Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R47

R47

I. Web
1. Quản lý nhà hàng và Thu ngân muốn phân biệt thực khách là thành viên của 5Food với các khách hàng khác có trùng số điện để lọc bớt danh sách khách hàng và tránh chọn nhầm khi tính tiền
2. Nhà hàng dùng CUKCUK phiên bản quốc gia nước ngoài muốn liên hệ với văn phòng đại diện MISA tại quốc gia sở tại và đăng ký mua phần mềm trên chương trình
II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn hiển thị điểm và thông tin của thực khách khi sử dụng mã ưu đãi
2. Quản lý nhà hàng và Thu ngân muốn phân biệt thực khách là thành viên của 5Food với các khách hàng khác có trùng số điện để lọc bớt danh sách khách hàng và tránh chọn nhầm khi tính tiền
3. Thu ngân muốn việc tính tiền cho hóa đơn có áp dụng thẻ thành viên trên màn hình Tính tiền nhanh hơn để khách hàng không phải đợi lâu
4. Thu ngân muốn việc tính tiền cho hóa đơn có áp dụng mã ưu đãi trên màn hình Tính tiền nhanh hơn để khách hàng không phải đợi lâu
III. Mobile
1. Cải tiến giao diên màn hình chức năng của ứng dụng Bán Hàng (DS Order, Sơ đồ, Trả Món, Menu...)
2. [Smartphone] Khi ghi order trên điện thoại, nhân viên phục vụ muốn ghi nhận ngay sở thích phục vụ/ghi chú của khách khi ghi món để tránh bị quên sau khi đã ghi 1 số món khách gọi
IV. Website
1. Thay đổi cách hiển thị trên báo giá trên website cukcuk.vn (trên cả nền tảng mobile) theo format mới để thu hút và dễ thao tác hơn


I. Web
1. Quản lý nhà hàng và Thu ngân muốn phân biệt thực khách là thành viên của 5Food với các khách hàng khác có trùng số điện để lọc bớt danh sách khách hàng và tránh chọn nhầm khi tính tiền
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R47, để giúp quản lý nhà hàng và thu ngân dễ dàng phân biệt thực khách là thành viên 5Food với các thành viên khác, trên màn hình danh sách khách hàng, chương trình bổ sung cột Thành viên 5Food => những khách hàng đã được quản lý tại danh sách thành viên 5Food thì chương trình sẽ tích chọn thông tin này.

2. Nhà hàng dùng CUKCUK phiên bản quốc gia nước ngoài muốn liên hệ với văn phòng đại diện MISA tại quốc gia sở tại và đăng ký mua phần mềm trên chương trình

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R47, đối với những quốc gia nước ngoài (khác Việt Nam) có thể liên hệ với văn phòng đại diện MISA tại quốc gia sở tại và đăng ký mua phần mềm ngay trên trang quản lý.
Liên hệ MISA

 • Trên màn hình Đăng nhập, chương trình sẽ hiển thị thông tin liên hệ theo từng quốc gia sở tại. 

Ví dụ: Đối với nhà hàng Đức, liên hệ tổng đại tư vấn +49 030 89568366 và email đến hòm thư support@360grad.it


Đăng ký tài khoản
 • Với những nhà hàng chưa mua giấy phép sử dụng chính thức, khi đăng nhập, chương trình sẽ hiện thông báo về thời gian sử dụng phần mềm. Nhấn Đăng ký sử dụng chính thức để nhập thông tin đăng ký mua phần mềm.

 • Hoặc trên trạng Quản lý, nhấn Mua ngay để đăng ký mua phần mềm.

 • Nhập các thông tin đăng ký mua, nhấn Gửi yêu cầu.


II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn hiển thị điểm và thông tin của thực khách khi sử dụng mã ưu đãi
Chi tiết thay đổi:
 Kể từ phiên bản R47, khi thu ngân nhập mã ưu đãi khách hàng sử dụng, phần mềm sẽ lấy lên thông tin khách hàng lấy mã.
 • Với khách hàng lấy mã đã là thành viên 5Food của nhà hàng, khi áp dụng mã ưu đãi, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin thành viên khách hàng.

