Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R40.1

R40.1

1. Chuyển giao diện phần mềm sang tiếng Đức (Web)
2. Tối ưu hiệu năng tính năng in lại order gây chậm đồng bộ dữ liệu trên bản PC - Bán hàng
3. Tối ưu hiệu năng tính năng in lại order gây chậm đồng bộ dữ liệu trên phiên bản Mobile - Bán hàng
4. Cập nhật hệ thống để tăng tính bảo mật

 

Xem thêm