Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R22

R22

I. Mobile
1. Cải tiến tốc độ các tính năng: Thông báo, chọn bàn khi chuyển bàn,… khi nhà hàng có số lượng order lớn
2. Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh


I. Mobile
2. Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R22, phần mềm CUKCUK.VN Bán hàng hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh dành cho khách hàng nước ngoài.
Các bước thực hiện:
Để chuyển giao diện chương trình sang ngôn ngữ tiếng Anh, quản lý nhà hàng thiết lập như sau:
Trên máy tính bảng
  • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Tại phần Thiết lập ngôn ngữ, chọn Tiếng Anh, khi đó phần mềm sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiến Anh.

Trên điện thoại
  • Tại phần Tiện ích, chọn Thiết lập ngôn ngữ.
  • Chọn Tiếng Việt và xác nhận tùy chọn.

Lưu ý
: Trong trường hợp thiết bị đang sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh, sau khi tải ứng dụng CUKCUK.VN thì phần mềm sẽ mặc định ngôn ngữ là tiếng Anh. Có thể thiết lập sang ngôn ngữ tiếng Việt bằng cách:
Trên máy tính bảng
  • Nhấn biểu tượng , chọn Setting.
  • Tại phần Language, chọn Vietnamese, phần mềm sẽ chuyển về ngôn ngữ tiếng Việt.

Trên điện thoại

  • Tại phần Ultilities, chọn Language.
  • Chọn Vietnamese và xác nhận tùy chọn.
 

Xem thêm