 • Với khách hàng lấy mã chưa là thành viên 5Food của nhà hàng, khi áp dụng mã ưu đãi, chương trình sẽ hiển thị màn hình Thêm thành viên để thu ngân có thể thêm nhanh được thông tin khách hàng.
2. Quản lý nhà hàng và Thu ngân muốn phân biệt thực khách là thành viên của 5Food với các khách hàng khác có trùng số điện để lọc bớt danh sách khách hàng và tránh chọn nhầm khi tính tiền
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R47, để giúp quản lý nhà hàng và thu ngân dễ dàng phân biệt thực khách đã là thành viên 5Food hay chưa, phần mềm bổ sung biểu tượng 5Food cạnh thông tin khách hàng đã là thành viên 5Food, giúp thu ngân dễ dàng lựa chọn thông tin khách hàng khi tính tiền.

 3. Thu ngân muốn việc tính tiền cho hóa đơn có áp dụng thẻ thành viên trên màn hình Tính tiền nhanh hơn để khách hàng không phải đợi lâu
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R47, khi tính tiền cho hóa đơn có áp dụng thẻ thành viên, chương trình thay đổi:

 • Đối với những khách hàng đã là thành viên của nhà hàng, khi chọn thông tin khách, chương trình sẽ không hiển thị màn hình Sử dụng điểm, giúp giảm thiểu thao tác của thu ngân trong trường hợp khách không có nhu cầu sử dụng điểm để thanh toán.

 • Trường hợp khách sử dụng điểm khi thanh toán, nhấn Điểm để nhập số điểm khách sử dụng. • Khi thu tiền khách đưa, có thể in thông tin điểm trên hóa đơn, giúp khách hàng dễ dàng nắm được số điểm trong tài khoản hiện tại.


4. Thu ngân muốn việc tính tiền cho hóa đơn có áp dụng mã ưu đãi trên màn hình Tính tiền nhanh hơn để khách hàng không phải đợi lâu

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R47, trong trường hợp mã ưu đãi của khách hàng được ghi nhận trên 2 hóa đơn khác nhau, chương trinh thay đổi như sau:
 • Trường hợp hóa đơn 1 đã ghi nhận mã ưu đãi và hóa đơn đang được lưu tạm thì khi hóa đơn 2 ghi nhận mã ưu đãi này, chương trình sẽ hiển thị thông báo Mã đang được sử dụng.

 • Sau 10 phút, nếu hóa đơn 1 chưa thanh toán, thu ngân có thể sử dụng mã ưu đãi để áp dụng cho hóa đơn 2.


III. Mobile
1. Cải tiến giao diên màn hình chức năng của ứng dụng Bán Hàng (DS Order, Sơ đồ, Trả Món, Menu...)2. [Smartphone] Khi ghi order trên điện thoại, nhân viên phục vụ muốn ghi nhận ngay sở thích phục vụ/ghi chú của khách khi ghi món để tránh bị quên sau khi đã ghi 1 số món khách gọi
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R47, nhân viên phục vụ có thể ghi nhận sở thích phục vụ/ghi chú nhanh cho khách khi ghi món, tránh bị quên sau khi đã gọi.
Các bước thực hiện:

 • Trên giao diện màn hình Gọi món, tại món khách gọi có yêu cầu sở thích phục vụ/ghi chú nhanh, thực hiện vuốt từ trái sang.

 • Nhấn chọn biểu tượng Sở thích phục vụ/Ghi chú nhanh và ghi nhận cho khách.

 IV. Website
1. Thay đổi cách hiển thị trên báo giá trên website cukcuk.vn (trên cả nền tảng mobile) theo format mới để thu hút và dễ thao tác hơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R47, chương trình thay đổi giao diện màn hình Báo giá trên website cukcuk.vn, đồng thời cho phép người dùng có thể đặt mua trên điện thoại.

 

 • Giao diện trên web:

 
 

 • Giao diện Mobile:

 
 

Xem thêm