Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R34

R34

I. PC - Bán hàng

1. Thu ngân mong muốn xóa bớt nội dung lý do đã lưu trong phần Khuyến mại tại giao diện thu tiền
2. Quản lý nhà hàng mong muốn phần mềm bổ sung thêm thông tin ký tên của quản lý nhà hàng/thủ trưởng đơn vị trên biên bản bàn giao để thuận tiện cho quá trình bàn giao
3. Thu ngân mong muốn thay đổi cách thức thu tiền của Order giao hàng để dễ dàng sử dụng hơn (hiện nay nút thu tiền là nút check nên nhiều người dùng không hiểu)
4. Quản lý nhà hàng muốn cố định thứ tự các món trong Món ăn/đồ uống theo nhóm, theo nguyên vật liệu và giữ nguyên thứ tự này khi nhân viên phục vụ/Thu ngân ghi order để thao tác được thuận tiện hơn
5. Thống nhất các mẫu in bếp/bar khi có ghi chú và sở thích phục vụ
II. Mobile
1. Quản lý nhà hàng muốn cố định thứ tự các món trong Món ăn/đồ uống theo nhóm, theo nguyên vật liệu và giữ nguyên thứ tự này khi nhân viên phục vụ/Thu ngân ghi order để thao tác được thuận tiện hơn
2. Thu ngân mong muốn xóa bớt lý do đã nhập trong phần Khuyến mại trên màn hình Tính tiền để tránh rối mắt và mất thời gian tìm kiếm những lý do không còn được nhà hàng sử dụng
3. Khi đang thao tác trên phần mềm, nhân viên phục vụ/thu ngân muốn không nhận được thông báo order bị thay đổi trong trường hợp bếp/bar bấm chế biến/trả món cho order đang ghi
4. Khi tính tiền, thu ngân muốn ghi nhận thông tin ngày sinh của khách hàng để có thông tin chăm sóc khách hàng mà không cần lên trang quản lý để nhập lại
5. Lưu thiết lập "Thông báo khi gặp sự cố kết nối mạng" theo người sử dụng
6. Nhân viên phục vụ dùng iPad muốn gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar dùng máy in không thông qua PC

I. PC - Bán hàng
1. Thu ngân mong muốn xóa bớt nội dung lý do đã lưu trong phần Khuyến mại tại giao diện thu tiền
Chi tiết thay đổi:
Khi thu ngân giảm giá hóa đơn/giảm giá món trực tiếp cho khách hàng không theo chương trình khuyến mại của nhà hàng, phần mềm sẽ lưu lại lí do khuyến mại. Tuy nhiên, với số lượng lí do nhiều thường gây khó khăn cho thu ngân khi chọn lí do cho khách. Kể từ phiên bản R34, thu ngân có thể xóa các lí do cũ không sử dụng đến để phục vụ tốt hơn cho công việc bán hàng.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn chọn Khuyến mại khác.

 • Nhấn biểu tượng  để xem lại danh sách lý do khuyến mại.

 • Chọn lý do khuyến mịa muốn xóa, sau đó nhấn Xóa.


2. Quản lý nhà hàng mong muốn phần mềm bổ sung thêm thông tin ký tên của quản lý nhà hàng/thủ trưởng đơn vị trên biên bản bàn giao để thuận tiện cho quá trình bàn giao
Chi tiết thay đổi: Đối với các nhà hàng có nhu cầu quản lý chặt chẽ số tiền khi bàn giao ca làm việc, thực tế trong két và trên sổ thì thường cần có yêu cầu chữ kí của quản lý/thủ trưởng xác nhận. Kể từ phiên bản R34, bổ sung thông tin Quản lý nhà hàng/Thủ trưởng đơn vị trên phiếu in biên bản bàn giao ca để phục vụ nhu cầu này.
 • Nhấn In biên bản khi thực hiện đóng ca làm việc.
 • Phần mềm bổ sung thông tin QLNH/Thủ trưởng ĐV trên phiếu in biên bản để ký xác nhận.

3. Thu ngân mong muốn thay đổi cách thức thu tiền của Order giao hàng để dễ dàng sử dụng hơn (hiện nay nút thu tiền là nút check nên nhiều người dùng không hiểu)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R34, thay đổi giao diện trên Sổ giao hàng, giúp thu ngân/quản lý dễ sử dụng hơn.
 • Đối với những Order đã thực hiện giao hàng và thu tiền, trên Sổ giao hàng, nhấn Thu tiền.

