Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R43

R43

I. Web

1. Quản lý nhà hàng muốn xem báo cáo Doanh thu nhân viên theo mặt hàng để biết được số lượng mỗi mặt hàng/nhóm mặt hàng mà nhân viên đó bán ra từ đó xác định mức thưởng (Nhà hàng chỉ áp dụng thưởng cho 1 số mặt hàng/nhóm nhất định)
2. Khi xem báo cáo Kết quả kinh doanh, Quản lý nhà hàng muốn phần doanh thu ghi nhận được các khoản thu khác như thu tiền bán phế liệu, giữ xe,...để phản ảnh đúng doanh thu của nhà hàng
3. Bổ sung tính năng bảo trì dữ liệu để Quản lý nhà hàng điều chỉnh số liệu trên báo cáo khi có sự chênh lệch trên số liệu giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết
4. [Thị trường Đức] Quản lý nhà hàng muốn thay đổi các trường thông tin địa chỉ của nhà hàng để phù hợp với cách quản lý địa chỉ ở Đức
II. PC - Bán hàng
1. Tối ưu hiệu năng chương trình chậm do dữ liệu Lịch sử gửi bếp/bar lớn
2. Trên giao diện ghi order PC/POS (Khi thiết lập không sử dụng màn hình cảm ứng) nhân viên muốn chọn được chức năng Ghi chú nhanh cho món để dễ thao tác và không lưu lại các ghi chú này
3. Thay đổi cách xử lý đối với nhà hàng không sử dụng tính năng đóng mở ca để đảm bảo dữ liệu không bị tồn đọng lâu trên Client gây chậm chương trình
4. Trên danh sách order, thu ngân muốn dễ dàng lọc được các order hoặc tìm kiếm order tại khu vực/tầng mình quản lý mà không cần xem danh sách của khu vực khác

5. [5Food] Hoàn thiện các tính năng còn thiếu liên quan đến thẻ thành viên 5Food
6. [Thị trường Đức] Quản lý nhà hàng muốn ghi được trường mã bưu điện của nhà hàng và các khách hàng nhà cung cấp để làm căn cứ khi tìm kiếm nhanh
7. MISA giới thiệu rộng rãi 5Food đến toàn bộ thực khách đến dùng bữa tại nhà hàng
III. Mobile
1. Trên bản Bán hàng iOS, thu ngân muốn chọn được mẫu in từng món khi dùng tablet gửi order xuống máy in bếp/bar không qua PC để bếp bar thuận tiện hơn khi trả món
2. Nhà hàng có nhiều máy thu ngân, thu ngân nhìn thấy được tất cả hóa đơn do mình đã lập mà không phân biệt lập trên thiết bị nào, để kiểm tra đối chiếu với Bảng kê hóa đơn trên trang quản lý
3. Trên danh sách hóa đơn, thu ngân muốn sắp xếp các hóa đơn đã thu tiền theo số hóa đơn giảm dần/tăng dần để theo dõi và đối chiếu khi kết ca từ đó biết được số hóa đơn hiện có đã đủ chưa, có thiếu tờ nào không
4. Thay đổi cách xử lý đối với nhà hàng không sử dụng tính năng đóng mở ca, để đảm bảo dữ liệu không bị tồn đọng lâu trên Client gây chậm chương trình
5. [5Food] Thu ngân muốn nhập mã ưu đãi mà nhà hàng phát hành cho khách hàng lúc tính tiền và Quản lý nhà hàng có thể theo dõi được các hóa đơn áp dụng mã ưu đãi
6. [Thị trường Đức] Quản lý nhà hàng muốn ghi được trường mã bưu điện của nhà hàng và các khách hàng nhà cung cấp để làm căn cứ khi tìm kiếm nhanh
7. Tối ưu hiệu năng chương trình chậm do dữ liệu Lịch sử gửi bếp/bar lớn


I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn xem báo cáo Doanh thu nhân viên theo mặt hàng để biết được số lượng mỗi mặt hàng/nhóm mặt hàng mà nhân viên đó bán ra từ đó xác định mức thưởng (Nhà hàng chỉ áp dụng thưởng cho 1 số mặt hàng/nhóm nhất định)

