Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R46

R46

I. Web

1. Khi khách hàng quên mật khẩu và thực hiện chức năng Quên mật khẩu, khách hàng muốn phần mềm hiển thị thông tin mật khẩu mới được gửi về email nào để khách hàng đăng nhập email đó lấy lại mật khẩu mà không phải liên hệ MISA hỗ trợ
2. Thu ngân/Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm lại order ghi trên phần mềm để đối chiếu với order nhân viên phục vụ ghi trên giấy để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu lại khi có sai sót
3. Quản lý nhà hàng muốn thêm thực khách không sử dụng ứng dụng 5Food Mobile vào thành viên 5Food
II. PC - Bán hàng
1. Trên hóa đơn bán hàng, tại phần khuyến mại món và khuyến mại theo hóa đơn, thu ngân muốn thể hiện rõ tên chương trình khuyến mại mà không cần thể hiện ở cuối hóa đơn để dễ theo dõi và tiết kiệm giấy in
2. Thu ngân/Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm lại order ghi trên phần mềm để đối chiếu với order Nhân viên phục vụ ghi trên giấy để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu lại khi có sai sót
3. Sau khi xem thông tin mã ưu đãi, nếu phát hiện mã nhập bị sai, thu ngân muốn xem lại mã và sửa lại ngay trên mã sai trên ô mã ưu đãi (không xóa hết như hiện nay)
4. Thu ngân muốn màn hình Tính tiền thay đổi để thuận tiện cho việc sử dụng tính năng 5Food
5. [5Food] Khi thực khách (đăng ký 5Food không dùng số điện thoại), đưa mã thành viên 5Food cho thu ngân, thu ngân muốn nhập số điện thoại của khách hàng để cập nhật vào danh sách khách hàng của CUKCUK

6. [5Food] Khi tính tiền lần đầu tiên cho thực khách là thành viên của 5Food, thu ngân muốn cấp được thẻ cho khách hàng để tiết kiệm thao tác cho Quản lý nhà hàng
III. Mobile
1. Khi khách hàng quên mật khẩu và thực hiện chức năng Quên mật khẩu, Khách hàng muốn phần mềm hiển thị thông tin mật khẩu mới được gửi về email nào để khách hàng đăng nhập email đó lấy lại mật khẩu mà không phải liên hệ MISA hỗ trợ
2. Thu ngân/Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm lại order ghi trên phần mềm để đối chiếu với order Nhân viên phục vụ ghi trên giấy để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu lại khi có sai sót
3. Sau khi xem thông tin mã ưu đãi, nếu phát hiện mã nhập bị sai, thu ngân muốn xem lại mã và sửa lại ngay trên mã sai trên ô mã ưu đãi (không xóa hết như hiện nay)

I. Web

1. Khi khách hàng quên mật khẩu và thực hiện chức năng Quên mật khẩu, khách hàng muốn phần mềm hiển thị thông tin mật khẩu mới được gửi về email nào để khách hàng đăng nhập email đó lấy lại mật khẩu mà không phải liên hệ MISA hỗ trợ
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R46, khi thực hiện chức năng Quên mật khẩu, chương trình sẽ hiển thị thông tin email để khách hàng nắm được mật khẩu mới sẽ được gửi đến đâu.


2. Thu ngân/Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm lại order ghi trên phần mềm để đối chiếu với order nhân viên phục vụ ghi trên giấy để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu lại khi có sai sót
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng quản lý order của khách trên sổ giấy, mỗi nhân viên sẽ được cấp 1 quyển sổ để ghi order cho khách. Quản lý sẽ kiểm tra lại số order trên sổ để tính tiền thưởng cho nhân viên. Hiện tại phần mềm không cho phép chỉnh sửa số order nên quản lý gặp khó khăn trong việc soát số order của nhân viên.
Để đáp ứng nhu cầu này, kể từ phiên bản R46, quản lý có thể theo dõi số order thực tế của nhân viên trên Bảng kê hóa đơn tại cột thông tin Ghi chú.
Các bước thực hiện: 
 • Khi nhân viên nhà hàng ghi order cho khách, nhập ghi chú số order thực tế tại phần thông tin order.

 • Sau khi thu ngân tính và thu tiền cho khách, số order này sẽ được lấy lên Bảng kê hóa đơn tại cột Ghi chú. Quản lý có thể lọc theo số order để theo dõi và quản lý.


