Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R6

R6

I. Web
1. Cải tiến quy tắc sinh số bàn tự động để tiện ích hơn cho người dùng (Nếu khu vực là A thì số bàn là A1, A2; nếu khu vực là 1 thì số bàn là 101, 102) 
2. Quản lý nhà hàng muốn xuất khẩu tất cả báo cáo
3. Quản lý nhà hàng muốn tự sắp xếp, ẩn hiện, chỉnh độ rộng các cột trên báo cáo và xuất khẩu ra theo đúng thứ tự đã sắp xếp để dễ nhìn hơn theo thói quen Đáp ứng 4 báo cáo: Tổng hợp bán hàng theo ngày (Báo cáo tổng hợp); Bảng kê hoá đơn; Doanh thu theo mặt hàng (3 mẫu con); Doanh thu theo khách hàng (2 mẫu con) 
4. Phân bổ phần Bớt tiền lẻ cho khách vào báo cáo Doanh thu theo mặt hàng để các báo cáo doanh thu không bị lệch số liệu 
II. PC – Bán hàng
1. Thu ngân muốn khi nhận được thông báo có yêu cầu thanh toán thì nhấn vào thông báo sẽ tính tiền được cho order yêu cầu thanh toán
2. Trên phiếu order in ra cho bếp, nhân viên bếp muốn các món ăn trong order tự động sắp xếp theo trình tự món khai vị, món chính rồi đến món tráng miệng để dễ dàng biết được món nào chế biến trước và sau
III. Mobile - Bán hàng
1. Tích hợp thanh toán với MPOS trên bản iPad thu ngân để thực hiện thanh toán nhanh bằng thẻ ngân hàng trên máy tính bảng giúp thu ngân giảm bớt thao tác trên phần mềm
2. Nhân viên thu ngân muốn có thông báo và bấm tính tiền luôn từ thông báo khi có order yêu cầu thanh toán, khi bếp báo hết món, còn món 
3. Nhân viên phục vụ muốn có thông báo hết món, có trả món để dễ nhận biết được luôn ngay khi bếp báo hết món, đã chế biến
IV. Mobile - Bếp
1. Trên màn hình KDS, nhân viên bếp muốn các món ăn trong order tự động sắp xếp theo trình tự món khai vị, món chính rồi mới đến món tráng miệng để dễ dàng biết được món nào chế biến trước và sau
2. Cải tiến màn hình chọn bếp/bar sau khi đăng nhập ở KDS Bếp hiện nay để dễ sử dụng hơn

I. Web
1. Cải tiến quy tắc sinh số bàn tự động để tiện ích hơn cho người dùng (Nếu khu vực là A thì số bàn là A1, A2; nếu khu vực là 1 thì số bàn là 101, 102)
Chi tiết thay đổi:
 • Trường hợp 1: Nếu ký hiệu khu vực là A, B, C... thì số bàn tự động sinh sẽ bắt đầu từ 1, 2, 3...
Ví dụ: A1, A2, A3...

 • Trường hợp 2: Nếu ký hiệu khu vực là 1, 2, 3... thì số bàn tự động sinh sẽ bắt đầu từ 01, 02, 03,... 10,...
Ví dụ: 101, 102,... 110,...

