Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R31

R31

II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn tắt tiếng chuông thông báo Yêu cầu thanh toán ở máy PC khi nhân viên ghi order Yêu cầu thanh toán để nhạc của nhà hàng phát từ máy thu ngân không bị lẫn với tiếng chuông
2. Thay đổi 1 số thuật ngữ tiếng Anh của phần mềm để dễ hiểu và sát nghĩa hơn
3. Hỗ trợ mẫu in Tiếng Anh
4. Đối với những order mà thu ngân/nhân viên phục vụ quên chưa gửi bếp/bar (hiển thị trên tab Chưa gửi ở màn hình Lịch sử gửi bếp/bar), thu ngân muốn có thể chọn in tất cả các order này xuống bếp để giảm thao tác và không phải ấn gửi bếp/bar nhiều lần
5. Khi sử dụng chức năng Thực đơn ở PC, máy tính bảng, điện thoại, quản lý nhà hàng/nhân viên quản lý thực đơn muốn thiết lập món "Không hiển thị trên thực đơn" và "Ngừng bán" để thiết lập nhanh không mất công vào trang web quản lý
III. Mobile
1. Bổ sung một số thiết lập ở màn hình thiết lập in LAN bản Bán Hàng Android (máy tính bảng)
2. Đối với những order mà thu ngân/nhân viên phục vụ quên chưa gửi bếp bar (hiển thị trên tab Chưa gửi ở màn hình Lịch sử gửi bếp bar), thu ngân muốn có thể chọn in tất cả các order này xuống bếp để giảm thao tác và không phải ấn gửi bếp bar nhiều lần
3. Khi sử dụng chức năng Thực đơn ở PC, máy tính bảng, điện thoại, quản lý nhà hàng/nhân viên quản lý thực đơn muốn thiết lập món "Không hiển thị trên thực đơn" và "Ngừng bán" để thiết lập nhanh không mất công vào trang web quản lý
4. Thu ngân/nhân viên ghi order muốn in phiếu thay đổi order khi dùng máy tính bảng gửi order xuống máy in bếp/bar không qua PC để bếp/bar kịp thời nắm được để chế biến và trả món phù hợp
5. Quản lý nhà hàng/thu ngân/nhân viên ghi order kiêm thu tiền mong muốn phần mềm cho phép xem được chi tiết các món trong hoá đơn đã thanh toán ngay trên thiết bị mobile bán hàng để thuận tiện hơn cho việc kiểm tra lại hoá đơn

I. Web
1. Đối với những nguyên vật liệu được quản lý theo nhiều đơn vị tính, Quản lý nhà hàng muốn biết số lượng nhập/xuất/tồn theo từng đơn vị tính là bao nhiêu (xem theo đơn vị tính chính và đơn vị quy đổi)

Chi tiết thay đổi: Thông thường, các nhà hàng thường quản lý một số mặt hàng, nguyên vật liệu theo nhiều đơn vị tính
(Ví dụ như đồ uống đóng chai quản lý theo 2 đơn vị là thùng và lon, thực phẩm quản lý theo Kg và g). Thực tế, như đối với thực phẩm, khi nhập hàng thường nhập theo Kg nhưng khi bán hàng thì thường tính theo g do tính theo định lượng nguyên vật liệu dùng để chế biến cho từng món. Kể từ phiên bản R31, để đáp ứng nhu cầu này, phần mềm bổ sung lựa chọn xem theo Đơn vị tính khi theo nhóm nguyên vật liệu trên các mẫu báo cáo Kho và trên màn hình Tổng hợp tồn kho.
 • Bổ sung lựa chọn Kho trên các form Chọn báo cáo tại các báo cáo: Nhập - xuất - tồn kho, Xuất nguyên vật liệu theo lý do, Tổng hợp nguyên vật liệu tồn theo kho, Tồn kho nguyên vật liệu theo hạn sử dụng, Nguyên vật liệu tồn kho dưới mức tối thiểu.

 • Bổ sung lựa chọn Đơn vị tính trên phân hệ Kho/Tổng hợp tồn kho khi người dùng xem theo nhóm nguyên vật liệu.


