Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R61

R61

I. Web
1. Nhà hàng quản lý số điện thoại của khách hàng, chủ nhà hàng không muốn các khách hàng sử dụng trùng số điện thoại dễ dàng trong việc liên hệ và chăm sóc khách hàng
2. Khi theo dõi phiếu nhập kho, xuất kho, Kế toán muốn phiếu sắp xếp theo thời gian tăng dần từ đầu tháng đến cuối tháng để dễ theo dõi hơn.
3. Mở tính năng Gửi 1 món đến nhiều bếp/bar cho tất cả khách hàng.
II. PC
​1. Bổ sung Lịch sử cài đặt nâng cấp phần mềm.
2. Khi thay đổi order đã gửi bếp/bar, Thu ngân/NVPV muốn thông tin thay đổi được gửi ngay vào Bếp/Bar mà không cần nhấn nút gửi để không mất thao tác và tránh quên
3. Khi lập bù hóa đơn trên PC/POS, chương trình hiển thị rõ mục Thêm dòng để khách hàng dễ dàng nhập bù hóa đơn.
4. Thực đơn nhà hàng bao gồm các món ăn theo nhóm, Khi lập bù hóa đơn, Quản lý nhà hàng/Thu ngân muốn chọn được các món trong nhóm đó mà không cần sửa thiết lập cho món trong nhóm Hiển thị lên thực đơn thì mới chọn được.
5. Cải tiến tính năng đóng mở ca theo từng thiết bị, không đồng bộ ca, hoá đơn giữa các thiết bị với nhau
6. Phát hành chính thức Báo cáo số lượng chế biến trả lại
​7. Thu ngân muốn thêm nhanh được khách hàng trùng tên với khách hàng đã có trên danh mục của chương trình.
III. Mobile

1. Trên app quản lý, quản lý nhà hàng muốn theo dõi được tổng thu, tổng chi và số tiền còn lại (Thu - Chi) trong ngày để kiểm tra tiền cuối ngày thu ngân nộp lại.
2. Khi thực hiện chuyển bàn cho khách, Thu ngân/Nhân viên phục vụ muốn thông tin thay đổi được gửi ngay vào Bếp/Bar mà không cần nhấn nút gửi để không mất thao tác và tránh quên.
3. Thu ngân/Nhân viên ghi order kiêm thu tiền sử dụng thiết bị điện thoại Android Model Sunmi V2 muốn kết nối với máy in nhiệt khổ 58mm của thiết bị này để in Hóa đơn thanh toán.

