Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?

Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?

Để tách hóa đơn cho khách, thực hiện thao tác sau:

  1. Trên màn hình tính tiền cho order của khách, sau khi tính tiền cho khách xong, nhấn Tách hóa đơn.

   2. Khai báo số lượng hóa đơn muốn tách, tên các khách hàng tương ứng với số lượng hóa đơn muốn tách.

   3. Nhấn Đồng ý.
   4. Chọn món và nhấn  để chuyển món đó sang hóa đơn của từng khách hàng tương ứng.      5. Sau khi thực hiện tách hóa đơn xong, nhấn Cất.
       

      Xem thêm
      Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
      Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
      Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
      Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
      Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
      Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
      Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
      Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
      Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
      Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
      Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
      Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
      Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
      Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
      Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
      Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
      Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
      Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?