Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý > Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?

Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?

Trường hợp nhà hàng có giá bán theo khu vực khác nhau (Ví dụ: Trong phòng có điều hòa có giá cao hơn phòng thường hay giá trên tầng 3 cao hơn tầng 1) và muốn thiết lập giá trên phần mềm thì thực hiện như sau:
Bước 1: Vào trang quản lý trên web, mục Thiết lập hệ thống\Mua hàng-bán hàng, Phần mua hàng bán hàng nhấn Sửa tích chọn Áp dụng chính sách giá bán, chọn Theo khu vực.


Bước 2: Thiết lập tùy chọn có/không áp dụng giá theo khu vực cho các món trên thực đơn
- Đối với nhà hàng đã có sẵn danh mục thực đơn: Vào danh mục thực đơn, chọn xuất khẩu danh sách thực đơn ra excel, sau đó chọn Có ở cột Áp dụng giá theo khu vực cho các món có áp dụng chính sách
Sau đó nhập khẩu lại thực đơn vào chương trình
- Đối với nhà hàng chưa có danh mục thực đơn thì khi chuẩn bị file excel thực đơn để nhập khẩu cũng có thể lựa chọn ngay trên file này để sau đó nhập khẩu vào chương trình

 
Bước 3: Vào Danh mục thực đơn, nhấn nút Thiết lập chính sách giá theo khu vực .


Thiết lập % tăng/giảm hoặc số tiền tăng giảm cho các loại món theo từng khu vực (khu vực này chính là sơ đồ nhà hàng) bằng cách nhấn vào Thiết lập nhanh hoặc nhấn ào icon  ở từng loại món

Sau đó chọn Áp dụng trên màn hình thiết lập.

Khi đó giá của món trên thực đơn ở từng khu vực sẽ được cập nhật đúng theo tỷ lệ tăng/giảm đã nhập ở màn hình thiết lập.

Lưu ý: Tại thời điểm Thiết lập chính sách giá chỉ áp dụng cho các món đã tích chọn Áp dụng giá theo khu vực. Đối với món tích chọn Áp dụng giá theo khu vực sau thời điểm thiết lập thì phải vào Thiết lập chính sách giá áp dụng lại lần nữa. 

Trường hợp, thêm mới món hoặc muốn điều chỉnh giá của từng món không theo tỷ lệ chung thì khi thêm/chọn món thì nhấn sang Chính sách giá bán, tích Áp dụng giá theo khu vực và nhập giá bán theo từng khu vực.


Nhân viên ghi order/thu ngân lập order chọn bàn trên sơ đồ bàn, chọn món cho khách thì giá của món sẽ lấy theo đúng giá khu vực đã thiết lập


 

Xem thêm
Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?
Thiết lập bếp/bar theo từng mô hình nhà hàng
Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc?
Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?
Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?
Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào?
Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào?
Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?
Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào?
Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng?
Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?
Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?
Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định
Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?
Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?
Các gói thuê bao phần mềm CUKCUK.VN khác nhau như thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn ghép order, tách order, chuyển bàn và chuyển món sang order khác phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Quản lý muốn thu ngân thay đổi số lượng món khi kiểm đồ, tính tiền cần có sự xác nhận của mình thì thiết lập thế nào?
Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?
Điều kiện để nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline thông qua máy chủ nội bộ là gì?
Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online
Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?
Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?
Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn
Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?
Làm thế nào để nhân viên phục vụ ghi nhận được số lượng cân của món nguyên vật liệu từ nhân viên cân đồ?
Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?
Làm thế nào để thiết lập chính sách giá bán theo thời gian?
Làm thế nào để nhà hàng thiết lập chỉ hiển thị các món chỉ bán trong dịp tết?