Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R33

R33

I. Web
1. Bổ sung câu cảnh báo khi quản lý nhà hàng xóa dữ liệu dùng thử, để quản lý hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của việc xóa dữ liệu đến hoạt động của nhà hàng
2. Bổ sung hướng dẫn chi tiết khi quản lý thay đổi hình thức phục vụ của nhà hàng
3. Bổ sung câu thông báo khi quản lý chuỗi nhà hàng ngừng hoạt động của 1 nhà hàng con trong chuỗi
4. Bổ sung thêm link download bộ cài server trên website để người dùng có thể tải ngay từ website cukcuk.vn

II. PC - Bán hàng
1. Nhân viên phục vụ mong muốn thêm nhanh yêu cầu sở thích phục vụ cho món
2. Nhân viên phục vụ mong muốn phần mềm không lưu lại những ghi chú ít sử dụng đến để không ảnh hưởng đến danh sách Sở thích phục vụ thường dùng
3. Nhân viên Bếp/Bar mong muốn trên phiếu chế biến thể hiện được nơi gửi là Bếp hay Bar để phân biệt phiếu chế biến gửi xuống
4. Cải tiến màn hình thông báo nâng cấp phần mềm PC - Bán hàng để người dùng hiểu rõ hơn sự quan trọng của việc nâng cấp
5. Lễ tân/Thu ngân mong muốn sự đồng nhất giữa các thiết bị khi theo dõi thông tin đặt chỗ của kháchN

6. Khi thêm món, Quản lý thực đơn mong muốn chương trình mặc định sẵn bếp/bar chế biến tại theo từng loại món để thao tác thêm món được nhanh và đơn giản hơn
7. Quản lý nhà hàng mong muốn thay đổi công thức tính Tiền hàng trên mẫu hóa đơn số 3 = tổng thành tiền của món chưa trừ khuyến mại theo món để công thức tính Tiền hàng được phản ánh chính xác hơn
III. Mobile

1. [iOS] Khi sử dụng máy tính bảng iOS, thu ngân muốn in hóa đơn qua máy in qua mạng LAN
2. Thu ngân muốn chọn được mẫu in từng món khi dùng tablet gửi order xuống máy in bếp/bar không qua PC để bếp bar thuận tiện hơn khi trả món
3. [Tablet] Khi in phiếu chế biến thông qua máy in kết nối mạng LAN, thu ngân muốn tùy chỉnh được mẫu in cho bếp/bar giống như tùy chỉnh mẫu in bếp/bar trên PC
4. Khi thêm món, Quản lý thực đơn mong muốn chương trình mặc định sẵn trường chế biến tại theo từng loại món để thao tác thêm món được nhanh và đơn giản hơn
5. Khi đăng nhập bằng quyền QLNH trong chuỗi nhà hàng, QLNH không muốn phải chọn nhà hàng con do mình quản lý để tránh mất thời gian
6. Nhân viên phục vụ mong muốn phần mềm không lưu lại những ghi chú ít sử dụng đến để không ảnh hưởng đến danh sách Sở thích phục vụ thường dùng
7.Trên ứng dụng Dành cho quản lý, Quản lý nhà hàng mong muốn khi xem báo cáo theo chuỗi nhà hàng, phần mềm chỉ hiển thị báo cáo của những nhà hàng nào đang hoạt động, không hiển thị báo cáo của những nhà hàng ngừng hoạt động
8. Lễ tân/Thu ngân mong muốn khi theo dõi thông tin đặt chỗ của khách hàng rõ ràng hơn để lễ tân/thu ngân tiện theo dõi hơn
9. Nhân viên Bếp/Bar mong muốn trên phiếu chế biến thể hiện được nơi gửi là Bếp hay Bar để phân biệt phiếu chế biến gửi xuống
10. Nhân viên phục vụ mong muốn tìm và thêm yêu cầu sở thích nhanh hơn hiện tại để thao tác gọi món được nhanh hơn
11. Tối ưu màn hình Thiết lập in hóa đơn LAN
IV. Server
1. Quy tắc thông báo về thời hạn sử dụng khi người dùng sử dụng bộ cài Server
2. Quản lý nhà hàng mong muốn cập nhật được CUKCUK Server khi có phiên bản mới


