Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R50

R50

I. Web

1. Khi xem báo cáo Biên bản bàn giao ca, chủ nhà hàng muốn xem được tổng số tiền thu được của các ca trong ngày, tuần để dễ dàng đối chiếu tiền thu thực tế từ Quản lý nhà hàng
2. Khi thanh toán bằng chuyển khoản, khách hàng muốn nhìn thấy luôn số tài khoản cần thanh toán thay vì phải chọn trong số nhiều tài khoản thanh toán như hiện nay để thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn
II. PC - Bán hàng
1. Nhà hàng sử dụng máy PC, thu ngân muốn màn hình Ghi order dễ hiểu hơn để dễ thao tác (hiện nay đang có 2 button "..." nên rất khó hiểu và dễ ấn nhầm)
2. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)
3. Khi tính tiền cho khách, Quản lý nhà hàng/Thu ngân muốn khôngtính thuế GTGT cho phí dịch vụ theo đúng quy định tính thuế phícủa nhà hàng
III. Mobile
1. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)
2. Thu ngân muốn việc tính tiền cho hóa đơn có áp dụng mã ưu đãi trên màn hình Tính tiền nhanh hơn để khách hàng không phải đợi lâu
3. Khi tính tiền cho khách, Quản lý nhà hàng/Thu ngân muốn không tính thuế GTGT cho phí dịch vụ theo đúng quy định tính thuế phí của nhà hàng
IV. Website
1. Khi thanh toán bằng chuyển khoản, khách hàng muốn nhìn thấy luôn số tài khoản cần thanh toán thay vì phải chọn trong số nhiều tài khoản thanh toán như hiện nay để thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn

I. Web
1. Khi xem báo cáo Biên bản bàn giao ca, chủ nhà hàng muốn xem được tổng số tiền thu được của các ca trong ngày, tuần để dễ dàng đối chiếu tiền thu thực tế từ Quản lý nhà hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R50, trên báo cáo Biên bản bàn giao ca bổ sung các dòng thông tin tổng tiền thu được trong ca làm việc, giúp chủ nhà hàng dễ dàng đối chiếu tiền thu thực tế với số tiền trên phần mềm.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn chon báo cáo Quỹ tiền/Biên bản bàn giao ca.
 • Chọn kỳ báo cáo muốn xem.
 • Chương trình sẽ hiển thị tổng các khoản tiền thu được trong ca làm việc: Tiền quỹ đầu ca, Tiền mặt thu trong ca, Tiền quỹ cuối ca, Số tiền bàn giao, Tiền chênh lệch.


2. Khi thanh toán bằng chuyển khoản, khách hàng muốn nhìn thấy luôn số tài khoản cần thanh toán thay vì phải chọn trong số nhiều tài khoản thanh toán như hiện nay để thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R50, khi khách hàng đăng ký mua giấy phép sử dụng phần mềm quản lý bán hàng CUKCUK thông hình thức thanh toán là Tiền mặt/Chuyển khoản, chương trình sẽ hiển thị đúng thông tin tài khoản ngân hàng của MISA tương ứng theo tỉnh/thành phố khách hàng đang làm việc.


II. PC - Bán hàng

1. Nhà hàng sử dụng máy PC, thu ngân muốn màn hình Ghi order dễ hiểu hơn để dễ thao tác (hiện nay đang có 2 button "..." nên rất khó hiểu và dễ ấn nhầm)
Chi tiết thay đổi:
 Khi ghi order cho khách trên màn hình máy PC (không sử dụng cảm ứng), chương hình đang hiển thị 2 button "..." gây khó hiểu cho người dùng (1 button Hủy, Chuyển món, 1 button ghi nhận Sở thích phục vụ). Kể từ phiên bản R50, phần mềm gộp chung các chức năng trên 1 button, giúp thu ngân không nhầm lẫn khi ghi order cho khách.


2. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)

Chi tiết thay đổi: Khi khách hàng gọi giao hàng và có đặt cọc tiền cho nhà hàng, thu ngân sẽ ghi nhận khoản tiền này trên phần mềm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thu ngân ghi nhận sai số tiền khách đặt cọc và không thể sửa/xóa được số tiền đã nhập, gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Kể từ phiên bản R50, chương trình cho phép sửa/xóa các phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng để đáp ứng nhu cầu trên.
Xem chi tiết các trường hợp sửa/xóa phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng tại đây.
 • Trường hợp chủ cửa hàng muốn quản lý việc thu ngân sửa/xóa tiền đặt cọc của khách, thực hiện thiết lập tại mục Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng.

