Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R10

R10

I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn xem báo cáo doanh thu mặt hàng theo thời gian thể hiện bằng biểu đồ trên màn hình Tổng quan để xem nhanh được tình hình tăng trưởng doanh thu của một món hoặc một nhóm thực đơn
2. Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng thiết lập được giảm giá cho một loại món (món ăn hoặc đồ uống) hoặc một nhóm thực đơn được nhanh hơn (hiện tại phải chọn từng món để thiết lập khuyến mại thì mất nhiều thao tác)
3. Kế toán nhà hàng muốn tự xác định được giờ của các chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu để tính đúng số lượng tồn kho
II. PC - Bán hàng
1. Nhân viên thu ngân muốn có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi chuyển bàn
2. Bếp/bar muốn biết thông tin về giờ giao hàng và nội dung ghi chú của order để chủ động sắp xếp thời gian chế biến phù hợp
3. Sửa lại các câu thông báo dễ hiểu hơn khi nhân viên thu ngân, nhân viên ghi order không có quyền đăng nhập được vào phần mềm
4. Thống nhất lại quy tắc sắp xếp trên danh sách order đối với order đã yêu cầu thanh toán rồi lại gọi thêm món
III. Mobile - Bán hàng
1. Bổ sung tính năng gửi lịch sử lỗi về cho MISA để hỗ trợ khách hàng nhanh hơn khi gặp lỗi
2. Quản lý nhà hàng muốn tra cứu thông tin giấy phép sử dụng tại ứng dụng CUKCUK.VN - Bán hàng trên máy tính bảng
3. Thay đổi giao diện menu, màn hình thiết lập
IV. Mobile - KDS
1. Bếp trưởng muốn tiếng chuông thông báo món cần chế biến to hơn để nghe rõ trong môi trường bếp nhiều tiếng ồn

I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn xem báo cáo doanh thu mặt hàng theo thời gian thể hiện bằng biểu đồ trên màn hình Tổng quan để xem nhanh được tình hình tăng trưởng doanh thu của một món hoặc một nhóm thực đơn
Chi tiết thay đổi:

2. Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng thiết lập được giảm giá cho một loại món (món ăn hoặc đồ uống) hoặc một nhóm thực đơn được nhanh hơn (hiện tại phải chọn từng món để thiết lập khuyến mại thì mất nhiều thao tác)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R10, khi thiết lập chương trình khuyến mại Giảm giá món, quản lý nhà hàng có thể chọn giảm giá cho một món cụ thể hoặc cho các món thuộc một nhóm thực đơn.
Thiết lập chương trình khuyến mại cho một món cụ thể.
 • Tích chọn Món cụ thể.
 • Khai báo thông tin món.
 • Nhập phần trăm giảm giá hoặc số tiền giảm giá.
Thiết lập chương trình khuyến mại cho một nhóm thực đơn.
 • Tích chọn Nhóm thực đơn.
 • Chọn Loại (Món ăn, Đồ uống, Combo, Khác).
 • Chọn Nhóm thực đơn.
 • Nhập phần trăm giảm giá hoặc số tiền giảm giảm

 • Khi đó, toàn bộ món ăn/đồ uống thuộc nhóm thực đơn được thiết lập sẽ được giảm giá.
3. Kế toán nhà hàng muốn tự xác định được giờ của các chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu để tính đúng số lượng tồn kho
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R10, phần mềm bổ sung giờ tại các màn hình lập chứng từ: Nhập hàng, Trả lại hàng mua, Nhập kho, Xuất kho, Chuyển kho giúp kế toán nhà hàng lập chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu đúng với thực tế.
 • Màn hình lập chứng từ Nhập hàng.
 • Màn hình lập chứng từ Trả lại hàng mua.
 • Màn hình lập chứng từ Nhập kho.
 • Màn hình lập chứng từ Xuất kho.
 • Màn hình lập chứng từ Chuyển kho.

