Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R32

R32

I. PC - Bán hàng

1. Phát hành phiên bản CUKCUK Server
II. Mobile
1. Cải tiến chức năng thông báo khi không có kết nối Internet trên thiết bị mobile
2. Nhân viên thu ngân mong muốn khi thay đổi số điện thoại và địa chỉ khách hàng trên màn hình Thông tin giao hàng/Thông tin đặt chỗ thì thông tin khách hàng được cập nhật theo số điện thoại và địa chỉ nhập mới đó

I. PC - Bán hàng
1. Phát hành phiên bản CUKCUK Server

Chi tiết thay đổi: 
Phiên bản CUKCUK Server bao gồm 2 bộ cài: CUKCUK Server (bộ cài máy chủ nội bộ) và CUKCUK Bán hàng R32 (bộ cài Bán hàng dành cho thu ngân).
Máy tính cài đặt CUKCUK Server sẽ hoạt động độc lập như 1 máy chủ. Các thiết bị khác sẽ kết nối trực tiếp đến máy chủ nội bộ này theo phương thức kết nối Offline, đảm bảo các hoạt động bán hàng làm việc tốt kể cả trong trường hợp có xảy ra lỗi về mạng.
Ưu điểm của CUKCUK Server so với phiên bản cũ:
 • Cho phép nhiều thiết bị kết nối đến hơn.
 • Hoạt động ổn định, tránh tình trạng đơ máy dù có nhiều giao dịch.
 • Cho phép thu ngân kết nối Offline có thể thực hiện tính tiền. (Thu ngân dùng PC có thể kết nối Offline đến máy chủ)
Tùy theo mô hình, phương thức triển khai và cài đặt phần mềm tại các nhà hàng sẽ khác nhau, chi tiết:
 • Đối với nhà hàng chỉ triển khai cho thu ngân sử dụng máy tính/máy POS thì chỉ cần thực hiện cài đặt bộ cài CUKCUK Bán hàng.
 • Đối với nhà hàng triển khai nhiều thiết bị nhưng chỉ có 1 máy tính/máy POS cho thu ngân thì cần thực hiện cài đặt bộ cài CUKCUK Server và CUKCUK Bán hàng trên máy tính/máy POS đó.
 • Đối với nhà hàng triển khai nhiều thiết bị, có nhiều máy tính/máy POS cho thu ngân thì cần thực hiện: chọn 1 máy tính/máy POS cấu hình cao nhất để cài đặt CUKCUK Server, những máy tính/POS còn lại sẽ cài đặt CUKCUK Bán hàng để kết nối Offline.
Chi tiết Phương thức kết nối Offline.
Hướng dẫn cài đặt CUKCUK Bán hàng R32.
Hướng dẫn cài đặt CUKCUK Server.
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng CUKCUK Server.
Lưu ý: Đối với những nhà hàng đang sử dụng CUKCUK các phiên bản cũ (<R31), cần thực hiện:
 • Kiểm tra trên các thiết bị còn giao dịch tồn hay không, nếu còn tồn thì cần đồng bộ lên Server MISA.
 • Sao lưu dữ liệu nhà hàng.
 • Gỡ bộ cài đặt cũ trước khi cài đặt mới.

II. Mobile
1. Cải tiến chức năng thông báo khi không có kết nối Internet trên thiết bị mobile
Chi tiết thay đổi: Đối với những nhà hàng không sử dụng máy tính/máy POS, khi internet xảy ra vấn đề thì vẫn không sử dụng được chức năng kết nối Offline. Kể từ phiên bản R32, ứng dụng bổ sung tùy chọn Thông báo khi gặp sự cố mạng, cho phép thu ngân/nhân viên ghi order tắt cảnh báo khi mất kết nối mạng, không gây cản trở trong quá trình sử dụng phần mềm.
Trên máy tính bảng:
 • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, ứng dụng bổ sung tùy chọn Thông báo khi gặp sự cố mạng. Tắt tùy chọn nếu không muốn nhận thông báo.
 • Hoặc trên thông báo Mất kết nối Internet, nhấn biểu tượng X để tắt thông báo.
 • Nhấn để xác nhận.

Trên điện thoại:
 • Tại phần Tiện ích/Thiết lập, ứng dụng bổ sung tùy chọn Thông báo khi gặp sự cố mạng. Tắt tùy chọn nếu không muốn nhận thông báo.
 • Hoặc trên thông báo Mất kết nối Internet, nhấn biểu tượng để tắt thông báo.
 • Nhấn để xác nhận.


Ngoài ra, trong trường hợp kết nối Offline đến máy thu ngân (từ phiên bản R31 trở về trước) hoặc kết nối Offline đến máy chủ nội bộ, ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo cho người dùng.
Trên máy tính bảng: 
 • Trường hợp kết nối đến máy thu ngân, thu ngân sẽ chỉ sử dụng được chức năng ghi order.
 • Trường hợp kết nối đến máy chủ nội bộ, thu ngân có thể sử dụng được chức năng tính tiền như khi kết nối Offline.

Trên điện thoại: 
 • Trường hợp kết nối đến máy thu ngân, nhân viên ghi order kiêm thu tiền sẽ chỉ sử dụng được chức năng ghi order.
 • Trường hợp kết nối đến máy chủ nội bộ, nhân viên ghi order kiêm thu tiền có thể sử dụng được chức năng tính tiền như khi kết nối Offline.


2. Nhân viên thu ngân mong muốn khi thay đổi số điện thoại và địa chỉ khách hàng trên màn hình Thông tin giao hàng/Thông tin đặt chỗ thì thông tin khách hàng được cập nhật theo số điện thoại và địa chỉ nhập mới đó
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R32, khi ghi nhận yêu cầu giao hàng hoặc đặt chỗ từ khách hàng, nếu có thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ thì thông tin này sẽ được cập là thông tin khách hàng trên trang web quản lý CUKCUK.VN của nhà hàng.
 • Thu ngân cập nhật số điện thoại, địa chỉ khi ghi nhận order giao hàng.
 • Cập nhật số điện thoại khi ghi nhân đặt chỗ cho khách.
 • Phần mềm sẽ cập nhật thông tin nhân viên trên trang web quản lý CUKCUK.VN.

 

Xem thêm