I. Web
1. Nhà hàng quản lý số điện thoại của khách hàng, chủ nhà hàng không muốn các khách hàng sử dụng trùng số điện thoại dễ dàng trong việc liên hệ và chăm sóc khách hàng
Chi tiết thay đổi: Hiện tại, chương trình cho phép nhà hàng thêm khách hàng trên danh mục ở trang quản lý, đồng thời thêm khách hàng ở các ứng dụng bán hàng trên PC/POS, Mobile bán hàng và Mobile quản lý. Khi thêm khách hàng, chương trình cho phép người dùng thêm các khách hàng có số điện thoại trùng nhau dẫn đến việc chủ nhà hàng khó theo dõi và quản lý mục khách hàng. Vì vậy, kể từ phiên bản R61 khi thêm khách hàng, chương trình sẽ kiểm tra số điện thoại danh mục khách hàng đang tồn tại trên thiết bị. Nếu số điện thoại thêm mới bị trùng, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. 
2. Khi theo dõi phiếu nhập kho, xuất kho, Kế toán muốn phiếu sắp xếp theo thời gian tăng dần từ đầu tháng đến cuối tháng để dễ theo dõi hơn.
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, trên danh sách phiếu nhập kho/xuất kho,chương trình đang sắp xếp các chứng từ theo thứ tự ngày giảm dần (từ cuối tháng đến đầu tháng) và không thể sắp xếp lại. Điều này gây khó khăn khi kế toán muốn theo dõi phiếu nhập kho, xuất kho theo thứ tự tăng dần. Kể từ phiên bản R61, chương trình bổ sung chức năng lọc trên mỗi tiêu đề tại các phân hệ Nhập kho, Xuất kho, Chuyển kho, Kiểm kê kho, Tổng hợp tồn kho, cho phép kế toán có thể chọn cách sắp xếp các chứng từ theo thứ tự tăng/giảm dần.
  • Trên phiếu xuất kho:
3. Mở tính năng Gửi 1 món đến nhiều bếp/bar cho tất cả khách hàng.
Chi tiết thay đổi:
Trường hợp nhà hàng có nhiều tầng/khu vực, nhân viên phục vụ sẽ thiết lập gửi yêu cầu chế biến món theo khu vực mình đang làm việc. Hiện tại, chương trình cho phép gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar, giúp nhân viên nhà hàng có thể chọn được bếp/bar muốn chế biến tại tầng/khu vực làm việc. Tuy nhiên, chức năng này chỉ được triển khai thí điểm tại một số nhà hàng, trường hợp nhà hàng muốn sử dụng cần liên hệ với MISA để được hỗ trợ. Kể từ phiên bản R61, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà hàng, chương trình mở tính năng Gửi một món đến nhiều bếp/bar cho tất cả nhà hàng sử dùng CUKCUK.
Các bước thực hiện: Xem chi tiết tại đây.
II. PC
​1. Bổ sung Lịch sử cài đặt nâng cấp phần mềm.
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R61, chương trình bổ sung mục Lịch sử cài đặt nâng cấp phần mềm, giúp quản lý có thể nắm bắt được thông tin các lần nâng cấp phần mềm của nhà hàng. 
Các bước thực hiện:
  • Nhấn biểu tượng , nhấn Trợ giúp.
  • Chọn Lịch sử cài đặt, cập nhật.

  • Chương trình hiển thị Lịch sử nâng cấp phần mềm:
2. Khi thay đổi order đã gửi bếp/bar, Thu ngân/NVPV muốn thông tin thay đổi được gửi ngay vào Bếp/Bar mà không cần nhấn nút gửi để không mất thao tác và tránh quên
Chi tiết thay đổi: Khi thực khách có nhu cầu thay đổi thông tin order (chuyển bàn, huỷ món, chuyển món,...) nhân viên phục vụ sẽ ghi nhận lại trên phần mềm. Để gửi các thông tin thay đổi đến bếp/bar, nhân viên phục vụ cần chọn order mà khách muốn thay đổi thông tin sau đó nhấn gửi bếp bar, điều này làm mất thao tác và thời gian của nhân viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà hàng, kể từ phiên bản R61, khi nhân viên phục vụ ghi nhận việc thay đổi thông tin trên order cho khách trên phần mềm, chương trình sẽ tự động gửi thông báo đến bếp/bar.
3. Khi lập bù hóa đơn trên PC/POS, chương trình hiển thị rõ mục Thêm dòng để khách hàng dễ dàng nhập bù hóa đơn.
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R61, khi thực hiện nhập bù hóa đơn, chương trình bổ sung mục Thêm dòng, giúp thu ngân có thể dễ dàng ghi nhận thông tin trong trường hợp có nhiều hóa đơn cần lập bù.

4. Thực đơn nhà hàng bao gồm các món ăn theo nhóm, Khi lập bù hóa đơn, Quản lý nhà hàng/Thu ngân muốn chọn được các món trong nhóm đó mà không cần sửa thiết lập cho món trong nhóm Hiển thị lên thực đơn thì mới chọn được.

Chi tiết thay đổi:
Khi lập bù hóa đơn, chương trình hiển thị những món ăn theo nguyên vật liệu hay món ăn/đồ uống và combo đang hiển thị trên thực đơn để thu ngân có thể chọn. Điều này gây khó khăn cho nhà hàng khi muốn nhập bù hóa đơn cho những món ăn không được hiển thị trên thực đơn. Kể từ phiên bản R61, khi tìm kiếm món ăn đế lập bù hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị tất cả món ăn/đồ uống của nhà hàng để thu ngân có thể nhanh chóng lựa chọn.


