Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R60

R60

I. Web
1. Trên biên bản bàn giao ca, quản lý nhà hàng muốn khi số tiền thực tế còn lại nhiều hơn tiền quỹ cuối ca trên phần mềm thì số chênh lệch hiển thị là số dương để dễ hiểu hơn (hiện đang hiển thị là số âm nên hiểu nhầm thành thiếu tiền).
2. Trên màn hình cập nhật thông tin nhà hàng, khi sử dụng tiếng Anh, quản lý nhà hàng muốn ngôn ngữ hiển thị theo ngôn ngữ đang sử dụng.
3. Thay đổi chính sách gói ngôn ngữ được sử dụng cho khách hàng khi đăng ký CUKCUK.
4. Quản lý nhà hàng muốn phân quyền chi tiết cho nhân viên không được sửa xóa phiếu nhập xuất kho để tránh sai số liệu, lộ bí mật kinh doanh.
II. PC
1. Khi có phiên bản Server mới, Quản lý nhà hàng/Thu ngân muốn có thông báo và tự cập nhật lên phiên bản mới nhất mà không cần liên hệ MISA hỗ trợ. 
2. Trên Nhật ký truy cập, quản lý nhà hàng muốn ghi lại việc Check/Bỏ check thiết lập Thực hiện in ở bếp/bar quá máy tính này để dễ dàng tìm ra nguyên nhân và xử lý.


I.Web
1. Trên biên bản bàn giao ca, quản lý nhà hàng muốn khi số tiền thực tế còn lại nhiều hơn tiền quỹ cuối ca trên phần mềm thì số chênh lệch hiển thị là số dương để dễ hiểu hơn (hiện đang hiển thị là số âm nên hiểu nhầm thành thiếu tiền).
Chi tiết thay đổi:
Trên biên bản bàn giao ca, khi Số tiền bàn giao trên thực tế lớn hơn Tiền quỹ cuối ca thì chương trình sẽ hiển thị số tiền chênh lệch âm. Đồng thời, trên phân hệ Báo cáo\Qũy tiền\Bảng kê biên bản bàn giao, thông tin số tiền chênh lệch cũng được hiển thị tương tự. Điều này khiến quản lý nhà hàng khó nắm bắt được các số liệu khi bàn giao ca. Kể từ phiên bản R60, chương trình hiển thị Số tiền chênh lệch theo công  thức Số tiền chênh lệch = Số tiền thực tế - Tiền quỹ cuối ca, giúp quản lý dễ dàng theo dõi biên bản bàn giao ca. 
  • Biên bản bàn giao trên PC/POS:
  • Bảng kê biên bản bàn giao trên Web quản lý:
2. Trên màn hình cập nhật thông tin nhà hàng, khi sử dụng tiếng Anh, quản lý nhà hàng muốn ngôn ngữ hiển thị theo ngôn ngữ đang sử dụng.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R60, khi quản lý cập nhật thông tin nhà hàng, chương trình sẽ hiển thị ngôn ngữ theo ngôn ngữ mà nhà hàng đang sử dụng. 
3. Thay đổi chính sách gói ngôn ngữ được sử dụng cho khách hàng khi đăng ký CUKCUK.
Chi tiết thay đổi: Hiện tại, chương trình chỉ cho phép nhà hàng sử dụng ngôn ngữ của quốc gia mà quản lý đã chọn khi đăng ký tài khoản CUKCUK. Điều này sẽ gây khó khăn khi nhà hàng muốn sử dụng thêm ngôn ngữ Anh. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà hàng, kể từ phiên bản R60, chương trình bổ sung tiếng Anh trong tùy chọn ngôn ngữ, giúp quản lý, nhân viên có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. 
  • Trên trang quản lý của nhà hàng:
  • Trên PC/POS:
4. Quản lý nhà hàng muốn phân quyền chi tiết cho nhân viên không được sửa xóa phiếu nhập xuất kho để tránh sai số liệu, lộ bí mật kinh doanh.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R60, khi quản lý thiết lập vai trò của nhân viên, chương trình cho phép tích chọn/bỏ tích chọn các quyền chi tiết như Xem/Thêm/Sửa/Xóa tại phân hệ Mua hàng/Kho. Theo đó, quản lý nhà hàng có thể thiết lập để nhân viên kho chỉ được xem mà không thể sửa, xóa phiếu nhập kho/xuất kho, tránh lộ bí mật kinh doanh.
II. PC
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R60, khi CUKCUK SERVER có phiên bản mới, chương trình sẽ hiển thị thông báo và cho phép quản lý/thu ngân có thể tự cập nhật và nâng câp lên phiên bản mới mà không cần đến sự hỗ trợ của MISA, giúp nhà hàng tiết kiệm thời gian. 2. Trên Nhật ký truy cập, quản lý nhà hàng muốn ghi lại việc Check/Bỏ check thiết lập Thực hiện in ở bếp/bar quá máy tính này để dễ dàng tìm ra nguyên nhân và xử lý.
Chi tiết thay đổi: Trường hợp nhà hàng sử dụng tablet hoặc điện thoại ghi order cho khách, để in phiếu chế biến ở bếp/bar cần thiết lập in qua PC/POS của thu ngân. Khi máy in tại bếp/bar in ra nhiều phiếu chế biến trùng nhau có thể do đã thiết lập Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này trên nhiều PC/POS khác nhau. Giúp quản lý dễ dàng tìm ra nguyên nhân và xử lý kịp thời, kể từ phiên bản R60, khi thu ngân tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này, chương trình sẽ ghi nhận lại thao tác tại mục Nhật ký truy cập ngay trên phần mềm. 
Các bước thực hiện: 
  • Nhấn biểu tượng menu, chọn Nhật ký truy cập. Chương trình sẽ hiển thị thông tin chi tiết các thao tác.

  • Sau khi đã tìm được nguyên nhân, có thể thiết lập lại tại phân hệ Thiết lập\Máy in và mẫu in để khắc phục hiện tượng in nhiều phiếu chế biến trùng nhau. 
 

Xem thêm