 • Nhấn để xác nhận.Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R34, phần mềm sẽ hiển thị thứ tự các món ăn/đồ uống theo nhóm, món ăn theo nguyên vật liệu theo thứ tự đã thiết lập trên trang quản lý để nhân viên phục vụ/thu ngân thao tác thuận tiện hơn.
 • Khi thiết lập món trên trang quản lý.

 • Thứ tự được giữ nguyên khi ghi món cho khách.


5. Thống nhất các mẫu in bếp/bar khi có ghi chú và sở thích phục vụ
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R34, đối với những món ăn/đồ uống có ghi chú, sở thích phục vụ không thu thêm tiền, chương trình sẽ hiển thị các thông tin này trên 1 dòng tại mẫu in bếp/bar, thuận tiện cho đầu bếp khi chế biến.

II. Mobile

1. Quản lý nhà hàng muốn cố định thứ tự các món trong Món ăn/đồ uống theo nhóm, theo nguyên vật liệu và giữ nguyên thứ tự này khi nhân viên phục vụ/Thu ngân ghi order để thao tác được thuận tiện hơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R34, phần mềm sẽ hiển thị thứ tự các món ăn/đồ uống theo nhóm, món ăn theo nguyên vật liệu theo thứ tự đã thiết lập trên trang quản lý để nhân viên phục vụ/thu ngân thao tác thuận tiện hơn.
 • Khi thiết lập món trên trang quản lý.

 • Thứ tự được giữ nguyên khi ghi món cho khách.


2. Thu ngân mong muốn xóa bớt lý do đã nhập trong phần Khuyến mại trên màn hình Tính tiền để tránh rối mắt và mất thời gian tìm kiếm những lý do không còn được nhà hàng sử dụng
Chi tiết thay đổi: Khi thu ngân giảm giá hóa đơn/giảm giá món trực tiếp cho khách hàng không theo chương trình khuyến mại của nhà hàng, phần mềm sẽ lưu lại lí do khuyến mại. Tuy nhiên, với số lượng lí do nhiều thường gây khó khăn cho thu ngân khi chọn lí do cho khách. Kể từ phiên bản R34, thu ngân có thể xóa các lí do cũ không sử dụng đến để phục vụ tốt hơn cho công việc bán hàng.
Các bước thực hiện:
 • Chạm vào Khuyến mại khác.

 • Chạm vào biểu tượng  để xem lại danh sách lý do khuyến mại.

 • Chọn lý do khuyến mại muốn xóa, sau đó nhấn Xóa.


3. Khi đang thao tác trên phần mềm, nhân viên phục vụ/thu ngân muốn không nhận được thông báo order bị thay đổi trong trường hợp bếp/bar bấm chế biến/trả món cho order đang ghi
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R34, khi thu ngân đang làm việc với order của khách hàng (ghi thêm món, đổi món...) sẽ không nhận được thông báo tương tranh khi bếp/bar trả món, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc.

4. Khi tính tiền, thu ngân muốn ghi nhận thông tin ngày sinh của khách hàng để có thông tin chăm sóc khách hàng mà không cần lên trang quản lý để nhập lại
Chi tiết thay đổi:
Đối với những khách hàng lần đầu đến dùng bữa tại nhà hàng, khi tính tiền cho khách và ghi nhận nhanh thông tin khách hàng, thu ngân có thể nhập trực tiếp ngày sinh của khách để có thông tin chăm sóc khách hàng.
 • Nhấn "+" để thêm nhanh khách hàng.


 • Nhấn Xong để lưu thông tin khách hàng.5. Lưu thiết lập "Thông báo khi gặp sự cố kết nối mạng" theo người sử dụng
Chi tiết thay đổi: Khi người dùng thiết lập nhận Thông báo khi gặp sự cố kết nối mạng thì khi đổi thiết bị sử dụng sẽ cần phải thiết lập lại tùy chọn này nữa.

6. Nhân viên phục vụ dùng iPad muốn gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar dùng máy in không thông qua PC

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R34, nhân viên ghi order/thu ngân có thể gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar trực tiếp từ iPad màn không cần thông qua máy thu ngân. Chi tiết thiết lập máy in bếp/bar xem chi tiết tại đây.
 

Xem thêm