5. Cải tiến tính năng đóng mở ca theo từng thiết bị, không đồng bộ ca, hoá đơn giữa các thiết bị với nhau
Hiện trạng: Hiện nay khi thu ngân đã mở ca trên một thiết bị thì khi đăng nhập vào thiết bị khác sẽ không cần phải mở ca nữa. Thu ngân này sử dụng thiết bị nào cũng có thể xem được toàn bộ các hóa đơn trong ca của mình. Tuy nhiên, việc đồng bộ ca/đồng bộ hoá đơn giữa nhiều thiết bị không đảm bảo hiệu năng của hệ thống, gây đồng bộ chậm, ảnh hưởng đến việc cập nhật được đúng thông tin order do nhiều thiết bị cùng thao tác sửa/xóa món hoặc hoá đơn không được đồng bộ đầy đủ về thiết bị khác dẫn đến số liệu hiển thị sai.
Giải pháp: Cho phép thu ngân mở ca theo từng thiết bị, 1 thu ngân sử dụng nhiều thiết bị thì sẽ mở nhiều ca khác nhau, tổng hợp của các ca đó sẽ là doanh thu trong thời gian thu ngân làm việc. Ngắt đồng bộ hoá đơn ghi nợ/thu tiền, chỉ đồng bộ hoá đơn tạm tính cho Tablet để nhân viên phục vụ có thể cho thực khách xem tạm tính mà không cần phải in. 
Chi tiết thay đổi: 
  • Trên PC/POS (Màn hình Mở ca):
Nếu nhà hàng đang sử dụng phần mềm phiên bản R60 trở về trước, khi mở ca thu ngân sẽ phải chọn két đựng tiền; và trong một thời điểm chỉ có 1 thu ngân được giữ két, các thu ngân khác (nếu nhà hàng có nhiều thu ngân hoặc cho phép nhân viên phục vụ được thu tiền) sẽ không thể mở ca để thu tiền. Và thu ngân có thể tùy chọn lấy tiền quỹ đầu ca bằng số bàn giao của ca trước.

        
Kể từ R61, phần mềm cải tiến tính năng mở ca theo từng thiết bị nên khi mở ca, thu ngân sẽ không cần nhập Két đựng tiền và chương trình sẽ không có tùy chọn lấy tiền bàn giao ca trước (do 1 thu ngân có thể mở nhiều ca tương ứng với các thiết bị mà thu ngân đó sử dụng để làm việc). 

        
  • Trên PC/POS (Màn hình Danh sách hoá đơn): Từ R61, phần mềm sẽ không đồng bộ hóa đơn giữa các thiết bị. Thu ngân khi sử dụng phần mềm bán hàng, vào Danh sách hoá đơn sẽ không xem được các hoá đơn của các thiết bị khác mà chỉ hiển thị hoá đơn của thiết bị đang sử dụng. Nếu muốn tìm kiếm hoá đơn được lập từ thiết bị khác, vui lòng sử dụng chức năng Tìm trực tuyến. 
        

            
  • Trên trang quản lý: Để Quản lý theo dõi được số tiền trong ca làm việc của thu ngân, chọn Báo cáo/ Quỹ tiền/ Biên bản bàn giao ca. Trên màn hình Bảng kê biên bản bàn giao ca hiển thị đầy đủ thông tin về ca của từng thu ngân và tên thiết bị thu ngân sử dụng.
       
Để xem tiền mặt thu trong ca, Tiền quỹ cuối ca...theo tên ca, tên thu ngân: Nhập tên ca làm việc, tên Thu ngân cần tìm 

        
        
Khi đó màn hình Bảng kê biên bản bàn giao sẽ hiển thị thông tin ca của thu ngân đó và tổng số tiền thu được của tất cả các ca. Nhấn vào Tên ca để xem chi tiết biên bản bàn giao.