2. Đối với các khoản thu/chi khác cho đối tượng nhà cung cấp hoặc khách hàng nhưng không liên quan đến công nợ, quản lý nhà hàng không muốn được ghi nhận lên báo cáo công nợ để phản ánh đúng tính chất khoản thu/chi đó
Chi tiết thay đổi:
Tại các nhà hàng thường có những khoản thu/chi phát sinh như thu bồi thường hợp đồng nhà cung cấp, mua cây xanh, mua trang thiết bị..., quản lý nhà hàng sẽ lập các phiếu thu/chi tiền để ghi nhận những khoản phát sinh này. Tuy nhiên, trong trường hợp là những lần mua bán lẻ, những nhà cung cấp này nhà hàng không thường xuyên trao đổi, giao dịch thì quản lý mong muốn, không hiển thị thông tin công nợ khách hàng, nhà cung cấp lên báo cáo Công nợ. Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung lựa chọn "Tính vào công nợ" trên các phiếu thu/chi tiền, từ đó quản lý có thể lựa chọn ghi nhận hoặc không ghi nhận các khoản thu/chi phát sinh lên báo cáo Công nợ.
 • Bổ sung tùy chọn "Tính vào công nợ" trên các phiếu: Phiếu thu tiền mặt, Phiếu chi tiền mặt, Phiếu thu tiền gửiPhiếu chi tiền gửi với hình thức thu/chi là Khác.


II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn tắt tiếng chuông thông báo Yêu cầu thanh toán ở máy PC khi nhân viên ghi order Yêu cầu thanh toán để nhạc của nhà hàng phát từ máy thu ngân không bị lẫn với tiếng chuông.
Chi tiết thay đổi: Tại một số quán cafe sử dụng CUKCUK.VN, có triển khai máy PC cho thu ngân và máy tính bảng cho nhân viên ghi order. Trong quá trình làm việc, chủ quán thường dùng máy thu ngân để phát nhạc cho nhà hàng. Tuy nhiên, khi nhân viên ghi order gửi yêu cầu thanh toán thì có tiếng chuống thông báo trên máy, gây ảnh hưởng đến khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu này, kể từ phiên bản R31, bổ sung tùy chỉnh để thu ngân có thể bật/tắt chuông thông báo khi có yêu cầu thanh toán, báo hết hoặc báo còn món.
 • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, bỏ tích chọn Có chuông báo khi có order được yêu cầu thanh toán, khi có món báo hết hoặc báo còn nếu không muốn có chuông báo trong những trường hợp này.

2. Đối với những order mà thu ngân/nhân viên phục vụ quên chưa gửi bếp/bar (hiển thị trên tab Chưa gửi ở màn hình Lịch sử gửi bếp/bar), thu ngân muốn có thể chọn in tất cả các order này xuống bếp để giảm thao tác và không phải ấn gửi bếp/bar nhiều lần
Chi tiết thay đổi: Đối với những order chưa gửi bếp/bar, thu ngân/nhân viên ghi order có thể gửi/in đồng loạt yêu cầu chế biến xuống bếp/bar, giúp nhân viên giảm bớt thao tác, không phải nhấn gửi bếp/bar nhiều lần.
 • Tại phần Lịch sử gửi bếp/bar, bổ sung chức năng Gửi tất cả, cho phép gửi toàn bộ order chưa gửi xuống bếp/bar.


3. Khi sử dụng chức năng Thực đơn ở PC, máy tính bảng, điện thoại, quản lý nhà hàng/nhân viên quản lý thực đơn muốn thiết lập món "Không hiển thị trên thực đơn" và "Ngừng bán" để thiết lập nhanh không mất công vào trang web quản lý
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R31, quản lý nhà hàng có thể thiết lập nhanh món có hiển thị trên danh sách thực đơn bán hàng hay không trên máy tính mà không phải vào trang web quản lý trong một số trường hợp như:
 • Thực đơn nhà hàng có món ăn theo nhóm, khi xóa món theo nhóm thì có thể thiết lập nhanh món chi tiết hiển thị trên màn hình bán hàng.
 • Nhà hàng tạo món combo gồm nhiều thành phần của món (thịt, rau...), quản lý có thể thiết lập nhanh không hiển thị các món con trên màn hình bán hàng...
Giải pháp:
 • Bổ sung tùy chỉnh "Không hiển thị trên thực đơn" để quản lý có thể thiết lập nhanh khi cần (Tích chọn nếu không muốn hiển thị món trên màn hình thực đơn bán hàng và ngược lại)

