Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R42

R42

I. Web
1. CUKCUK muốn thông báo cho khách hàng về thời điểm gián đoạn do nâng cấp phần mềm để khách hàng biết và tránh thắc mắc, mất thời gian liên hệ với dự án
2. Chỉ cho phép khách hàng thanh toán tối thiểu 12 tháng khi mua mới/gia hạn phần mềm
3. Nhà hàng không có nhu cầu sử dụng tính năng Lịch sử gửi bếp bar, muốn ẩn tính năng để tăng tốc độ chương trình
4. [ĐỨC] Quản lý nhà hàng muốn ghi được trường mã bưu điện của nhà hàng và các khách hàng nhà cung cấp để làm căn cứ khi tìm kiếm nhanh
5. Ngừng hỗ trợ quản lý hạng thẻ trên CUKCUK
II. PC - Bán hàng

1. Thu ngân muốn áp dụng thẻ thành viên mà nhà hàng phát hành cho khách hàng lúc tính tiền và Quản lý nhà hàng có thể theo dõi được các hóa đơn áp dụng thẻ thành viên
2. [ĐỨC] Quản lý nhà hàng muốn xuất khẩu file dữ liệu từ phần mềm theo quy định của Sở tài chính Đức
3. Thu ngân muốn nhập mã ưu đãi mà nhà hàng phát hành cho khách hàng lúc tính tiền và Quản lý nhà hàng có thể theo dõi được các hóa đơn áp dụng mã ưu đãi

I. Web
1. CUKCUK muốn thông báo cho khách hàng về thời điểm gián đoạn do nâng cấp phần mềm để khách hàng biết và tránh thắc mắc, mất thời gian liên hệ với dự án
2. Chỉ cho phép khách hàng thanh toán tối thiểu 12 tháng khi mua mới/gia hạn phần mềm
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R42, khi khách hàng mua mới/gia hạn thuê bao, chương trình chỉ cho phép thanh toán tối thiểu 12 tháng.
3. Nhà hàng không có nhu cầu sử dụng tính năng Lịch sử gửi bếp bar, muốn ẩn tính năng để tăng tốc độ chương trình
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R42, đối với những nhà hàng không có nhu cầu sử dụng tính năng Lịch sử gửi bếp/bar, có thể thực hiện ẩn tính năng để tăng tốc độ chương trình.
Các bước thực hiện:
 • Tại phần Thiết lập/Thiết lập hệ thống, chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
 • Tại mục Bán hàng, nhấn chọn Sửa.

 • Tại mục Có sử dụng tính năng Lịch sử gửi bếp/bar, tích chọn Không sử dụng.

 • Nhấn Cất.
Trường hợp nhà hàng vẫn có nhu cầu sử dụng tính năng này, tích chọn Có sử dụng và chọn Số ngày lưu trữ dữ liệu trên phần mềm.


4. [ĐỨC] Quản lý nhà hàng muốn ghi được trường mã bưu điện của nhà hàng và các khách hàng nhà cung cấp để làm căn cứ khi tìm kiếm nhanh

Chi tiết thay đổi: Mỗi địa chỉ nhà hàng tại Đức được thể hiện bằng 1 mã bưu điện. Khách hàng có thể biết được chính xác địa chỉ nhà hàng thông qua mã này. Kể từ phiên bản R42, để đáp ứng nhu cầu này, bổ sung thông tin Mã bưu điện trên các màn hình thiết lập thông tin nhà hàng.
 • Nhập Mã bưu điện tại màn hình Thông tin chung khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

 • Hoặc khai báo thông tin Mã bưu điện trong mục Thiết lập/Thiết lập hệ thống/Thông tin chung.


5. Ngừng hỗ trợ quản lý hạng thẻ trên CUKCUK
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R43, CUKCUK ngừng hỗ trợ quản lý hạng thẻ. Để phát hành và quản lý thẻ thành viên, vui lòng sử dụng phần mềm 5Food (Xem chi tiết tại đây).

