Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý > Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?

Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?

Giá vốn của món trên thực đơn được chủ nhà hàng/quản lý dùng làm căn cứ tính giá bán cho món, và dùng để quản lý chi phí mà nhà hàng phải bỏ ra từ đó tính được lợi nhuận của nhà hàng một cách tương đối chính xác.
Giá vốn của món được xác định dựa trên giá vốn của các nguyên vật liệu thành phần tạo ra món đó.
Để phần mềm tự động tính toán và cập nhật giá vốn của món thì thực hiện như sau:
Bước 1: Vào trang quản lý trên web, vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua hàng, bán hàng; tích chọn "Tự động cập nhật giá vốn của món ăn bằng tổng giá vốn của các NVL thành phần"


Bước 2: 
Thiết lập định lượng nguyên vật liệu cho món 


- Sau khi kế toán có thực hiện xuất kho bán hàng thì đơn giá xuất kho của nguyên vật liệu sẽ được tự động cập nhật vào cột giá vốn của định lượng nguyên vật liệu trên danh mục thực đơn


Và thành tiền của định lượng nguyên vật liệu sẽ được tự động tính toán lại theo đúng SL và đơn vị tính của định lượng đã thiết lập; sau đó cộng sang giá vốn của món


- Đối với món NVL và đồ uống đóng chai thì giá vốn của món chính là giá xuất của NVL


- Đối với món Combo, nếu không tích "Tự nhập giá vốn" thì giá vốn của combo là tổng tiền vốn của các món thành phần; nếu tích "Tự nhập giá vốn" thì giá vốn combo là giá người dùng nhập tay.


- Thu ngân khi bán hàng và thu tiền cho khách, các hóa đơn bán hàng sẽ ghi nhận đúng giá vốn của món
- Quản lý theo dõi tình hình doanh thu và giá vốn của từng mặt hàng bằng cách vào trang quản lý trên web, xem báo cáo Lợi nhuật theo mặt hàngNgoài ra chủ nhà hàng/quản lý có thể theo dõi tình hình giá vốn của nhà hàng để từ đó đưa ra quyết định thay đổi giá bán của món bằng cách xem ở danh mục thực đơn


Lưu ý:
1. Trường hợp nhà hàng bắt đầu sử dụng phần mềm CUKCUK:
- Khi thiết lập thực đơn, chủ nhà hàng có thể nhập khẩu giá vốn của món và định lượng NVL
- Sau khi có phát sinh các chứng từ xuất kho bán hàng thì phần mềm sẽ căn cứ vào giá xuất NVL để tự động cập nhật vào giá vốn định lượng NVL và giá vốn của món như trên đây.

2. Trường hợp nhà hàng đang dùng CUKCUK và đã thiết lập định lượng NVL đầy đủ cho thực đơn; đang theo dõi giá vốn bằng cách nhập tay. 
- Vào trang quản lý trên web, tích chọn "Tự động cập nhật giá vốn của món ăn bằng tổng giá vốn của các NVL thành phần" 
- Lần xuất kho bán hàng tiếp theo, chương trình sẽ lấy giá xuất kho của NVL trên chứng từ xuất kho bán hàng mới nhất để cập nhật giá vốn cho món.

3. Trường hợp nhà hàng thiết lập tự động cập nhật giá vốn
- Khi xuất kho bán hàng giá vốn NVL không có sự thay đổi so với lần xuất bán hàng trước đó thì giá vốn của món cũng không cập nhật (vì không có thay đổi gì)
- Ngay sau khi xuất kho bán hàng, nếu giá xuất NVL có thay đổi và được cập nhật vào giá vốn của món thì kế toán có thể xem ngay giá vốn của món bằng cách nhấn vào nút Theo dõi giá vốn trên màn hình Phiếu xuất kho bán hàng


Nút "Theo dõi giá vốn" chỉ hiển thị ở phiếu xuất kho bán hàng cuối cùng và ngay sau khi cất chứng từ. Nếu đóng chứng từ thì nút này cũng sẽ ẩn đi. Để xem lại giá vốn của món thì vào danh mục thực đơn xem cột giá vốn.
 

Xem thêm
Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?
Thiết lập bếp/bar theo từng mô hình nhà hàng
Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc?
Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?
Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?
Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào?
Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào?
Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?
Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào?
Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng?
Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?
Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?
Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định
Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?
Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?
Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?
Các gói thuê bao phần mềm CUKCUK.VN khác nhau như thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn ghép order, tách order, chuyển bàn và chuyển món sang order khác phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Quản lý muốn thu ngân thay đổi số lượng món khi kiểm đồ, tính tiền cần có sự xác nhận của mình thì thiết lập thế nào?
Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?
Điều kiện để nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline thông qua máy chủ nội bộ là gì?
Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online
Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?
Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?
Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn
Làm thế nào để nhân viên phục vụ ghi nhận được số lượng cân của món nguyên vật liệu từ nhân viên cân đồ?
Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?
Làm thế nào để thiết lập chính sách giá bán theo thời gian?
Làm thế nào để nhà hàng thiết lập chỉ hiển thị các món chỉ bán trong dịp tết?