II. PC - Bán hàng
1. Nhân viên phục vụ mong muốn thêm nhanh yêu cầu sở thích phục vụ cho món
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R33, cải tiến phần mềm để thu ngân thêm sở thích phục vụ nhanh hơn, giảm bớt thao tác.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn vào món khách có yêu cầu, chọn Sở thích phục vụ.
 • Nhập Sở thích phục vụ của khách, nhấn biểu tượng + để thêm.

 • Nhấn Đồng ý.
2. Nhân viên phục vụ mong muốn phần mềm không lưu lại những ghi chú ít sử dụng đến để không ảnh hưởng đến danh sách Sở thích phục vụ thường dùng
Chi tiết thay đổi: Khi khách yêu cầu sở thích phục vụ cho món, đối với những yêu cầu ít sử dụng đến, thu ngân không muốn lưu lại những yêu cầu này để không ảnh hưởng đến danh sách Sở thích phục vụ thường dùng.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn vào món khách có ghi chú, chọn Ghi chú nhanh.
 • Nhập ghi chú của khách cho bếp/bar.
 • Nhấn Đồng ý.


3. Nhân viên Bếp/Bar mong muốn trên phiếu chế biến thể hiện được nơi gửi là Bếp hay Bar để phân biệt phiếu chế biến gửi xuống
Chi tiết thay đổi: Đối với các nhà hàng dùng chung 1 máy in cho cả bếp và bar hoặc cho nhiều bếp/bar, thường gặp khó khăn khi không phân biệt được phiếu chế biến là của bếp nào. Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị tên bếp/bar, cho phép hiển thị nơi chế biến là Bếp hoặc Bar để nhân viên dễ phân biệt.
Các bước thực hiện:
 • Tại phần Thiết lập mẫu bếp/bar, tích chọn Hiển thị tên bếp/bar (tại mẫu in các món trên cùng một phiếu hoặc tại mẫu in riêng từng món). • Nhấn Đồng ý.
 

4. Lễ tân/Thu ngân mong muốn sự đồng nhất giữa các thiết bị khi theo dõi thông tin đặt chỗ của khách
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, thống nhất quy tắc hiển thị thông tin đặt chỗ của khách khi xem danh sách đặt chỗ theo dạng tuần. Chi tiết quy tắc:
<Tên khách hàng> - <SĐT> / <số người> người / Bàn <Số bàn> (<Giờ khách đến>).

Ví dụ: Chị Hiền - 0901793039 / 6 người / Bàn 101 (11:00 AM).


5. Khi thêm món, Quản lý thực đơn mong muốn chương trình mặc định sẵn bếp/bar chế biến tại theo từng loại món để thao tác thêm món được nhanh và đơn giản hơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, khi thêm món ăn/đồ uống/mặt hàng khác, phần mềm sẽ mặc định sẵn bếp/bar chế biến theo từng loại món. Chi tiết:
 • Khi thêm món ăn, phần mềm mặc định là Bếp.
 • Khi thêm đồ uống, phần mềm mặc định là Bar.

 • Khi thêm mặt hàng khác, phần mềm để trống Bếp/Bar.


Lưu ý:
 Trong trường hợp chọn Nhóm thực đơn cho món khai báo, phần mềm sẽ mặc định nơi chế biến của món theo thông tin nơi chế biến của Nhóm thực đơn.
6. Quản lý nhà hàng mong muốn thay đổi công thức tính Tiền hàng trên mẫu hóa đơn số 3 = tổng thành tiền của món chưa trừ khuyến mại theo món để công thức tính Tiền hàng được phản ánh chính xác hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R33, thay đổi công thức tính Tiền hàng trên mẫu hóa đơn số 3, chi tiết như sau:
 • Khi hóa đơn có chương trình khuyến mại, trên mẫu hóa đơn sẽ hiển thị 3 thông tin: Tiền hàng, Khuyến mại. Trong đó:
  • Tiền hàng = Tổng (Số lượng * Đơn giá món)
  • Khuyến mại = Tổng khuyến mại trên tất cả các món.
 • Trường hợp có khuyến mại trên món (Giảm giá món/tặng món) thì trên hóa đơn sẽ có thêm thông tin Tổng = Tiền hàng - Khuyến mại.


