Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R23

R23

I. PC - Bán hàng

1. Thu ngân nhà hàng phục vụ nhanh muốn bàn phím ảo luôn hiện lên màn hình POS để có thể nhập nhanh được số lượng món khi chọn món cho khách, giảm thao tác nhập số lượng
2. Thu ngân, nhân viên ghi order muốn khi bấm Hủy bỏ hoặc chuyển sang màn hình khác lúc đang lập order thì phần mềm có cảnh báo để lưu (tránh trường hợp bấm nhầm thì bị mất dữ liệu order đang thêm/sửa)
3. Khi khách có yêu cầu thay đổi order, nhân viên bếp/bar (người đọc list) muốn biết thông tin khách yêu cầu thay đổi để thay đổi cách chế biến hoặc báo cho nhân viên bê món kịp thời
4. Hiển thị thêm thông tin giá trong danh sách thực đơn của Order
II. Mobile
1. Hỗ trợ in hóa đơn qua máy in có kết nối mạng LAN
2. Thu ngân, nhân viên ghi order muốn khi bấm Hủy bỏ lúc đang lập order thì phần mềm có cảnh báo để lưu (tránh trường hợp bấm nhầm thì bị mất dữ liệu order đang thêm/sửa)
3. Nhân viên thu ngân muốn xem và in báo cáo số lượng mặt hàng bán ra trong ca để thực hiện kiểm kê kho nhanh cuối ca (phiên bản Android)

I. PC - Bán hàng
1. Thu ngân nhà hàng phục vụ nhanh muốn bàn phím ảo luôn hiện lên màn hình POS để có thể nhập nhanh được số lượng món khi chọn món cho khách, giảm thao tác nhập số lượng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R23, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép hiển thị bàn phím ảo cố định trên màn hình máy POS để thu ngân có thể nhập nhanh số lượng món khi chọn món cho khách, giảm thao tác khi nhập số lượng. 
Các bước thực hiện:
 • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, tích chọn thông tin Hiển thị bàn phím số để nhập nhanh số lượng khi chọn món.
 • Khi đó, trên màn hình ghi order sẽ hiển thị bàn phím số để thu ngân nhập nhanh số lượng món.


Lưu ý: Nếu muốn tăng diện tích vùng hiển thị nội dung order thì nhấn Ẩn bàn phím.

2. Thu ngân, nhân viên ghi order muốn khi bấm Hủy bỏ hoặc chuyển sang màn hình khác lúc đang lập order thì phần mềm có cảnh báo để lưu (tránh trường hợp bấm nhầm thì bị mất dữ liệu order đang thêm/sửa)

Chi tiết thay đổi:
Khi lập hoặc sửa order cho khách, thu ngân nhấn nhầm vào chức năng Hủy bỏ hoặc chuyển sang màn hình khác thì phần mềm sẽ không lưu lại thao tác vừa nhập, dẫn đến thu ngân phải thực hiện lập lại order hoặc phải hỏi lại thông tin khách hàng. Kể từ phiên bản R23, phần mềm bổ sung cảnh báo trong trường hợp này, giúp thu ngân không bị mất dữ liệu nhập khi nhấn Hủy bỏ hoặc chuyển sang màn hình khác khi đang lập/sửa order.
 • Nhấn Hủy bỏ khi đang lập/sửa order.
 • Chuyển màn hình khác khi đang lập/sửa order.


3. Khi khách có yêu cầu thay đổi order, nhân viên bếp/bar (người đọc list) muốn biết thông tin khách yêu cầu thay đổi để thay đổi cách chế biến hoặc báo cho nhân viên bê món kịp thời
Chi tiết thay đổi
: Kể từ phiên bản R23, khi thu ngân thực hiện thay đổi order thì những thông tin này sẽ được in tại máy in của bếp/bar, giúp đầu bếp/nhân viên pha chế biết chính xác thông tin này để thay đổi cách chế biến phù hợp hoặc báo cho nhân viên bê món kịp thời.
Các bước thực hiện
 • Khi thu ngân ghi nhận các thay đổi order của khách hàng (Ví dụ khách chuyển bàn) thì thu ngân cần thực hiện thao tác Gửi bếp/bar để báo cho bếp/bar biết thay đổi này để chế biến hoặc trả món đúng theo yêu cầu của khách.
 • Khi đó bếp/bar sẽ biết được thông tin này và báo lại cho nhân viên chạy bàn bê món ra bàn mới cho khách.
 • Mẫu in được in ra tại bếp/bar.

II. Mobile
1. Hỗ trợ in hóa đơn qua máy in có kết nối mạng LAN
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R23, ứng dụng hỗ trợ in hóa đơn qua máy in có kết nối mạng LAN. Xem chi tiết tại đây.
2. Thu ngân, nhân viên ghi order muốn khi bấm Hủy bỏ lúc đang lập order thì phần mềm có cảnh báo để lưu (tránh trường hợp bấm nhầm thì bị mất dữ liệu order đang thêm/sửa)
Chi tiết thay đổi: Khi lập hoặc sửa order cho khách, thu ngân nhấn nhầm vào chức năng Hủy bỏ hoặc chuyển sang màn hình khác thì phần mềm sẽ không lưu lại thao tác vừa nhập, dẫn đến thu ngân phải thực hiện lập lại order hoặc phải hỏi lại thông tin khách hàng. Kể từ phiên bản R23, phần mềm bổ sung cảnh báo trong trường hợp này, giúp thu ngân không bị mất dữ liệu nhập khi nhấn Hủy bỏ hoặc chuyển sang màn hình khác khi đang lập/sửa order.
 • Nhấn Hủy bỏ khi đang lập/sửa order.
 
 • Chuyển màn hình khác khi đang lập/sửa order.

3. Nhân viên thu ngân muốn xem báo cáo số lượng mặt hàng bán ra trong ca để thực hiện kiểm kê kho nhanh cuối ca (phiên bản Android)
Chi tiết thay đổi: Tại các nhà hàng, bếp/bar sẽ nhận 1 lượng nguyên vật liệu để chế biến món. Đến cuối ca/cuối ngày sẽ kiểm tra số lượng còn lại trong bếp/bar để suy ra số lượng bếp/bar đã dùng, sau đó đối chiếu với số lượng món đã bán để ước lượng xem có bị thất thoát nhiều hay không, nếu có thì phát hiện luôn ra là thất thoát trong ca làm việc nào. Nhân viên phụ trách ca làm việc đó (thường là thu ngân) sẽ ghi nhận lại để báo cáo quản lý nhà hàng. Đến khi kiểm kê kho, quản lý nhà hàng sẽ dễ dàng tìm được nguyên nhân thiếu hụt hàng hóa vì đã có ghi chép của thu ngân. Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung tính năng Xem doanh thu theo mặt hàng trong Báo cáo hoạt động trong ca, giúp thu ngân có thể xem báo cáo số lượng mặt hàng bán ra trong ca.
 • Khi xem Báo cáo hoạt động trong ca, nhấn Xem doanh thu theo mặt hàng.
 
 • Tại đây đã hiển thị doanh thu trong ca theo từng mặt hàng.
 • Lọc dữ liệu theo các tiêu chí muốn xem.
 

Xem thêm