3. Khi tính tiền cho khách, Quản lý nhà hàng/Thu ngân muốn không tính thuế GTGT cho phí dịch vụ theo đúng quy định tính thuế phí của nhà hàng

Chi tiết thay đổi: Hiện tại, với các hóa đơn của khách hàng có tính cả phí dịch vụ và thuế GTGT, chương trình đang tính cả tiền thuế cho phí dịch vụ, công thức này không phù hợp với cách tính của một số nhà hàng. Kể từ phiên bản R50, chương trình bổ sung tùy chọn cho phép quản lý lựa chọn có tính thuế cho phí dịch vụ hay không.
Chi tiết thay đổi: Hiện tại, với các hóa đơn của khách hàng có tính cả phí dịch vụ và thuế GTGT, chương trình đang tính cả tiền thuế cho phí dịch vụ, công thức này không phù hợp với cách tính của một số nhà hàng. Kể từ phiên bản R50, chương trình bổ sung tùy chọn cho phép quản lý lựa chọn có tính thuế cho phí dịch vụ hay không.
Các bước thực hiện: 
 • Quản lý thực hiện thiết lập không tính thuế cho phí dịch vụ tại mục Tính phí dịch vụ tại nhà hàng (trong phần Thiết lập hệ thống/Mua hàng/Bán hàng).

 • Khi thu ngân tính tiền cho khách, phần mềm sẽ không tính thuế GTGT cho phí dịch vụ theo đúng quy định tính của nhà hàng.

III. Mobile

1. Chủ nhà hàng muốn sửa/xóa được các phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng để xóa được các phiếu làm sai, phiếu dùng thử để phản ánh đúng số tiền thu của nhà hàng (Hiện nay khách hàng đang nhờ MISA xóa hộ)
Chi tiết thay đổi: Khi khách hàng gọi giao hàng và có đặt cọc tiền cho nhà hàng, thu ngân sẽ ghi nhận khoản tiền này trên phần mềm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thu ngân ghi nhận sai số tiền khách đặt cọc và không thể sửa/xóa được số tiền đã nhập, gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Kể từ phiên bản R50, chương trình cho phép sửa/xóa các phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng để đáp ứng nhu cầu trên.
Xem chi tiết các trường hợp sửa/xóa phiếu thu tiền đặt cọc giao hàng tại đây.
 • Trường hợp chủ cửa hàng muốn quản lý việc thu ngân sửa/xóa tiền đặt cọc của khách, thực hiện thiết lập tại mục Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng.

2. Thu ngân muốn việc tính tiền cho hóa đơn có áp dụng mã ưu đãi trên màn hình Tính tiền nhanh hơn để khách hàng không phải đợi lâu
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R50, trong trường hợp mã ưu đãi của khách hàng được ghi nhận trên 2 hóa đơn khác nhau, chương trình thay đổi như sau:
 • Trường hợp hóa đơn 1 đã ghi nhận mã ưu đãi và hóa đơn đang được lưu tạm thì khi hóa đơn 2 ghi nhận mã ưu đãi này, chương trình sẽ hiển thị thông báo Mã đang được sử dụng.

 • Sau 10 phút, nếu hóa đơn 1 chưa thanh toán, thu ngân có thể sử dụng mã ưu đãi để áp dụng cho hóa đơn 2.

3. Khi tính tiền cho khách, Quản lý nhà hàng/Thu ngân muốn không tính thuế GTGT cho phí dịch vụ theo đúng quy định tính thuế phí của nhà hàng
Chi tiết thay đổi: Hiện tại, với các hóa đơn của khách hàng có tính cả phí dịch vụ và thuế GTGT, chương trình đang tính cả tiền thuế cho phí dịch vụ, công thức này không phù hợp với cách tính của một số nhà hàng. Kể từ phiên bản R50, chương trình bổ sung tùy chọn cho phép quản lý lựa chọn có tính thuế cho phí dịch vụ hay không.
Chi tiết thay đổi: Hiện tại, với các hóa đơn của khách hàng có tính cả phí dịch vụ và thuế GTGT, chương trình đang tính cả tiền thuế cho phí dịch vụ, công thức này không phù hợp với cách tính của một số nhà hàng. Kể từ phiên bản R50, chương trình bổ sung tùy chọn cho phép quản lý lựa chọn có tính thuế cho phí dịch vụ hay không.
Các bước thực hiện: 
 • Quản lý thực hiện thiết lập không tính thuế cho phí dịch vụ tại mục Tính phí dịch vụ tại nhà hàng (trong phần Thiết lập hệ thống/Mua hàng/Bán hàng).

 • Khi thu ngân tính tiền cho khách, phần mềm sẽ không tính thuế GTGT cho phí dịch vụ theo đúng quy định tính của nhà hàng.


IV. Website
1. Khi thanh toán bằng chuyển khoản, khách hàng muốn nhìn thấy luôn số tài khoản cần thanh toán thay vì phải chọn trong số nhiều tài khoản thanh toán như hiện nay để thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R50, khi khách hàng đăng ký mua giấy phép sử dụng phần mềm quản lý bán hàng CUKCUK thông hình thức thanh toán là Tiền mặt/Chuyển khoản, chương trình sẽ hiển thị đúng thông tin tài khoản ngân hàng của MISA tương ứng theo tỉnh/thành phố khách hàng đang làm việc.


 

Xem thêm