Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R65

R65

Tính năng mới
1. Bổ sung thêm Báo cáo doanh thu chi tiết theo mặt hàng và hóa đơn để khách hàng có thể theo dõi được chi tiết và lọc theo nhu cầu mong muốn.
2. Trên danh mục Thực đơn, NVL, Khách hàng, Nhà cung cấp, QLNH muốn sắp xếp lại danh mục theo Tên để kiểm tra đã thêm mới đủ dữ liệu hay chưa (Hiện tại DS đang mặc định sắp xếp theo Mã món/Mã NVL).
3. Nhà hàng hoạt động theo mô hình phục vụ tại bàn, NVPV ghi nhận order trên PC/POS mong muốn có thể gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân để tránh mất thời gian báo miệng để thu ngân tính tiền cho thực khách.
4. Nhà hàng hoạt động theo mô hình phục vụ tại bàn, NVPV ghi nhận order trên PC/POS mong muốn có thể in phiếu kiểm đồ ngay trên máy để không phải tốn thời gian báo thu ngân in.
5. Cải tiến thông báo nâng cấp sản phẩm khi phần mềm có phiên bản mới.
6. Bổ sung tiện ích đối tác giao hàng Ahamove


1. Bổ sung thêm Báo cáo doanh thu chi tiết theo mặt hàng và hóa đơn để khách hàng có thể theo dõi được chi tiết và lọc theo nhu cầu mong muốn.
Chi tiết thay đổi: Do Quản lý nhà hàng muốn xem được tổng quát doanh thu phát sinh theo từng ca, từng khu vực và chi tiết doanh thu của từng mặt hàng theo từng hóa đơn/khách hàng trong ca hoặc khu vực đóNên kế toán phải mất nhiều thời gian cho việc tổng hợp báo cáo từ nhiều báo cáo trên phần mềm. Vì vậy, kể từ R65, phần mềm CUKCUK bổ sung Báo cáo doanh thu chi tiết theo mặt hàng và hóa đơn, giúp kế toán giảm bớt thời gian tổng hợp báo cáo và quản lý nhà hàng có thể theo dõi được chi tiết doanh thu và lọc theo nhu cầu mong muốn.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý, tại danh mục Báo cáo\Bán hàng,
- Chọn báo cáo Chi tiết doanh thu theo hóa đơn và mặt hàng.

- Chọn kỳ báo cáo và các tham số khác cần xem, nhấn Đồng ý. Dữ liệu báo cáo hiển thị như hình dưới:

2. Trên danh mục Thực đơn, NVL, Khách hàng, Nhà cung cấp, QLNH muốn sắp xếp lại danh mục theo Tên để kiểm tra đã thêm mới đủ dữ liệu hay chưa (Hiện tại DS đang mặc định sắp xếp theo Mã món/Mã NVL).
Chi tiết thay đổi: Kể từ R65, trên trang quản lý tại các danh mục Thực đơn, Nhóm thực đơn, Sở thích phục vụ, Nguyên vật liệu, Khách hàng, Nhà cung cấp, bổ sung tính năng cho phép khách hàng sắp xếp theo tất cả các tiêu chí hiển thị trên danh mục.
Các bước thực hiện:
- Trên trang quản lý, chọn danh mục Thực đơn, màn hình danh sách thực đơn hiển thị như sau:

- Chọn tiêu chí muốn sắp xếp:
Ví dụ: Sắp xếp theo Tên món, nhấn vào tiêu đề Tên món trên màn hình danh sách. Danh sách thực đơn sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự Alphabet như hình dưới.

Lưu ý: 
  • Thực hiện tương tự với các tiêu chí còn lại và danh mục Nhóm thực đơn, Sở thích phục vụ, Nguyên vật liệu, Khách hàng, Nhà cung cấp.
3. Nhà hàng hoạt động theo mô hình phục vụ tại bàn, NVPV ghi nhận order trên PC/POS mong muốn có thể gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân để tránh mất thời gian báo miệng để thu ngân tính tiền cho thực khách.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R65, phần mềm CUKCUK bổ sung chức năng Gửi YCTT, Gửi YCTT kèm ghi chú, Gửi YCTT qua 5Food trên PC/POS, giúp NVPV (nhân viên phục vụ) gửi YCTT cho thu ngân được nhanh chóng hơn.
Các bước thực hiện: 
NVPV đăng nhập PC/POS.
Khi khách yêu cầu thanh toán, NVPV gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân bằng cách nhấn vào biểu tượng  trên order.

Xem chi tiết tại đây.

4. Nhà hàng hoạt động theo mô hình phục vụ tại bàn, NVPV ghi nhận order trên PC/POS mong muốn có thể in phiếu kiểm đồ ngay trên máy để không phải tốn thời gian báo thu ngân in.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R65, Nhân viên phục vụ có thể sử dụng tính năng In phiếu kiểm đồ trên PC/POS khi 
Các bước thực hiện:
Trên order, nhấn , chọn
In phiếu kiểm đồ.

- Nếu chưa thiết lập máy in, hiển thị popup thiết lập máy in như hình. NVPV chọn máy in và nhấn
Đồng ý

Chú ý:
Kể từ lần in sau, thiết lập in của NVPV sẽ lấy theo thiết lập in của Thu ngân.
5. Cải tiến thông báo nâng cấp sản phẩm khi phần mềm có phiên bản mới.
Chi tiết thay đổi: Trước đây khi phần mềm có phiên bản mới, nhân viên đăng nhập phần mềm bán hàng sẽ nhận được thông báo nâng cấp. Nhân viên hiểu lầm phải bắt buộc chọn nâng cấp ngay thì mới làm việc được nên sẽ nhấn chọn nâng cấp ngay dẫn đến việc phải mất thời gian đợi phần mềm nâng cấp xong mới thực hiện bán hàng được. Vì vậy, kể từ R65, phần mềm CUKCUK cải tiến thông báo nâng cấp sản phẩm, người dùng có thể thiết lập cập nhật sau để không ảnh hưởng đến quá trình bán hàng.
Các bước thực hiện:
Người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu trên phần mềm và nhấn  để đăng nhập phần mềm.
Khi đó màn hình sẽ hiển thị thông báo nâng cấp phiên bản mới như sau:

- Nếu người dùng không muốn nâng cấp ngay phiên bản mới thì nhấn chọn Để sau hoặc nhấn biểu tượng  trên màn hình thông báo để tắt nâng cấp.
Để phần mềm không hiển thị lại thông báo nâng cấp phiên bản sau mỗi lần đăng nhập, người dùng vào mục Thiết lập chung chọn Không nhận thông báo nâng cấp như hình dưới:

6. Bổ sung tiện ích đối tác giao hàng Ahamove
Chi tiết thay đổi: Để tăng doanh số bán hàng từ hình thức giao hàng, cửa hàng có thể thực hiện kết nối đến các đơn vị giao vận để giảm thiểu thao tác thu công và quản lý bằng tay khi giao cho khách hàng. Phần mềm bổ sung tiện ích Đối tác giao hàng nhằm kết nối với các đối tác giao vận như: AhaMove, Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm giúp cửa hàng có thể giao hàng cho khách hàng nhanh chóng, dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại chương trình chỉ đáp ứng kết nối với Ahamove, hai dịch vụ còn lại đang được phát triển.
Các bước thực hiện:
Người dùng kết nối với nhà cung cấp dịch vụ giao vận và sử dụng tiện tích giao hàng. Xem chi tiết các bước thực hiện tại đây.


 

Xem thêm