6. Phát hành chính thức Báo cáo số lượng chế biến trả lại
Chi tiết thay đổi: Kể từ R61, để giúp quản lý/thu ngân theo dõi và đối chiếu được tổng số lượng món ăn đồ uống đã chế biến, trả lại, từ đó dễ dàng tìm ra nguyên nhân khi có chênh lệch số lượng món chế biến và trên hóa đơn, chương trình phát hành chính thức Báo cáo số lương chế biến trả lại
Các bước thực hiện: Xem chi tiết tại đây.
​7. Thu ngân muốn thêm nhanh được khách hàng trùng tên với khách hàng đã có trên danh mục của chương trình.
Chi tiết thay đổi: Hiện tại khi thêm nhanh khách hàng, thu ngân/phục vụ không thêm được khách hàng trùng tên với một khách hàng đã có trên danh mục của chương trình. Từ R61, khi thêm nhanh khách hàng khi thêm đặt chỗ hoặc nhập thông tin giao hàng, thu ngân/phục vụ nhấn icon  trên màn hình nhập thông tin giao hàng hoặc thông tin đặt chỗ


III. Mobile
1. Trên app quản lý, quản lý nhà hàng muốn theo dõi được tổng thu, tổng chi và số tiền còn lại (Thu - Chi) trong ngày để kiểm tra tiền cuối ngày thu ngân nộp lại.
Chi tiết thay đổi: Quản lý theo dõi tổng thu, tổng chi và số tiền chênh lệch để nắm bắt tình hình kinh doanh hàng ngày tại nhà hàng. Để theo dõi những thông tin này, quản lý cần truy cập vào trang web của nhà hàng. Tuy nhiên, quản lý không thường xuyên có mặt tại nhà hàng và chủ yếu sử dụng các thiết bị di động để điều hành công việc. Kể từ phiên bản R61, ứng dụng CUKCUK Quản lý sẽ bổ sung thông tin Tình hình thu chi trong phân hệ Báo cáo, giúp quản lý dễ dàng theo dõi được tổng thu, tổng chi và số tiền chênh lệch hàng ngày ngay trên điện thoại
Các bước thực hiện: xem chi tiết tại đây.
2. Khi thực hiện chuyển bàn cho khách, Thu ngân/Nhân viên phục vụ muốn thông tin thay đổi được gửi ngay vào Bếp/Bar mà không cần nhấn nút gửi để không mất thao tác và tránh quên.
Chi tiết thay đổi: Khi thực khách có nhu cầu chuyển bàn, nhân viên phục vụ sẽ ghi nhận lại trên phần mềm. Để gửi thông tin chuyển bàn đến bếp/bar, nhân viên phục vụ cần chọn hóa đơn mà khách chuyển bàn sau đó nhấn gửi bếp bar, điều này làm mất thao tác và thời gian của nhân viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà hàng, kể từ phiên bản R61, khi nhân viên phục vụ ghi nhận việc chuyển bàn cho khách trên phần mềm, chương trình sẽ tự động gửi thông báo đến bếp/bar.
3. Thu ngân/Nhân viên ghi order kiêm thu tiền sử dụng thiết bị điện thoại Android Model Sunmi V2 muốn kết nối với máy in nhiệt khổ 58mm của thiết bị này để in Hóa đơn thanh toán.
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng, nhân viên thu ngân sử dụng thiết bị Android Model Sunmi V2 để ghi nhận order và in hóa đơn cho thực khách. Tuy nhiên, hiện tại chương trình chưa kết nối với máy in của thiết bị này, do đó nhà hàng không thể in hóa đơn cho khách. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà hàng, kể từ phiên bản R61 phần mềm sẽ kết nối với máy in trên Android Model Sunmi V2, cho phép in hóa đơn qua thiết bị này. 
Các bước thiết lập máy in trên Android Sunmi V2 xem tại đây.
Thiết bị cầm tay Android Model Sunmi V2:

 

Xem thêm