Chi tiết thay đổi: Tại 1 số nhà hàng có chính sách thưởng cho nhân viên theo mặt hàng bán được. Ví dụ: Nhân viên sẽ được thưởng 5000đ khi bán được 1 kg cá tầm. Kể từ phiên bản R43, để đáp ứng nhu cầu này, chương trình bổ sung báo cáo Doanh thu nhân viên theo mặt hàng, cho phép quản lý thống kê số lượng mặt hàng/nhóm mặt hàng nhân viên bán được.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn chọn Báo cáo/Bán hàng, chọn báo cáo Doanh thu nhân viên theo mặt hàng.
 • Tại đây, người dùng có thể xem báo cáo theo các tiêu chí khác nhau.
 • Xem doanh thu nhân viên theo mặt hàng. 
  • Lựa chọn Thống kê theo Nhân viên và Xem theo Tên món.
  • Chọn nhân viên và nhấn Đồng ý. • Xem doanh thu nhân viên theo nhóm mặt hàng.
 • Thống kê Mặt hàng bán trong kỳ báo cáo.
  • Lựa chọn Thống kê theo Tên món.
  • Chọn món và nhấn Đồng ý.
 • Thống kê Nhóm mặt hàng bán trong kỳ báo cáo.
  • Lựa chọn Thống kê theo Nhóm mặt hàng.
  • Chọn nhóm và nhấn Đồng ý.

2. Khi xem báo cáo Kết quả kinh doanh, Quản lý nhà hàng muốn phần doanh thu ghi nhận được các khoản thu khác như thu tiền bán phế liệu, giữ xe,... để phản ảnh đúng doanh thu của nhà hàng
Chi tiết thay đổi:
Đối với một số nhà hàng, ngoài doanh thu từ việc bán hàng, các nguồn thu khác cũng đem về lợi nhuận cho nhà hàng (như tiền bán phế liệu, tiền trông xe,...). Kể từ phiên bản R43, bổ sung tùy chọn Tính vào thu nhập khác trên phiếu thu tiền mặt/tiền gửi, cho phép người dùng ghi nhận các khoản thu này lên báo cáo để phản ảnh đúng doanh thu của nhà hàng.
Các bước thực hiện:
 • Trên phiếu thu tiền, tích chọn Tính vào thu nhập khác nếu muốn ghi nhận khoản thu lên báo cáo Lợi nhuận.

 • Khi đó, các khoản thu nhập khác sẽ được tổng hợp lên báo cáo Kết quả kinh doanhDoanh thu/chi phí/Lợi nhuận (xem theo Tổng doanh thu). • Để xem báo cáo doanh thu bán hàng (không tính các khoản thu nhập khác), nhấn biểu tượng  và chọn Xem theo Doanh thu bán hàng.
3. Bổ sung tính năng bảo trì dữ liệu để Quản lý nhà hàng điều chỉnh số liệu trên báo cáo khi có sự chênh lệch trên số liệu giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết
Chi tiết thay đổi: Thực tế tại một số nhà hàng, do phát sinh quá nhiều giao dịch và mạng kết nối không ổn định có thể xảy ra tình trạng chênh lệch trên số liệu giữa giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết. Kể từ phiên bản R43, chương trình bổ sung tính năng Bảo trì dữ liệu để khách hàng có thể tự khắc phục trong trường hợp có chênh lệch số liệu báo cáo.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn chọn Thiết lập hệ thống/Bảo trì dữ liệu.

 • Nhập mật khẩu để xác nhận bảo trì dữ liệu.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Chọn khoảng thời gian bảo trì dữ liệu. Trường hợp nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, cần chọn nhà hàng bảo trì.
 • Nhấn Thực hiện.

 • Nhấn để xác nhận.
4. [Thị trường Đức] Quản lý nhà hàng muốn thay đổi các trường thông tin địa chỉ của nhà hàng để phù hợp với cách quản lý địa chỉ ở Đức
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43, để phù hợp với quản lý địa chỉ ở Đức, chương trình thay đổi các trường thông tin địa chỉ nhà hàng: Quốc gia, Bang, Thành phố/Khu vực, Đường phố, Số nhà


II. PC - Bán hàng
1. Tối ưu hiệu năng chương trình chậm do dữ liệu Lịch sử gửi bếp/bar lớn
2. Trên giao diện ghi order PC/POS (Khi thiết lập không sử dụng màn hình cảm ứng) nhân viên muốn chọn được chức năng Ghi chú nhanh cho món để dễ thao tác và không lưu lại các ghi chú này

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R43, chương trình đáp ứng chức năng Ghi chú nhanh đối với giao diện ghi order PC/POS không sử dụng màn hình cảm ứng, giúp nhân viên phục vụ gửi được yêu cầu chế biến xuống bếp/bar mà không lưu lại trong danh sách sở thích.
Các bước thực hiện:
 • Trên màn hình ghi order, nhấn biểu tượng , chọn Ghi chú nhanh.