II. PC - Bán hàng

1. Thu ngân muốn áp dụng thẻ thành viên mà nhà hàng phát hành cho khách hàng lúc tính tiền và Quản lý nhà hàng có thể theo dõi được các hóa đơn áp dụng thẻ thành viên
Chi tiết thay đổi: Trong trường hợp nhà hàng có phát hành thẻ thành viên đến khách hàng, khi khách hàng đến dùng bữa sẽ được tích điểm theo chính sách phát hành thẻ của nhà hàng. Ngoài ra, khách cũng có thể sử dụng điểm đã tích lũy để thanh toán. Kể từ phiên bản R42, phần mềm bổ sung tính năng Thẻ thành viên để đáp ứng nhu cầu trên
 • Khi thanh toán cho khách hàng, nhập Mã thành viên khách hàng cung cấp tại thông tin Mã thẻ, nhấn biểu tượng . (Khách hàng sử dụng ứng dụng 5FOOD Mobile đều được cấp 1 Mã thành viên)

 • Trường hợp khách chưa được cấp thẻ thành viên. 
  • Ghi nhận thông tin khách hàng, nhấn Đồng ý.
  • Cấp thẻ thành viên cho khách hàng trên trạng Quản lý CUKCUK 5FOOD. (Xem hướng dẫn tại đây)

 • Trường hợp khách đã được cấp thẻ thành viên, chương trình sẽ hiển thị màn hình Sử dụng điểm.
  • Nếu khách chỉ tích điểm, không sử dụng điểm khi thanh toán, thực hiện đóng form Sử dụng điểm.
 • Nếu khách sử dụng điểm để thanh toán, nhập số điểm khách sử dụng tại thông tin Số điểm sử dụng. Nhấn Đồng ý
Lưu ý: Trong trường hợp khách sử dụng điểm thanh toán, cần yêu cầu khách xác nhận sử dụng điểm trên ứng dụng 5FOOD Mobile. (Xem hướng dẫn tại đây)


2. [ĐỨC] Quản lý nhà hàng muốn xuất khẩu file dữ liệu từ phần mềm theo quy định của Sở tài chính Đức
Chi tiết thay đổi:
Theo quy định tại Đức, định kỳ/đột xuất, Sở tài chính sẽ đến kiểm tra số liệu báo cáo của một số nhà hàng để xác minh. Các thông tin kiểm tra bao gồm: thông tin nhà hàng, dữ liệu nhà hàng: Giao dịch thu/chi phát sinh từ hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính; Báo cáo các loại mặt hàng; Chi tiết bán lẻ. Kể từ phiên bản R42, để đáp ứng tính năng này, phần mềm cho phép quản lý nhà hàng xuất khẩu file dữ liệu để phục vụ cho việc kiểm tra.
 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Thêm.../Xuất khẩu báo cáo.

 • Chọn định dạng file xuất khẩu.
 • Tích chọn Nén file xuất khẩu về dạng ZIP nếu muốn giảm dung lượng file xuất khẩu. thuận tiện hơn cho việc sao chép, chuyển file dữ liệu.
 • Tích chọn Đặt mật khẩu cho file ZIP và nhập mật khẩu nếu muốn tăng tính bảo mật cho file dữ liệu.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Chọn thư mục lưu file.
 • Nhấn OK.

3. Thu ngân muốn nhập mã ưu đãi mà nhà hàng phát hành cho khách hàng lúc tính tiền và Quản lý nhà hàng có thể theo dõi được các hóa đơn áp dụng mã ưu đãi

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R42, trường hợp nhà hàng có phát hành mã ưu đãi đến khách hàng, phần mềm cho phép thu ngân ghi nhận mã ưu đãi này khi tính tiền cho khách
Các bước thực hiện:

 • Tại màn hình Tính tiền, nhập Mã ưu đãi của khách.

 • Nếu mã ưu đãi của khách hợp lệ, nhấn biểu tượng  để xem chi tiết Mã của khách.

 • Nhấn Áp dụng.
 

Xem thêm