Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R20

R20

I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn xem được báo cáo từ tổng hợp thì xem được danh sách chứng từ, từ chứng từ thì xem được chi tiết từng chứng từ để tiện ích hơn khi sử dụng (đáp ứng 3 báo cáo: Doanh thu/Khuyến mại/Lợi nhuận theo mặt hàng)
II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn bàn phím ảo luôn hiện lên màn hình để có thể nhập ngay được số lượng món khi chọn món cho khách, giảm thao tác nhập số lượng
2. Bổ sung ngày hẹn giao trên mẫu in hóa đơn khổ A5
III. Mobile - Bán hàng
1. Nhân viên ghi order và thu ngân có thói quen sử dụng màn hình Sơ đồ nhiều hơn màn hình Danh sách order nên muốn trên màn hình Sơ đồ cũng có các chức năng Kiểm đồ, Gửi yêu cầu thanh toán, Chuyển bàn… để thuận tiện hơn khi sử dụng phần mềm
2. Nhà hàng bán hàng qua đêm, thu ngân muốn trên hóa đơn hiển thị rõ ngày và giờ khách vào - ra để khách dễ kiểm tra thông tin
3. Quản lý nhà hàng muốn phần mềm tự động check các chương trình khuyến mại áp dụng cho toàn bộ khách hàng để thu ngân không phải mất công chọn khuyến mại mỗi khi tính tiền


I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn xem được báo cáo từ tổng hợp thì xem được danh sách chứng từ, từ chứng từ thì xem được chi tiết từng chứng từ để tiện ích hơn khi sử dụng (đáp ứng 3 báo cáo: Doanh thu/Khuyến mại/Lợi nhuận theo mặt hàng)
Chi tiết thay đổi: Kể từ R20 khi xem các báo cáo Doanh thu theo mặt hàng, Khuyến mại theo mặt hàng, Lợi nhuận theo mặt hàng, quản lý nhà hàng có thể xem được danh sách chứng từ và nội dung chi tiết của từng chứng từ mà không cần phải mất nhiều thao tác thực hiện.
Các bước thực hiện:
1. Xem báo cáo Doanh thu theo mặt hàng
 • Nhấn vào tên món để xem Chi tiết doanh thu mặt hàng theo hóa đơn.
 • Nhấn vào Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.

2. Xem báo cáo Khuyến mại theo mặt hàng

 • Nhấn vào tên món để xem Chi tiết khuyến mại mặt hàng theo hóa đơn.
 • Nhấn vào Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.

3. Xem báo cáo Lợi nhuận theo mặt hàng

 • Nhấn vào tên món để xem Chi tiết lợi nhuận mặt hàng theo hóa đơn.
 • Nhấn vào Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.

II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn bàn phím ảo luôn hiện lên màn hình để có thể nhập ngay được số lượng món khi chọn món cho khách, giảm thao tác nhập số lượng
Chi tiết thay đổi:
Để giảm thao tác của thu ngân khi chọn món cho khách, kể từ phiên bản R20, khi chọn món ăn/đồ uống thông thường và combo cho khách, thu ngân chỉ cần nhấn vào giữ món cần chọn, phần mềm sẽ hiển thị bàn phím ảo để thu ngân có thể chọn nhanh số lượng cho khách.
Ví dụ: Nhấn và giữ món Bạch tuộc muối, phần mềm sẽ hiển thị bàn phím ảo để chọn nhanh số lượng.

 Lưu ý:
Trường hợp món đã gọi trước đó, khi thu ngân sử dụng bàn phím ảo và nhập số lượng, phần mềm sẽ cộng tổng số món khách gọi bằng số lượng món đã gọi cộng với số lượng nhập thêm.
2. Bổ sung Ngày hẹn giao trên mẫu in hóa đơn khổ A5
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung thông tin Ngày hẹn giao trên hóa đơn thanh toán, giúp cho nhân viên giao hàng biết được giờ hẹn để giao hàng cho khách đúng giờ.III. Mobile - Bán hàng
1. Nhân viên ghi order và thu ngân có thói quen sử dụng màn hình Sơ đồ nhiều hơn màn hình Danh sách order nên muốn trên màn hình Sơ đồ cũng có các chức năng Kiểm đồ, Gửi yêu cầu thanh toán, Chuyển bàn… để thuận tiện hơn khi sử dụng phần mềm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R20, trên màn hình Sơ đồ, phần mềm cho phép người dùng thực hiện các chức năng Kiểm đồ, Gửi yêu cầu thanh toán, Chuyển bàn... với các bàn có khách đặt trước hoặc có khách đang ngồi tại bàn, giúp nhân viên ghi order, thu ngân thuận tiện hơn khi sử dụng phần mềm.
 • Nhấn vào bàn có khách đang ngồi, có thể thực hiện được các chức năng Kiểm đồ, Chuyển bàn...
  • Trên máy tính bảng
  • Trên điện thoại

Lưu ý: Trường hợp khi quản lý nhà hàng thiết lập Cho phép các nhóm khác nhau ngồi chung bàn tại phần Thiết lập hệ thống/Mua hàng, Bán hàng thì trên thông tin bàn, anh/chị có thể thực hiện Thêm order.

  • Trên máy tính bảng
  • Trên điện thoại


2. Nhà hàng bán hàng qua đêm, thu ngân muốn trên hóa đơn hiển thị rõ ngày và giờ khách vào - ra để khách dễ kiểm tra thông tin
Chi tiết thay đổi:
Trường hợp nhà hàng bán hàng qua đêm, khách hàng ăn uống tại nhà hàng nếu tính theo lịch thì sẽ tính từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau. Kể từ phiên bản R20, phần mềm sẽ bổ sung chi tiết giờ khách vào - ra trên hóa đơn tính tiền để khách dễ kiểm tra thông tin.

3. Quản lý nhà hàng muốn phần mềm tự động check các chương trình khuyến mại áp dụng cho toàn bộ khách hàng để thu ngân không phải mất công chọn khuyến mại mỗi khi tính tiền
Chi tiết thay đổi: Đối với những chương trình khuyến mại đã được quản lý nhà hàng thiết lập Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền, thì khi thu ngân tính tiền cho khách trên máy tính bảng sẽ không phải mất công để chọn lại các chương trình khuyến mại này nữa.
 

Xem thêm