III. Mobile

1. [iOS] Khi sử dụng máy tính bảng iOS, thu ngân muốn in hóa đơn qua máy in qua mạng LAN
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, ứng dụng hỗ trợ máy tính bảng iPad in hóa đơn thông qua mạng LAN.
Chi tiết cách thiết lập mẫu in hóa đơn xem tại đây.


2. Thu ngân muốn chọn được mẫu in từng món khi dùng tablet gửi order xuống máy in bếp/bar không qua PC để bếp bar thuận tiện hơn khi trả món

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, đối với phiếu chế biến món, thu ngân có thể thiết lập in các món cần chế biến trên cùng một phiếu hoặc in từng món trên mỗi phiếu để phù hợp với nhu cầu trình tự chế biến và trả món của nhà hàng.
Các bước thực hiện:
 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/In order, nhấn Thiếp lập tương ứng với bếp/bar muốn tùy chỉnh.
 • Tích chọn In các món trên cũng một phiếu nếu muốn toàn bộ món được in ra trên một phiếu.
 • Tích chọn In riêng từng món nếu muốn in riêng từng món trên mỗi phiếu (trường hợp bếp không chế biến lần lượt hết order này đến order khác mà sẽ chủ động xem order nào có món được phục vụ rồi thì sẽ chế biến cho order khác trước)

 • Tùy chỉnh mẫu in cho các hình thức in order khác nhau.
 • Với Mẫu in riêng từng món, tích chọn In tách các món giống nhau ra nhiều phiếu nếu nhà hàng có nhu cầu chế biến và trả lần lượt từng suất cho khách, khi đó các món có số lượng chế biến lớn hơn một sẽ được in ra tại nhiều phiếu với mỗi phiếu là một suất.
 • Mẫu in các món trên cùng 1 phiếu
 • Mẫu in riêng từng món
3. [Tablet] Khi in phiếu chế biến thông qua máy in kết nối mạng LAN, thu ngân muốn tùy chỉnh được mẫu in cho bếp/bar giống như tùy chỉnh mẫu in bếp/bar trên PC
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, khi in phiếu chế biến thông qua máy in kết nối mạng LAN, thu ngân có thể tùy chỉnh mẫu in này. Chi tiết cách thiết lập mẫu in phiếu chế biến tại đây


4. Khi thêm món, Quản lý thực đơn mong muốn chương trình mặc định sẵn trường chế biến tại theo từng loại món để thao tác thêm món được nhanh và đơn giản hơn

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, khi thêm món ăn/đồ uống/mặt hàng khác, phần mềm sẽ mặc định sẵn bếp/bar chế biến theo từng loại món. Chi tiết:
 • Khi thêm món ăn, phần mềm mặc định là Bếp.
 • Khi thêm đồ uống, phần mềm mặc định là Bar.
 • Khi thêm mặt hàng khác, phần mềm để trống Bếp/Bar.

Lưu ý: Trong trường hợp chọn Nhóm thực đơn cho món khai báo, phần mềm sẽ mặc định nơi chế biến của món theo thông tin nơi chế biến của Nhóm thực đơn.