Lưu ý:
 • Khi thay đổi giờ tại các chứng từ sẽ ảnh hướng đến thứ tự sắp xếp các chứng từ trên các báo cáo Chi tiết nhập - xuất - tồn kho (Kho/Tổng hợp nhập -  xuất - tồn), Sổ nhập hàng, Chi tiết mua hàng theo nguyên vật liệu (Mua hàng/Mua hàng theo nguyên vật liệu), Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp (Mua hàng/Mua hàng theo nhà cung cấp).
 • Khi thay đổi giờ Xuất kho còn ảnh hưởng đến đơn giá nguyên vật liệu xuất kho trên chứng từ xuất kho điều chỉnh thời gian và trên báo Chi tiết nhập - xuất - tồn kho tại báo cáo Tổng hợp nhập - xuất - tồn kho.
Để phần mềm tính chính xác giá trị xuất và giá trị tồn của nguyên vật liệu, xem chi tiết tại đây.
II. PC - Bán hàng
1. Nhân viên thu ngân muốn có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi chuyển bàn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R10, bổ sung ô nhập số bàn tại màn hình Chuyển bàn, giúp nhân viên ghi order/thu ngân có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi chuyển bàn cho khách.
2. Bếp/bar muốn biết thông tin về giờ giao hàng và nội dung ghi chú của order để chủ động sắp xếp thời gian chế biến phù hợp
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R10, khi nhân viên ghi order/thu ngân gửi order có trạng thái là giao hàng xuống cho xuống máy in của Bếp/Bar chế biến thì trên phiếu Chế biến được in ra sẽ hiển thị thông tin về giờ giao hàng và nội dung ghi chú để chủ động sắp xếp thời gian chế biến phù hợp.
3. Sửa lại các câu thông báo dễ hiểu hơn khi nhân viên thu ngân, nhân viên ghi order không có quyền đăng nhập được vào phần mềm
Chi tiết thay đổi: 
 • Sửa lại câu thông báo khi thu ngân đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.VN - Bán hàng tại nhà hàng khác trong chuỗi (trường hợp khi quản lý chưa chọn lại nhà hàng trên ứng dụng)

 • Sửa lại câu thông báo khi nhân viên ghi order đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.VN - Bán hàng của thu ngân.
4. Thống nhất lại quy tắc sắp xếp trên danh sách order đối với order đã yêu cầu thanh toán rồi lại gọi thêm món
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R10, đối với order đã yêu cầu thanh toán rồi lại gọi thêm món thì order đó sắp xếp theo quy tắc như một order có trạng thái đang phục vụ.

Trên máy tính bảng:
 • Chạm vào biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Chọn mục Gửi thông báo lỗi và chọn một trong các hình thức để gửi thông báo về cho MISA.
 • Tại mục Thông tin thuê bao, chọn Thông tin thuê bao.

 • Tại đây sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về gói thuê bao đang sử dụng.
Ngoài ra, kể từ phiên bản R10, có thể thực hiện các nghiệp vụ đặt mua, gia hạn thuê bao, nâng gói/hạ gói sản phẩm, mua thêm/bỏ bớt nhà hàng, xem hướng dẫn chi tiết:
3. Thay đổi giao diện menu, màn hình thiết lập
Chi tiết thay đổi: 
 • Giao diên menu: Mục Nhóm thực đơn, Thực đơn Thông tin sản phẩm được đưa vào trong mục Thiết lập.
 • Màn hình Thiết lập.

IV. Mobile - KDS
1. Bếp trưởng muốn tiếng chuông thông báo món cần chế biến to hơn để nghe rõ trong môi trường bếp nhiều tiếng ồn
Chi tiết thay đổi: Trên ứng dụng CUKCUK.VN - Bếp, thay đổi tiếng chuông thông báo khi nhận món cần chế biến từ nhân viên phục vụ/thu ngân.
 

Xem thêm