Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R67.1

R67.1

 

Tính năng mới

I. Web & PC - Bán hàng
1. Thay đổi nội dung thanh toán khi khách hàng thanh toán thuê bao bằng Tiền mặt/Chuyển khoản
2. Bổ sung thông báo có đơn hàng chưa thanh toán khi khách hàng thực hiện thay đổi thông tin thuê bao trong trường hợp có 1 đơn hàng chưa được thanh toán
3. Bổ sung cảnh báo kho đã được kiểm khi thực hiện nghiệp vụ mua hàng và kho trước thời điểm kiểm kê
4. Cho phép gói Standard sử dụng nghiệp vụ chuỗi nhà hàng
5. Cho phép tất cả các chi nhánh hoạt động cho đến khi hết hạn thuê bao trong trường hợp bỏ bớt chi nhánh trước thời hạn 


II. Mobile
1. Khách hàng có thể sử dụng điểm khi thanh toán mà không cần xác nhận trên ứng dụng 5food
2. Nhà hàng sử dụng mô hình máy chủ đặt tại nhà hàng, quản lý có thể kiểm tra được lịch sử thao tác thêm, sửa, xóa order và thu tiền hóa đơn
3. Hiển thị tiêu đề HÓA ĐƠN IN LẠI khi in lại hóa đơn
4. Chủ nhà hàng muốn kiểm soát được thao tác ghép, tách order, chuyển món, chuyển bàn của nhân viên phục vụ
5. Thiết lập hiển thị số lượng khách trên hóa đơn
6. Thu ngân xem và in được hóa đơn được lập trên thiết bị khác
Xem chi tiết tại đây

I. Web & PC - Bán hàng
1. Thay đổi nội dung thanh toán khi khách hàng thanh toán thuê bao bằng Tiền mặt/Chuyển khoản
Chi tiết thay đổi: Khi chủ nhà hàng thực hiện thanh toán thuê bao bằng hình thức Tiền mặt/Chuyển khoản khách hàng phải thực hiện theo nội dung hướng dẫn. Với nội dung thanh toán hiện tại không tương thích với nội dung tự động xác nhận thanh toán. Vì vậy, kể từ R67.1, phần mềm CUKCUK thay đổi nội dung hướng dẫn thanh toán để tăng tỷ lệ tự động xác nhận thanh toán.
Các bước thực hiện: 
Trên trang mua hàng, khi thực hiện thanh toán thuê bao. Ví dụ gia hạn thuê bao, tại bước Chọn hình thức thanh toán chọn Tiền mặt/Chuyển khoản, thực hiện chuyển khoản theo hướng dẫn kèm nội dung thanh toán mà phần mềm cung cấp.


2. Bổ sung thông báo có đơn hàng chưa thanh toán khi khách hàng thực hiện thay đổi thông tin thuê bao trong trường hợp có 1 đơn hàng chưa được thanh toán
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại cho phép khách hàng tạo đơn hàng chưa thanh toán nhiều lần, gây khó khăn trong việc cấp thuê bao trong trường hợp khách hàng đặt nhiều lần và thanh toán 1 lần cho tất cả các đơn hàng đã đặt. Vì vậy, kể từ R67.1, phần mềm CUKCUK sẽ cảnh báo và không cho khách hàng đặt đơn hàng mới khi có 1 đơn hàng chưa được thanh toán.
Các bước thực hiện: 
Trên trang quản lý, tại phân hệ Thuê bao, chọn Gia hạn/Nâng gói cao hơn/Hạ gói thấp hơn/Thêm chi nhánh/Bỏ bớt chi nhánh phần mềm sẽ cảnh báo và không cho thực hiện thao tác khi có 1 đơn hàng chưa được thanh toán. 
Ví dụ: Nhà hàng mua thêm 1 chi nhánh thanh toán bằng Tiền mặt/Chuyển khoản nhưng chưa thực hiện thanh toán, lần tiếp theo nhà hàng mua thêm 1 chi nhánh nữa phần mềm sẽ cảnh báo và không cho thực hiện thao tác.


3. Bổ sung cảnh báo kho đã được kiểm kê khi thực hiện nghiệp vụ mua hàng và kho trước thời điểm kiểm kê
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại khi đã kiểm kê kho mà phát sinh thêm/sửa phiếu mua hàng hoặc phiếu kho trước thời điểm kiểm kê thì không cảnh báo kho đã được kiểm kê, nhà hàng vẫn thực hiện ghi nhận chứng từ dẫn đến sai lệch giữa các báo cáo nhập-xuất-tồn kho. Vì vậy, kể từ R67.1, phần mềm CUKCUK sẽ cảnh báo kho đã được kiểm khi thực hiện nghiệp vụ mua hàng và kho có thời gian lập chứng từ trước thời điểm kiểm kê.
Các bước thực hiện: 
Trên trang quản lý, tại phân hệ Kho hoặc Mua hàng hoặc Nhập số dư ban đầu, thêm/sửa/xóa chứng từ có nguyên vật liệu và kho đã được kiểm kê và thời gian lập chứng từ nhỏ hơn thời gian kiểm kê kho, phần mềm sẽ cảnh báo người dùng có thể chọn tiếp tục hoặc hủy bỏ thao tác.
Ví dụ: Ngày 05/10/2019 thực hiện kiểm kê kho, sau khi kiểm kê thực hiện sửa chứng từ nhập kho ngày 03/10/2019 có chưa nguyên vật liệu đã kiểm kê, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo


4. Cho phép gói Standard sử dụng nghiệp vụ chuỗi nhà hàng
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại chỉ bán gói Enterprise được phép sử dụng nghiệp vụ chuỗi không đáp ứng được nhu cầu nhà hàng chuỗi có nghiệp vụ đơn giản chỉ quản lý doanh thu và bán hàng. Vì vậy, kể từ R67.1, phần mềm CUKCUK bổ sung thông tin thuê bao cho phép gói Standard sử dụng nghiệp vụ chuỗi nhà hàng.
Các bước thực hiện: 
Trên trang quản lý tại phân hệ Thiết lập hệ thống/Thông tin chung, tích chọn Là chuỗi nhà hàng phần mềm sẽ chuyển đổi từ nhà hàng đơn thành nhà hàng chuỗi.Chi tiết xem tại đây.

5. Cho phép tất cả các chi nhánh hoạt động cho đến khi hết hạn thuê bao trong trường hợp bỏ bớt chi nhánh trước thời hạn
Chi tiết thay đổi: Phần mềm hiện tại khi nhà hàng đang còn hạn sử dụng thực hiện bỏ bớt chi nhánh, nhà hàng không được phép dùng những chi nhánh đã bỏ kể từ thời điểm bỏ bớt chi nhánh. Vì vậy, kể từ R67.1, phần mềm CUKCUK vẫn cho phép tất cả các chi nhánh đã mua hoạt động cho đến khi hết hạn thuê bao. 
Ví dụ: Nhà hàng chuỗi có 10 chi nhánh và thời hạn thuê bao là 31/10/2019. Hôm nay ngày 10/10/2019, nhà hàng yêu cầu gia hạn và bỏ bớt 3 chi nhánh. Phần mềm vẫn cho phép tất cả 10 chi nhánh sử dụng phần mềm bình thường cho đến hết ngày 31/10/2019, tức đến ngày 01/11/2019 phần mềm mới cảnh báo hết hạn thuê bao và phải chọn 7 nhà hàng muốn giữ lại theo thuê bao mới.

 

Xem thêm