3. Quản lý nhà hàng muốn thêm thực khách không sử dụng ứng dụng 5Food Mobile vào thành viên 5Food
Chi tiết thay đổi:
Tại các nhà hàng thường sẽ có những khách hàng cao tuổi, ít tiếp xúc công nghệ nên không có nhu cầu sử dụng 5Food Mobile. Tuy nhiên, Quản lý nhà hàng vẫn mong muốn quản lý được thông tin của thông tin khách trên phần mềm 5Food. Kể từ phiên bản R46, để đáp ứng nhu cầu này, khi Quản lý thêm mới khách hàng trên phần mềm CUKCUK thì chương trình sẽ tự động chuyển thông tin khách hàng sang phần mềm 5Food.
II. PC - Bán hàng
1. Trên hóa đơn bán hàng, tại phần khuyến mại món và khuyến mại theo hóa đơn, thu ngân muốn thể hiện rõ tên chương trình khuyến mại mà không cần thể hiện ở cuối hóa đơn để dễ theo dõi và tiết kiệm giấy in
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng có chạy nhiều chương trình khuyến mại (2 - 3 chương trình), dẫn đến trên hóa đơn in ra hiển thị dài, không đẹp mắt. Kể từ phiên bản R46, bổ sung các mẫu in mới, tối giản các thông tin khuyến mại để hóa đơn được đẹp hơn.
 • Khổ giấy A5

 • Khổ giấy 80mm

 • Khổ giấy 58mm

Lưu ý: Đối với các nhà hàng sử dụng máy in khổ giấy 58mm và 80mm, nên đặt tên chương trình khuyến mại ngắn gọn để hóa đơn hiển thị được đẹp (Khoảng 4-5 từ)

2. Thu ngân/Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm lại order ghi trên phần mềm để đối chiếu với order Nhân viên phục vụ ghi trên giấy để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu lại khi có sai sót
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng quản lý order của khách trên sổ giấy, mỗi nhân viên sẽ được cấp 1 quyển sổ để ghi order cho khách. Quản lý sẽ kiểm tra lại số order trên sổ để tính tiền thưởng cho nhân viên. Hiện tại phần mềm không cho phép chỉnh sửa số order nên quản lý gặp khó khăn trong việc soát số order của nhân viên. 
Kể từ phiên bản R46, quản lý có thể theo dõi số order thực tế của nhân viên tại thông ghi chú trên hóa đơn (trong trường hợp nhà hàng có giữ lại 1 bản để quản lý).
Các bước thực hiện:
 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in, nhấn Sửa.

 • Nhấn chọn Tùy chỉnh mẫu in tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho thu ngân.
 • Chọn tab Nội dung, tích chọn Hiển thị ghi chú cho hóa đơn.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Cất.

 • Khi nhân viên nhà hàng ghi order cho khách, nhập ghi chú số order thực tế thì trên hóa đơn của khách sẽ hiển thị thông tin số order.

3. Sau khi xem thông tin mã ưu đãi, nếu phát hiện mã nhập bị sai, thu ngân muốn xem lại mã và sửa lại ngay trên mã sai trên ô mã ưu đãi (không xóa hết như hiện nay)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R46, khi thu ngân nhập sai thông tin mã ưu đãi cho khách, chương trình cho phép thực hiện sửa lại thay vì xóa hết như hiện tại.Phiên bản R46, chương trình cũng sẽ bỏ kí tự 0 và O trên mã ưu đãi, giảm nhầm lẫn của thu ngân khi nhập mã ưu đãi cho khách.

4. Thu ngân muốn màn hình Tính tiền thay đổi để thuận tiện cho việc sử dụng tính năng 5Food
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R46, đối với nhà hàng triển khai 5Food và sử dụng tính năng Thẻ thành viên của 5Food, để thu ngân thuận tiện cho việc sử dụng các tính năng, chương trình thay đổi các thuật ngữ liên quan đến khách hàng trên chương trình, chi tiết:
 • Trên màn hình Tính tiền của PC/POS/Tablet:
  • Sửa thông tin "Thẻ thành viên/Thẻ VIP" => "Thẻ thành viên 5Food"
  • Sửa thông tin "Mã thẻ" => "Mã thành viên"
  • Sửa thông tin "Khách hàng" => "Tên thành viên"