 • Nhập ghi chú và nhấn Đồng ý.


3. Thay đổi cách xử lý đối với nhà hàng không sử dụng tính năng đóng mở ca để đảm bảo dữ liệu không bị tồn đọng lâu trên Client gây chậm chương trình
Chi tiết thay đổi:
Thực tế tại một số nhà hàng, thu ngân sau khi kết thúc phiên làm việc không thực hiện đóng ca, dẫn đến toàn bộ các dữ liệu phát sinh trong ca vẫn sẽ lưu trên máy gây chậm chương trình. Kể từ phiên bản R43, chương trình sẽ yêu cầu thu ngân thực hiện đóng ca làm việc trong ngày làm việc tiếp theo.
Các bước thực hiện:
 • Trường hợp thu ngân chưa đóng ca, trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi mở ca, chương trình sẽ hiển thị form thông báo yêu cầu thực hiện đóng ca làm việc.
4. Trên danh sách order, thu ngân muốn dễ dàng lọc được các order hoặc tìm kiếm order tại khu vực/tầng mình quản lý mà không cần xem danh sách của khu vực khác
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43, chương trình cho phép thu ngân lọc danh sách order theo từng tầng/khu vực mình quản lý để dễ dàng theo dõi, phục vụ khách hàng.
Các bước thực hiện:
 • Thực hiện cho phép lọc order theo tầng như sau:

 • Trên phần mềm Bán hàng, chương trình cho phép lọc danh sách order theo tầng/khu vực.

 • Khi thêm mới order, chương trình sẽ tự động lọc danh sách theo khu vực vừa thêm.
5. [5Food] Hoàn thiện các tính năng còn thiếu liên quan đến thẻ thành viên 5Food
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43, cho phép thu ngân ghi nhận thông tin khách hàng sử dụng thẻ thành viên trên 5Food khi sử dụng mô hình kết nối Offline (Điều kiện: Máy chủ nội bộ có kết nối Internet)

6. [Thị trường Đức] Quản lý nhà hàng muốn ghi được trường mã bưu điện của nhà hàng và các khách hàng nhà cung cấp để làm căn cứ khi tìm kiếm nhanh
Chi tiết thay đổi: Mỗi địa chỉ tại Đức được thể hiện bằng 1 mã bưu điện. Nhà hàng có thể biết được chính xác địa chỉ khách hàng thông qua mã này. Kể từ phiên bản R43, để đáp ứng nhu cầu này, bổ sung thông tin Mã bưu điện trên màn hình lập đơn giao hàng và khi khai báo nhanh thông tin khách hàng.
 • Lập đơn giao hàng.

 • Khai báo nhanh thông tin khách hàng.


7. MISA giới thiệu rộng rãi 5Food đến toàn bộ thực khách đến dùng bữa tại nhà hàng
Chi tiết thay đổi:
 Kể từ phiên bản R43, trường hợp thực khách đến dùng bữa tại nhà hàng, khi thanh toán, MISA sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại khách, giới thiệu về ứng dụng 5Food Mobile để khách được nhận những ưu đãi mới nhất từ nhà hàng.
 • Khi thu ngân nhấn Đóng hoặc nhấn In và Đóng, trường hợp có ghi nhận thông tin khách hàng, chương trình sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của khách trên phần mềm CUKCUK.Lưu ý: 
 • Chương trình gửi tin nhắn cho khách 1 lần/1 ngày, và chỉ gửi tối đa cho khách 3 lần.
 • Với khách hàng đã sử dụng số điện thoại để đăng ký và sử dụng 5Food Mobile trước đó, chương trình sẽ không gửi tin nhắn nữa.