III. Mobile
1. Bổ sung một số thiết lập ở màn hình thiết lập in LAN bản Bán Hàng Android (máy tính bảng)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R31, quản lý nhà hàng có thể tùy chỉnh mẫu hóa đơn khi thực hiện in thông qua mạng LAN để phù hợp với nhu cầu của nhà hàng.
2. Đối với những order mà thu ngân/nhân viên phục vụ quên chưa gửi bếp bar (hiển thị trên tab Chưa gửi ở màn hình Lịch sử gửi bếp bar), thu ngân muốn có thể chọn in tất cả các order này xuống bếp để giảm thao tác và không phải ấn gửi bếp bar nhiều lần
Chi tiết thay đổi: Đối với những order chưa gửi bếp/bar, thu ngân/nhân viên ghi order có thể gửi/in đồng loạt yêu cầu chế biến xuống bếp/bar, giúp nhân viên giảm bớt thao tác, không phải nhấn gửi bếp/bar nhiều lần.
 • Tại phần Lịch sử gửi bếp/bar, bổ sung chức năng Gửi tất cả, cho phép gửi toàn bộ order chưa gửi xuống bếp/bar
  • Trên máy tính bảng:


3. Khi sử dụng chức năng Thực đơn ở PC, máy tính bảng, điện thoại, quản lý nhà hàng/nhân viên quản lý thực đơn muốn thiết lập món "Không hiển thị trên thực đơn" và "Ngừng bán" để thiết lập nhanh không mất công vào trang web quản lý

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R31, quản lý nhà hàng có thể thiết lập nhanh món có hiển thị trên danh sách thực đơn bán hàng hay không trên máy tính mà không phải vào trang web quản lý trong một số trường hợp như:
 • Thực đơn nhà hàng có món ăn theo nhóm, khi xóa món theo nhóm thì có thể thiết lập nhanh món chi tiết hiển thị trên màn hình bán hàng.
 • Nhà hàng tạo món combo gồm nhiều thành phần của món (thịt, rau...), quản lý có thể thiết lập nhanh không hiển thị các món con trên màn hình bán hàng...
Giải pháp:
Trên phiên bản CUKCUK Bán hàng trên máy tính bảng
 • Bổ sung tùy chỉnh "Không hiển thị trên thực đơn" để quản lý có thể thiết lập nhanh khi cần (Bật chức năng nếu không muốn hiển thị món trên màn hình thực đơn bán hàng và ngược lại)


Trên phiên bản CUKCUK Quản lý
 • Khi xem chi tiết món, bổ sung tùy chỉnh "Không hiển thị trên thực đơn".
4. Thu ngân/nhân viên ghi order muốn in phiếu thay đổi order khi dùng máy tính bảng gửi order xuống máy in bếp/bar không qua PC để bếp/bar kịp thời nắm được để chế biến và trả món phù hợp
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R31, thu ngân/nhân viên ghi order có thể in phiếu thay đổi order trực tiếp từ máy tính bảng đến bếp/bar mà không cần thông qua máy thu ngân, để thu ngân có thể chế biến và trả món cho khách kịp thời (Lưu ý: Khổ giấy in phiếu thay đổi order sẽ lấy theo thiết lập khổ giấy in bếp/bar).

5. Quản lý nhà hàng/thu ngân/nhân viên ghi order kiêm thu tiền mong muốn phần mềm cho phép xem được chi tiết các món trong hoá đơn đã thanh toán ngay trên thiết bị mobile bán hàng để thuận tiện hơn cho việc kiểm tra lại hoá đơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R31, quản lý nhà hàng/thu ngân/ nhân viên ghi order kiêm thu tiền có thể xem lại được danh sách món trong hóa đơn đã thanh toán trên ứng dụng CUKCUK.VN Bán hàng (điện thoại) để thuận tiền cho việc kiểm tra hóa đơn.
Các bước thực hiện:
 • Tại tab Tiện ích, nhấn Danh sách hóa đơn.
 • Chọn hóa đơn muốn xem chi tiết, phần mềm đã hiển thị danh sách món trong hóa đơn.
 

Xem thêm