2. Quản lý nhà hàng muốn xuất khẩu tất cả báo cáo
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, khi xem Báo cáo, quản lý nhà hàng có thể xuất khẩu tất cả báo cáo để thực hiện lưu trữ và sử dụng khi cần thiết.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn vào Báo cáo và chọn báo cáo muốn xuất khẩu.
 • Nhấn Xuất khẩu.
3. Quản lý nhà hàng muốn tự sắp xếp, ẩn hiện, chỉnh độ rộng các cột trên báo cáo và xuất khẩu ra theo đúng thứ tự đã sắp xếp để dễ nhìn hơn theo thói quen đáp ứng 4 báo cáo: Tổng hợp bán hàng theo ngày (Báo cáo tổng hợp); Bảng kê hoá đơn; Doanh thu theo mặt hàng (3 mẫu con); Doanh thu theo khách hàng (2 mẫu con)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo ngày, Bảng kê hóa đơn, Doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo khách hàng tại báo cáo Bán hàng; Quản lý nhà hàng có thể điều chỉnh độ rộng, thay đổi vị trí, ẩn/hiện thông tin các cột trên báo cáo và xuất khẩu báo cáo theo thứ tự đã sắp xếp.
Các bước thực hiện:
Bước 1:
Chọn báo cáo.
 • Nhấn vào Báo cáo/Bán hàng.
 • Nhấn Chọn báo cáo.
 • Xem các báo cáo Tổng hợp bán hàng theo ngày, Bảng kê hóa đơn, Doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo khách hàng.
Bước 2: Thay đổi vị trí, chỉnh độ rộng các cột trên báo cáo.
 • Giữ và kéo để điều chỉnh độ rộng các cột trên báo cáo.
 • Nhấn vào các cột trên báo cáo và di chuyển sang vị trí mới.
 • Nhấn chuột phải vào tên cột trên báo cáo.
 • Nhấn Cất mẫu để lưu lại thay đổi.

Bước 3: Ẩn hiện thông tin các cột trên báo cáo.
 • Nhấn chuột phải vào tên cột trên báo cáo.
 • Nhấn Sửa mẫu.
 • Nhấn Cất.

Bước 4: Nhấn nút Xuất khẩu để xuất khẩu báo cáo theo đúng thứ tự đã sắp xếp.

4. Phân bổ phần Bớt tiền lẻ cho khách vào báo cáo Doanh thu theo mặt hàng để các báo cáo doanh thu không bị lệch số liệu
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, khi thu ngân Bớt tiền lẻ cho khách (đánh dấu tại màn hình Thu tiền), số tiền này sẽ xuất hiện trên báo cáo Doanh thu theo mặt hàng giống như 1 khoản khuyến mại hóa đơn để các báo cáo doanh thu không bị lệch số liệu. 
Các bước thực hiện:
 • Nhấn vào Báo cáo/Bán hàng.
 • Chọn báo cáo Doanh thu theo mặt hàng.

Lưu ý: Số tiền khi thu ngân Bớt tiền lẻ cho khách sẽ được phân bổ vào cột Khuyến mại của từng món theo giá trị món đó trên tổng giá trị order.
Ví dụ: Khách hàng gọi 2 suất Tôm trộn sốt cay với giá 267.000 VNĐ, 1 suất Cánh gà xiên nướng với giá 160.000 VNĐ. Tổng giá trị order là 427.000 VNĐ.
Khi thanh toán, thu ngân bớt cho khách hàng 7000 VNĐ.
Số tiền khuyến mại món Tôm trộn sốt cay được phân bổ trên cột Khuyến mại: (267.000/427.000)*7000 = 4.300,049 VNĐ
Số tiền khuyến mại món Cánh gà xiên nướng được phân bổ trên cột Khuyến mại: (160.000/427.000)*7000 = 2.699,951 VNĐ

II. PC - Bán hàng

1. Tích hợp thanh toán với MPOS trên bản iPad thu ngân để thực hiện thanh toán nhanh bằng thẻ ngân hàng trên máy tính bảng giúp thu ngân giảm bớt thao tác trên phần mềm
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, khi nhân viên order gửi yêu cầu thanh toán cho Thu ngân, Thu ngân sẽ nhận được yêu cầu thông báo tính tiền và khi nhấn vào thông báo thì có thể thanh toán ngay cho khách.