III. Mobile

1. Trên bản Bán hàng iOS, thu ngân muốn chọn được mẫu in từng món khi dùng tablet gửi order xuống máy in bếp/bar không qua PC để bếp bar thuận tiện hơn khi trả món
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43, bổ sung thiết lập Hình thức in order khi thiết lập mẫu in gửi bếp/bar, cho phép in tất cả các món trên 1 phiếu hoặc in riêng từng món trên mỗi phiếu khác nhau.
2. Nhà hàng có nhiều máy thu ngân, thu ngân nhìn thấy được tất cả hóa đơn do mình đã lập mà không phân biệt lập trên thiết bị nào, để kiểm tra đối chiếu với Bảng kê hóa đơn trên trang quản lý
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43, trường hợp thu ngân lập hóa đơn cho khách trên nhiều thiết bị, có thể thấy được toàn bộ hóa đơn mình đã lập trên tất cả các thiết bị, từ đó dễ dàng kiểm tra đối chiếu với Bảng kê hóa đơn trên trang Quản lý.


3. Trên danh sách hóa đơn, thu ngân muốn sắp xếp các hóa đơn đã thu tiền theo số hóa đơn giảm dần/tăng dần để theo dõi và đối chiếu khi kết ca từ đó biết được số hóa đơn hiện có đã đủ chưa, có thiếu tờ nào không
Chi tiết thay đổi:
Tại một số nhà hàng, sau khi kết thúc ca làm việc, thu ngân sẽ bàn giao lại danh sách hóa đơn đã thu tiền trong ca với kế toán. Danh sách hóa đơn bàn giao (hóa đơn giấy) sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần/tăng dần để theo dõi và đối chiếu với danh sách hóa đơn trên phần mềm. Kể từ phiên bản R43, cho phép thu ngân sắp xếp lại danh sách hóa đơn theo thứ tự giảm dần/tăng dần, giúp kế toán thuận tiện hơn trong việc đối chiếu/kiểm kê hóa đơn.
4. Thay đổi cách xử lý đối với nhà hàng không sử dụng tính năng đóng mở ca, để đảm bảo dữ liệu không bị tồn đọng lâu trên Client gây chậm chương trình
Chi tiết thay đổi:
Thực tế tại một số nhà hàng, thu ngân sau khi kết thúc phiên làm việc không thực hiện đóng ca, dẫn đến toàn bộ các dữ liệu phát sinh trong ca vẫn sẽ lưu trên máy gây chậm chương trình. Kể từ phiên bản R43, chương trình sẽ yêu cầu thu ngân thực hiện đóng ca làm việc trong ngày làm việc tiếp theo.
Các bước thực hiện:
Trường hợp thu ngân chưa đóng ca, trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi mở ca, chương trình sẽ hiển thị form thông báo yêu cầu thực hiện đóng ca làm việc.
5. [5Food] Thu ngân muốn nhập mã ưu đãi mà nhà hàng phát hành cho khách hàng lúc tính tiền và Quản lý nhà hàng có thể theo dõi được các hóa đơn áp dụng mã ưu đãi
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R43, trường hợp nhà hàng có phát hành mã ưu đãi đến khách hàng, phần mềm cho phép thu ngân ghi nhận mã ưu đãi này khi tính tiền cho khách
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Tính tiền, nhấn Mã ưu đãi.

 • Nhập Mã ưu đãi để kiểm tra thông tin mã, nhấn Áp dụng.
6. [Thị trường Đức] Quản lý nhà hàng muốn ghi được trường mã bưu điện của nhà hàng và các khách hàng nhà cung cấp để làm căn cứ khi tìm kiếm nhanh
Chi tiết thay đổi:
Mỗi địa chỉ tại Đức được thể hiện bằng 1 mã bưu điện. Nhà hàng có thể biết được chính xác địa chỉ khách hàng thông qua mã này. Kể từ phiên bản R43, để đáp ứng nhu cầu này, bổ sung thông tin Mã bưu điện trên màn hình lập đơn giao hàng và khi khai báo nhanh thông tin khách hàng.
 • Lập đơn giao hàng.
 
 • Khai báo nhanh thông tin khách hàng.
 

7. Tối ưu hiệu năng chương trình chậm do dữ liệu Lịch sử gửi bếp/bar lớn
 

Xem thêm