Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R56.2

R56.2

I. PC/POS

1. Tại nhà hàng sử dụng máy POS 2 màn hình, thu ngân muốn hiển thị được thông tin món đã chọn và tổng tiền thanh toán lên màn hình phụ để khách hàng theo dõi nhanh
2. Bổ sung tính năng hỗ trợ gửi lại các thành viên và hóa đơn chưa được cập nhật trên hệ thống 5Food khi nhà hàng mất kết nối Internet hoặc khi xảy ra lỗi trong quá trình gửi sang 5Food
3. Trong trường hợp máy tính thu ngân có cấu hình dưới mức tối thiểu, phần mềm sẽ show cảnh báo và hướng dẫn chủ nhà hàng/thu ngân nâng cấp cấu hình phần cứng để đảm bảo phần mềm chạy ổn định

I. PC/POS
1. Tại nhà hàng sử dụng máy POS 2 màn hình, thu ngân muốn hiển thị được thông tin món đã chọn và tổng tiền thanh toán lên màn hình phụ để khách hàng theo dõi nhanh

Chi tiết thay đổi: Nhằm giúp nhà hàng hiển thị các thông tin món, tổng tiền thanh toán trên màn hình phụ được đẹp, đầy đủ thông tin. Kể từ phiên bản R56.2, CUKCUK đáp ứng hiển thị thông tin trên màn hình phụ trên cho các dòng máy POS 2 màn hình, giúp khách hàng kiểm tra các món đã gọi, tổng tiền cần thanh toán và giúp nhà hàng giới thiệu được thông tin các món mới hay chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.
Tính năng chỉ đáp ứng cho các nhà hàng hoạt động theo mô hình Phục vụ nhanh.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Trên thiết lập Màn hình phụ, nhấn Sửa.
 • Tích chọn thông tin Sử dụng màn hình phụ.

Nhà hàng có 2 lựa chọn hiển thị: 
  • Hiển thị logo, nội dung khi gọi món, nội dung sau khi thanh toán.
  • Hiển thị hình ảnh quảng cáo: món mới, món đặc trưng, các chương trình ưu đãi, không gian nhà hàng,...
Trường hợp muốn hiển thị logo, nội dung khi gọi món, nội dung sau khi thanh toán thực hiện như sau:
  • Tích chọn chức năng Chọn logo nhà hàng.
  • Tải lên ảnh logo của nhà hàng. (Trường hợp không tải lên logo, chương trình sẽ mặc định logo phần mềm CUKCUK)
  • Nhập nội dung khi gọi món và nội dung sau khi thanh toán.
  • Nhấn Cất.

  • Khi thu ngân ghi nhận các món khách gọi, chương trình sẽ hiển thị thông tin món, giá bán và tổng số tiền khách cần thanh toán trên màn hình phụ.


Trường hợp hiển thị hình ảnh quảng cáo thực hiện như sau:
  • Tích chọn Chọn ảnh quảng cáo.

  • Tải lên tối đa 5 ảnh để quảng cáo các món mới, món đặc trưng, các chương trình ưu đãi của nhà hàng,...

Lưu ý: Chỉ tải lên các ảnh có đuôi file .jpg, .jpeg, .png, .gif. Để ảnh hiển thị đẹp nhất, chọn các ảnh có kích thước 1024x768.
  • Nhấn Cất.
  • Khi thu ngân ghi order cho khách, thông tin các món, giá bán, tổng tiền cần thanh toán sẽ được hiển thị bên phải màn hình phụ.


2. Bổ sung tính năng hỗ trợ gửi lại các thành viên và hóa đơn chưa được cập nhật trên hệ thống 5Food khi nhà hàng mất kết nối Internet hoặc khi xảy ra lỗi trong quá trình gửi sang 5Food
Chi tiết thay đổi: Với những khách hàng sử dụng 5Food, khi khách yêu cầu tính tiền, thu ngân sẽ gửi phiếu tạm tính/hóa đơn cho khách hàng qua hệ thống 5Food. Trường hợp có lỗi (mất internet,...), khách hàng không nhận được hóa đơn, thu ngân cũng không nhận được thông báo trên phần mềm, gây khó khăn trong quá trình làm việc. Kể từ phiên bản R56.2, chương trình bổ sung chức năng, cho phép thu ngân tự đồng bộ thông tin khách hàng, hóa đơn chưa được cập nhật trên hệ thống 5Food trong trường hợp xảy ra lỗi.
Các bước thực hiện:
Trong trường hợp xảy ra lỗi, thông tin khách hàng chưa được đồng bộ sang trang quản lý 5Food, hóa đơn chưa gửi được đến khách hàng, thực hiện như sau:
 • Trên CUKCUK, nhấn biểu tượng .
 • Chương trình sẽ hiển thị số khách hàng chưa được đồng bộ, số hóa đơn chưa gửi thành công.
 • Trường hợp có khách hàng chưa được đồng bộ, nhấn Khách hàng chưa được đồng bộ

 • Tích chọn các khách hàng muốn đồng bộ thông tin, nhấn Đồng bộ.

 • Trường hợp hóa đơn chưa gửi được đến khách hàng, nhấn Hóa đơn chưa đồng bộ.

 • Nhấn Đồng bộ tương ứng với từng hóa đơn để gửi hóa đơn cho khách hàng.

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R56.2, chương trình thay đổi thông báo khi thiết bị thu ngân có cấu hình dưới mức tối thiểu, giúp thu ngân/chủ nhà hàng dễ hiểu hơn khi sử dụng phần mềm.


 

Xem thêm