Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R59.4

R59.4

I. Web
1. Chủ nhà hàng mong muốn có thể sử dụng ngay phần mềm sau khi mua giấy phép sử dụng bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản


I. Web
1. Chủ nhà hàng mong muốn có thể sử dụng ngay phần mềm sau khi mua giấy phép sử dụng bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản
Chi tiết thay đổi:
Trước đây, với những khách hàng mua giấy phép sử dụng bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản sẽ phải chờ 1 vài ngày mới sử dụng được phần mềm với giấy phép mới, do MISA cần thời gian xác nhận số tiền đã nhận được. Kể từ phiên bản R59.4, khách hàng sẽ được sử dụng ngay CUKCUK với giấy phép mới trong vòng 5 ngày trước khi MISA xác nhận thanh toán thành công.
  • Sau khi xác nhận thanh toán bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản, khách hàng sẽ được sử dụng phần mềm với giấy phép mới.
  • Sau 5 ngày từ khi xác nhận thanh toán, trường hợp MISA chưa nhận được tiền từ khách hàng, thuê bao nhà hàng sẽ quay về giấy phép sử dung cũ.
  • Trường hợp mua/gia hạn giấy phép khi thuê bao hết hạn, khách hàng sẽ có 5 ngày dùng tạm phần mềm. 

  • Trường hợp khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, cần nhập nội dung theo đúng cú pháp của phần mềm:
    • Thanh toan don hang xxxxxxx – Domain yyy
Với xxxxxxx là số đơn hàng tự động sinh, yyy là tên domain nhà hàng.

 

Xem thêm