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, khi nhân viên ghi order gửi yêu cầu chế biến cho bộ phận bếp được thiết lập máy in, trên phiếu order in ra cho bếp, danh sách các món sẽ được sắp xếp theo trình tự món khai vị, món chính, món tráng miệng để bộ phận bếp dễ dàng biết được món nên ưu tiên chế biến trước, món nào sau.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn Gửi bếp/bar.
 • Danh sách các món cần chế biến được hiển thị trên phiếu in theo trình tự món khai vị, món chính, món tráng miệng như sau:
III. Mobile - Bán hàng
1. Tích hợp thanh toán với MPOS trên bản iPad thu ngân để thực hiện thanhtoán nhanh bằng thẻ ngân hàng trên máy tính bảng giúp thu ngân giảm bớt thao tác trên phần mềm
Chi tiết thay đổi: Trên phiên bản R5, hệ thống MPOS đã được tích hợp trên ứng dụng CUKCUK - Bán hàng chạy trên hệ điều hành Android. Trên phiên bản R6, Phần mềm CUKCUK.VN đã tích hợp với hệ thống MPOS trên ứng dụng CUKCUK.VN - Bán hàng chạy trên hệ điều hành iOS dành cho iPad.
Các bước thực hiện:
 • Cài đặt ứng dụng mPoS.vn trên máy tính bảng.
 • Vào App Store, tìm kiếm với từ khóa mpos.vn.
 • Lọc kết quả tìm kiếm là iPhone Only và thực hiện cài đặt ứng dụng mPoS.vn.
 • Các thao tác thanh toán thẻ qua MPOS, mời xem tại đây.
2. Nhân viên thu ngân muốn có thông báo và bấm tính tiền luôn từ thông báo khi có order yêu cầu thanh toán, khi bếp báo hết món, còn món.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R6, khi nhân viên order gửi yêu cầu thanh toán cho Thu ngân tính tiền cho khách, Thu ngân sẽ nhận được thông báo tính tiền và khi nhấn vào thông báo thì có thể tính tiền ngay cho khách.
3. Nhân viên phục vụ muốn có thông báo hết món, có trả món để dễ nhận biết được luôn ngay khi bếp báo hết món, đã chế biến.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R6, khi Bếp báo hết món, còn món thì trên thiết bị của nhân viên ghi order sẽ nhận được thông báo chi tiết.
Các bước thực hiện:
   3.1 Trên máy tính bảng:
 • Khi nhân viên bếp thông báo hết món, còn món thì nhân viên ghi order sẽ nhận được thông báo hết món, còn món.

 • Trên màn hình order, nhân viên ghi order cũng sẽ biết được món nào đã hết.

  3.2 Trên điện thoại:
 • Chạm vào Tiện ích, sau đó chạm Thông báo.

 • Trên màn hình order, nhân viên ghi order cũng sẽ biết được món nào đã hết.

IV. Mobile - Bếp

1. Trên màn hình KDS, nhân viên bếp muốn các món ăn trong order tự động sắp xếp theo trình tự món khai vị, món chính rồi đến món tráng miệng để dễ dàng biết được món nào chế biến trước và sau.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, khi nhân viên order gửi yêu cầu chế biến cho bộ phận bếp được thiết lập máy tính bảng, trên màn hình máy tính bảng của bếp, danh sách các món trên order sẽ được sắp xếp theo trình tự món khai vị, món chính, món tráng miệng để bộ phận bếp dễ dàng biết được món nên ưu tiên chế biến trước, món nào sau.
Các bước thực hiện:
 • Chạm vào Gửi bếp/bar.

 • Danh sách các món cần chế biến được hiển thị trên máy tính bảng của Bếp/Bar như sau:


2. Cải tiến màn hình chọn bếp/bar sau khi đăng nhập ở KDS Bếp hiện nay để dễ sử dụng hơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ R6, khi đăng nhập, màn hình sẽ hiển thị ngay danh sách các bếp hiện có của nhà hàng để nhân viên tích chọn.
Trên phiên bản R5:

Trên phiên bản R6:

 

Xem thêm