Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R17

R17

I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn biết có những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn sử dụng để có kế hoạch xử lý kịp thời, phù hợp 
II. PC - Bán hàng
1. Cải tiến giao diện thực đơn trên màn hình order (khi không sử dụng ảnh trong thực đơn) theo cách thiết kế mới để hiển thị được nhiều món hơn
III. Mobile
1. Phần mềm tự động logout khi nhân viên bị cắt quyền sử dụng ứng dụng bán hàng CUKCUK.VN

I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn biết có những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn sử dụng để có kế hoạch xử lý kịp thời, phù hợp 

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung thông tin Hạn sử dụng của nguyên vật liệu trên các phiếu: Nhập hàng, Trả lại hàng mua, Nhập kho, Xuất kho, Chuyển kho và trên thông tin hàng hóa, nguyên vật liệu khi thực hiện nhập tồn kho đầu kỳ. Ngoài ra, phần mềm còn bổ sung báo cáo Tồn kho nguyên vật liệu theo hạn sử dụng trên Báo cáo/Kho, giúp quản lý nhà hàng biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn sử dụng để có kế hoạch xử lý kịp thời.
 • Trên Phiếu nhập hàng
 • Trên phiếu Trả lại hàng mua
 • Trên Phiếu nhập kho
 • Trên Phiếu xuất kho
 • Trên Phiếu chuyển kho

 • Nhập tồn kho ban đầu
 • Bổ sung báo cáo Tồn kho nguyên vật liệu theo hạn sử dụng


II. PC - Bán hàng
1. Cải tiến giao diện thực đơn trên màn hình order (khi không sử dụng ảnh trong thực đơn) theo cách thiết kế mới để hiển thị được nhiều món hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R17, phần mềm cải tiến giao diện thực đơn màn hình order trong trường hợp quản lý nhà hàng thiết lập Không hiển thị ảnh các món trên thực đơn.
Các bước thực hiện:
 • Quản lý nhà hàng thiết lập bỏ tích chọn thông tin Hiển thị ảnh các món trên thực đơn tại phần Thiết lập hệ thống/Mua hàng/Bán hàng trên ứng dụng Bán hàng - website.
 • Giao diện thực đơn trên màn hình order sẽ hiển thị như sau:

III. Mobile

1. Phần mềm tự động logout khi nhân viên bị cắt quyền sử dụng ứng dụng bán hàng CUKCUK.VN
Chi tiết thay đổi: Khi nhân viên nghỉ việc, quản lý nhà hàng sẽ thực hiện cắt quyền của nhân viên trên hệ thống. Kể từ phiên bản R17, trường hợp nhân viên bị cắt quyền khi đang sử dụng ứng dụng CUKCUK.VN, phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo chi tiết và logout tài khoản của nhân viên.
 • Quản lý nhà hàng thực hiện cắt quyền nhân viên.
 • Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo đến nhân viên.
 • Nhân viên nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ tự động logout khỏi ứng dụng.

 

Xem thêm