 • Trên màn hình Thêm nhanh khách hàng:
  • Sửa thông tin form "Thêm nhanh khách hàng" => "Thêm thành viên"
  • Sửa thông tin "Khách hàng" => "Thành viên"

 • Trên màn hình Sử dụng điểm:
  • Sửa thông tin "Khách hàng" => "Thành viên"


5. [5Food] Khi thực khách (đăng ký 5Food không dùng số điện thoại), đưa mã thành viên 5Food cho thu ngân, thu ngân muốn nhập số điện thoại của khách hàng để cập nhật vào danh sách khách hàng của CUKCUK
Chi tiết thay đổi: Đối với những khách hàng đăng ký 5Food bằng Facebook/Google và không thực hiện liên kết với số điện thoại, hiện tại, khi thu ngân thêm thông tin khách là thành viên nhà hàng thì không thực hiện thêm được do không có thông tin số điện thoại đăng ký. Kể từ phiên bản R46, phần mềm cho phép thu ngân nhập số điện thoại để ghi nhận thông tin khách hàng.
 • Khi thêm khách hàng đăng ký 5Food không dùng số điện thoại, thu ngân có thể nhập số điện thoại khách hàng để ghi nhận vào chương trình.


6. [5Food] Khi tính tiền lần đầu tiên cho thực khách là thành viên của 5Food, thu ngân muốn cấp được thẻ cho khách hàng để tiết kiệm thao tác cho Quản lý nhà hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R46, trường hợp quản lý cửa hàng thiết lập hạng thẻ mặc định cho toàn bộ khách đến ăn uống tại nhà hàng, khi thu ngân thêm thông tin khách, chương trình sẽ tự nhận định và xác nhận khách là thành viên của nhà hàng.
 • Quản lý thiết lập hạng thẻ mặc định trên 5Food.

 • Khi thu ngân nhập mã thành viên và thêm thông tin khách, chương trình sẽ tự cấp thẻ cho khách hàng.
III. Mobile
1. Khi khách hàng quên mật khẩu và thực hiện chức năng Quên mật khẩu, Khách hàng muốn phần mềm hiển thị thông tin mật khẩu mới được gửi về email nào để khách hàng đăng nhập email đó lấy lại mật khẩu mà không phải liên hệ MISA hỗ trợ
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R46, khi thực hiện chức năng Quên mật khẩu, chương trình sẽ hiển thị thông tin email để khách hàng nắm được mật khẩu mới sẽ được gửi đến đâu.
2. Thu ngân/Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm lại order ghi trên phần mềm để đối chiếu với order Nhân viên phục vụ ghi trên giấy để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu lại khi có sai sót.
Chi tiết thay đổi:
 Tại một số nhà hàng quản lý order của khách trên sổ giấy, mỗi nhân viên sẽ được cấp 1 quyển sổ để ghi order cho khách. Quản lý sẽ kiểm tra lại số order trên sổ để tính tiền thưởng cho nhân viên. Hiện tại phần mềm không cho phép chỉnh sửa số order nên quản lý gặp khó khăn trong việc soát số order của nhân viên. 
Kể từ phiên bản R46, quản lý có thể theo dõi số order thực tế của nhân viên tại thông ghi chú trên hóa đơn (trong trường hợp nhà hàng có giữ lại 1 bản để quản lý).
Các bước thực hiện:
 • Khi Thiết lập máy in LAN, tại phần Nội dung, tích chọn Hiển thị ghi chú cho hóa đơn.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Khi nhân viên nhà hàng ghi order cho khách, nhập ghi chú số order thực tế thì trên hóa đơn của khách sẽ hiển thị thông tin số order.

3. Sau khi xem thông tin mã ưu đãi, nếu phát hiện mã nhập bị sai, thu ngân muốn xem lại mã và sửa lại ngay trên mã sai trên ô mã ưu đãi (không xóa hết như hiện nay)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R46, khi thu ngân nhập sai thông tin mã ưu đãi cho khách, chương trình cho phép thực hiện sửa lại thay vì xóa hết như hiện tại.Phiên bản R46, chương trình cũng sẽ bỏ kí tự 0 và O trên mã ưu đãi, giảm nhầm lẫn của thu ngân khi nhập mã ưu đãi cho khách.
 

Xem thêm