Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R52

R52

I. Web

1. Quản lý chuỗi nhà hàng muốn nhập danh mục NVL cho các nhà hàng con trong chuỗi được nhanh hơn mà không mất thời gian nhập lại thủ công cho từng nhà hàng trong chuỗi
2. Quản lý nhà hàng muốn nhập khẩu vào phần mềm file thực đơn có dữ liệu lớn (> 1000 dòng)
II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn ghi nhận được số tiền khách Tip bằng hình thức Thẻ ngân hàng (Hiện nay chương trình chỉ cho phép ghi nhận Tip bằng Tiền mặt)
III. Mobile
1. Nhân viên Ghi order kiêm thu tiền trên điện thoại muốn đưa cho thực khách xem kết quả tạm tính trên màn hình điện thoại để khách xem trước khi thanh toán và tránh khách chạm nhầm vào các nút tính năng trên màn hình
2. Thu ngân muốn ghi nhận được số tiền khách Tip trên tất cả các hình thức thanh toán
3. Nhân viên ghi order kiêm thu tiền trên điện thoại muốn in được hóa đơn trên thiết bị của mình để đưa cho khách khi khách có yêu cầu


I. Web

1. Quản lý chuỗi nhà hàng muốn nhập danh mục NVL cho các nhà hàng con trong chuỗi được nhanh hơn mà không mất thời gian nhập lại thủ công cho từng nhà hàng trong chuỗi

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R52, chương trình đáp ứng tính năng Sao chép nguyên vật liệu, giúp quản lý chuỗi nhà hàng nhập nhanh, không mất thời gian nhập thủ công.
Các bước thực hiện:
 • Chọn nhà hàng chưa có nguyên vật liệu cần khai báo.
 • Nhấn chọn Danh mục/Nguyên vật liệu.
 • Nhấn Sao chép NVL.

 • Chọn nhà hàng muốn sao chép nguyên vật liệu, chọn Nhóm nguyên vật liệu.
 • Nhấn Lấy dữ liệu.

 • Tích chọn nguyên vật liệu muốn sao chép.
 • Chọn Kho ngầm định khai báo tại nhà hàng.
 • Nhấn Chọn.II. PC - Bán hàng

1. Thu ngân muốn ghi nhận được số tiền khách Tip bằng hình thức Thẻ ngân hàng (Hiện nay chương trình chỉ cho phép ghi nhận Tip bằng Tiền mặt)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R52, trường hợp khách thanh toán bằng Thẻ ngân hàng lớn hơn số tiền khách cần thanh toán, chương trình tự động ghi nhận số tiền này thừa là tiền khách tip/không lấy tiền thừa.

 

III. Mobile
1. Nhân viên ghi order kiêm thu tiền trên điện thoại muốn đưa cho thực khách xem kết quả tạm tính trên màn hình điện thoại để khách xem trước khi thanh toán và tránh khách chạm nhầm vào các nút tính năng trên màn hình
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R52, khi nhấn Thu tiền, chương trình sẽ hiển thị hóa đơn tạm tính của khách, giúp nhân viên ghi order kiêm thu tiền nhanh chóng xác nhận kết quả tạm tính với khách trước khi thanh toán.
Các bước thực hiện:
 • Trên hóa đơn khách thanh toán, nhấn biểu tượng .

 • Chương trình đã hiển thị hóa đơn của khách.
 • Trường hợp muốn đưa cho thực khách xem kết quả tạm tính, nhấn biểu tượng  để chuyển sang màn hình hóa đơn Tạm tính.


2. Thu ngân muốn ghi nhận được số tiền khách Tip trên tất cả các hình thức thanh toán
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R52, thu ngân có thể ghi nhận số tiền khách tip (bằng cả hình thức tiền mặt hoặc tiền gửi) để phản ánh đúng số tiền khách trả.
Các bước thực hiện:
 • Trên màn hình Hóa đơn của khách, nhập số tiền khách trả. • Tích chọn ô Khách tip.

 • Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền khách tip trong trường hợp số tiền này nhỏ hơn số tiền còn thừa trả lại cho khách.

3. Nhân viên ghi order kiêm thu tiền trên điện thoại muốn in được hóa đơn trên thiết bị của mình để đưa cho khách khi khách có yêu cầu
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R52, ứng dụng hỗ trợ in hóa đơn trên điện thoại.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Tiện ích, nhấn chọn Thiết lập máy in.

 • Bật chức năng In hóa đơn, sau đó nhấn Thêm mới.

 • Tại tab Thiết lập máy in, nhập địa chỉ IP máy in hóa đơn hoặc nhấn biểu tượng  để tìm kiếm.

 • Nhập tên máy in.

 • Chọn khổ giấy in và nhấn Đồng ý.

 • Có thể xem trước mẫu in tại tab Xem mẫu in.
Trường hợp muốn chỉnh sửa hoặc xóa máy in đã thêm, thực hiện:
 • Trên thông tin máy in, vuốt từ phải sang trái.
 • Nhấn biểu tượng  để chỉnh sửa lại máy in, hoặc nhấn biểu tượng  để xóa.
 

Xem thêm