Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?

Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?

Thu ngân được tặng món/giảm giá cho khách (không theo chương trình khuyến mại chung của nhà hàng) nếu quản lý nhà hàng đã tích chọn Cho phép Thu ngân tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền tại phần Thiết lập hệ thống\thiết lập chung ở tab Mua hàng/Bán hàng.

Các thao tác để thêm thông tin Giảm giá/Mời món như sau:

1. Nhấn biểu tượng .


2. Chọn chức năng theo nhu cầu.
 • Nếu chọn Giảm giá, hệ thống cho phép nhập giảm giá theo % hoặc theo số tiền.

    • Nếu chọn Món mời, nhấn + hoặc - để thêm hoặc bớt số lượng mời.

     Lưu ý: Lý do Giảm giá hoặc mời món không được bỏ trống và có thể tự nhập hoặc nhấn chọn từ các lý do đã từng nhập trong hệ thống
      

     Xem thêm
     Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
     Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
     Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
     Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
     Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
     Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
     Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
     Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
     Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
     Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
     Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
     Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
     Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
     Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
     Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
     Tích hợp cổng thanh toán ZaloPay
     Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
     Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
     Khách hàng thanh toán bằng VCBPAY thì thực hiện thế nào?
     Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
     Khách thanh toán bằng cả tiền mặt và ZaloPay thì xử lý thế nào?
     Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
     Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
     Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
     Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?