiết lập mở két tiền luôn mở két mỗi khi thu tiền không đáp ứng được nhà hàng thường xuyên thanh toán bằng thẻ ngân hàng và không cất cuống thẻ trong két tiền nên không có nhu cầu mở két tiền khi thanh toán và chỉ có nhu cầu mở két khi thu bằng tiền mặt. Vì vậy, kể từ R67, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép nhà hàng thiết lập làm tròn số tiền còn phải thu của khách trước khi thu tiền.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào Thiết lập chung tích chọn Thực hiện mở két khi thu tiền và chọn Chỉ mở két khi thu tiền mặtBước 2: Khi thu tiền hóa đơn, thực hiện thu bằng tiền mặt sẽ tự động mở két tiền. Nếu thu bằng thẻ sẽ không mở két tiền. Tương tự với các trường hợp thu/chi trả tiền đặt cọc.
3. Bổ sung tính năng cho phép nhân viên phục vụ ghi nhận nhanh thông tin mã ưu đãi của khách hàng lấy từ 5Food và gửi cho thu ngân
Chi tiết thay đổi: Thực khách dùng bữa tại nhà hàng thường đưa mã ưu đãi lấy từ 5food cho nhân viên phục vụ, thu ngân khi tính tiền phải hỏi lại phục vụ để ghi nhận mã ưu đãi cho khách. Vì vậy, kể từ R67, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép nhân viên phục vụ ghi nhận nhanh thông tin mã ưu đãi của khách hàng lấy từ 5food và gửi cho thu ngân, thu ngân khi tính tiền tự động ghi nhận được mã ưu đãi mà không phải hỏi lại phục vụ.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nhân viên phục vụ ghi nhận nhanh mã ưu đãi của khách bằng cách sau:
1. Vào thông tin order, nhập mã ưu đãi, tìm kiếm và ấn Đồng ý để ghi nhận vào order2. Gửi yêu cầu thanh toán kèm ghi chú, nhập mã ưu đãi, tìm kiếm và ấn Gửi để ghi nhận vào order và đồng thời gửi yêu cầu thanh toán kèm mã ưu đãi cho thu ngânBước 2: Thu ngân khi thanh toán sẽ ghi nhận nhanh mã ưu đãi vào hóa đơnXem chi tiết tại đây.


4. Bổ sung thiết lập yêu cầu quản lý xác nhận trong một số trường hợp thay đổi order
Chi tiết thay đổi: Trong quá trình bán hàng, quản lý nhà hàng muốn kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc thay đổi thông tin order. Vì vậy, kể từ R67, phần mềm CUKCUK bổ sung thiết lập yêu cầu quản lý xác nhận khi thay đổi thông tin order giúp quản lý nhà hàng quản soát được hành động của nhân viên và tránh tình trạng gian lận.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản lý, tại danh mục Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua hàng bán hàng: tích chọn YÊu cầu quản lý nhà hàng xác nhận trong các trường hợp: Ghép order, Chuyển bàn, Chuyển món sang order khác, Tách orderBước 2: Thiết bị bán hàng khi thực hiện  Ghép order, Chuyển bàn, Chuyển món sang order khác, Tách order sẽ phải nhập tài khoản quản lý để xác nhậnXem chi tiết tại đây.

5. Bổ sung báo cáo cho phép quản lý theo dõi được lịch sử sửa/hủy hóa đơn
Chi tiết thay đổi: Trong quá trình bán hàng, quản lý nhà hàng muốn theo dõi được lý do và chi tiết sửa, hủy hóa đơn của nhân viên. Vì vậy, kể từ R67, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng Lịch sử sửa/hủy hóa đơn giúp chủ nhà hàng quản lý được hóa đơn đã sửa, đã hủy từ đó đưa ra hướng xử lý và giảm thiểu được thao tác sửa, hủy về sau.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Trên trang quản lý, tại mục Báo cáo\Bán hàng chọn báo cáo Lịch sử sửa, hủy hóa đơn
Bước 2: Tìm kiếm và xem chi tiết sửa, hủy hóa đơn 

 

Xem thêm