Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?

Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?

 

Trường hợp nhà hàng sử dụng 5Food và xây dựng chính sách tích điểm cho thành viên nhà hàng, với mỗi hóa đơn thanh toán thì khách hàng sẽ đều được tích điểm trên hệ thống. Tuy nhiên trong trường hợp nhà hàng chạy các chương trình khuyến mại song song, khách hàng sẽ nhận được cả 2 ưu đãi, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận nhà hàng. Quản lý có thể thiết lập không tích điểm cho hóa đơn có khuyến mại như sau:
  • Tại màn hình Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung. Trên tab Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Tại mục Tích điểm cho hóa đơn có khuyến mại, quản lý có thể thiết lập Có tích điểm, Không tích điểm hoặc cho phép thu ngân quyết định có tích điểm trên hóa đơn của khách hàng hay không.

  • Trường hợp tích chọn Thu ngân tùy chọn, trên màn hình Thu tiền, thực hiện tích chọn Tích điểm cho hóa đơn trong trường hợp có tích điểm hoặc bỏ tích chọn nếu không tích điểm cho khách.
 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Tích hợp cổng thanh toán ZaloPay
Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VCBPAY thì thực hiện thế nào?
Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
Khách thanh toán bằng cả tiền mặt và ZaloPay thì xử lý thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?