5. Nhân viên phục vụ muốn khi ghi nhận yêu cầu sở thích như ghi chú của món, không lưu lại ghi chú này để danh sách hiển thị yêu cầu sở thích không bị dài và in ra bếp/bar được ngắn gọn, không tốn giấy in

Chi tiết thay đổi: Khi khách yêu cầu sở thích phục vụ cho món, đối với những yêu cầu ít sử dụng đến, thu ngân không muốn lưu lại những yêu cầu này để không ảnh hưởng đến danh sách Sở thích phục vụ thường dùng.
Các bước thực hiện:
Trên máy tính bảng:

 • Chạm vào món khách có ghi chú, chọn Ghi chú nhanh.
 • Nhập ghi chú cho khách.
 • Chạm vào Đồng ý.
Trên điện thoại:

 • Chạm vào món khách có ghi chú, chạm vào biểu tượng  và chọn Ghi chú nhanh.
 • Nhập ghi chú cho khách.
 • Chạm vào Đồng ý.
6. Trên ứng dụng Dành cho quản lý, Quản lý nhà hàng mong muốn khi xem báo cáo theo chuỗi nhà hàng, phần mềm chỉ hiển thị báo cáo của những nhà hàng nào đang hoạt động, không hiển thị báo cáo của những nhà hàng ngừng hoạt động

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, trên ứng dụng Dành cho quản lý, khi quản lý nhà hàng xem báo cáo theo chuỗi nhà hàng, ứng dụng sẽ chỉ hiển thị những báo cáo của những nhà hàng nào đang hoạt động, không hiển thị báo cáo của những nhà hàng ngừng hoạt động.


7. Lễ tân/Thu ngân mong muốn khi theo dõi thông tin đặt chỗ của khách hàng rõ ràng hơn để lễ tân/thu ngân tiện theo dõi hơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, thống nhất quy tắc hiển thị thông tin đặt chỗ của khách khi xem danh sách đặt chỗ theo dạng tuần. Chi tiết quy tắc:
<Tên khách hàng> - <SĐT> / <số người> người / Bàn <Số bàn> (<Giờ khách đến>).
 
Ví dụ: Chị Hiền - 0901793039 / 6 người / Bàn 101 (11:00 AM).

8. Nhân viên Bếp/Bar mong muốn trên phiếu chế biến thể hiện được nơi gửi là Bếp hay Bar để phân biệt phiếu chế biến gửi xuống
Chi tiết thay đổi:  Đối với các nhà hàng dùng chung 1 máy in cho cả bếp và bar hoặc cho nhiều bếp/bar, thường gặp khó khăn khi không phân biệt được phiếu chế biến là của bếp nào. Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị tên bếp/bar, cho phép hiển thị nơi chế biến là Bếp hoặc Bar để nhân viên dễ phân biệt.
Các bước thực hiện: 
 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/In order, nhấn Thiếp lập tương ứng với bếp/bar muốn tùy chỉnh.
 • Tích chọn Hiển thị tên bếp/bar (tại mẫu in các món trên cùng một phiếu hoặc tại mẫu in riêng từng món). • Nhấn Đồng ý.
9. Nhân viên phục vụ mong muốn tìm và thêm yêu cầu sở thích nhanh hơn hiện tại để thao tác gọi món được nhanh hơn

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, cải tiến phần mềm để thu ngân thêm sở thích phục vụ nhanh hơn, giảm bớt thao tác.
Các bước thực hiện:
Trên máy tính bảng:

  • Chạm vào món khách có yêu cầu, chọn Sở thích phục vụ.
  • Nhập Sở thích phục vụ của khách, chạm biểu tượng + để thêm.  • Chạm vào Đồng ý.

  Trên điện thoại
  • Chạm vào món khách có yêu cầu, sau đó chạm vào biểu tượng .

  • Nhập Sở thích phục vụ của khách, chạm biểu tượng + để thêm.  • Chạm vào Đồng ý.  IV. Server
  1. Quy tắc thông báo về thời hạn sử dụng khi người dùng sử dụng bộ cài Server
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R33, bổ sung thông báo về thời hạn sử dụng để người dùng biết và mua giấy phép đăng ký sử dụng chính thức.
  • Thông báo với thuê bao dùng thử.
  • Thông báo với thuê bao chính thức.


  2. Quản lý nhà hàng mong muốn cập nhật được CUKCUK Server khi có phiên bản mới
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R33, quản lý nhà hàng có thể cập nhật trực tiếp được CUKCUK Server khi có phiên bản mới.
  • Tại tab Trợ giúp, nhấn Cập nhật phiên bản mới.
   

  Xem thêm